Image

Estancia Logistik sålt för 1,3 miljarder kronor

Transaktioner Corem Property Group köper Estancia Logistik, med 21 lager- och logistikfastigheter, för 1 315 miljoner kronor. Finansieringen ordnas bland annat med en nyemission av preferensaktier och avyttring av en del av bolagets aktier i Klövern.
Publicerad den 16 Mars 2016
Corem köper 21 fastigheter av Estancia Logistik. Bild: Corem
Corem köper 21 fastigheter av Estancia Logistik.

Den totala uthyrningsbara ytan är ungefär 168 500 kvadratmeter.

Säljare är fyra privatpersoner.

Fastigheten Lund Lyckebacken 5 kommer att avyttras mot revers om 238 miljoner kronor, direkt efter Corems tillträde, till ett bolag ägt av de nuvarande ägarna till Estancia Logistik. Denna fastighets avtalade fastighetsvärde uppgår till 470 miljoner kronor.

– Vi har sedan starten 2012 förvärvat och förädlat fastigheter och känner nu att det är rätt tillfälle att överlämna portföljen till Corem för fortsatt förädling, säger Estancia Logistiks vd Martin Johansson.

Fastigheterna är i huvudsak belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping och utgörs till största del av lager- och logistikfastigheter.

Fastigheterna är uthyrda till 86 procent och har ett totalt hyresvärde om 129 miljoner kronor och en genomsnittlig återstående kontraktstid om 4,9 år. Största hyresgäster är Bring, Axfood, Ingram Micro, Pon Equipment samt DHL. Totalt sett tillförs Corem fler än 100 nya hyresgäster.

För Corems del ger förvärvet stärkt närvaro på ett antal geografiska marknader, ökad diversifiering av hyresgäststrukturen och en ökad intjäning. Corem ser starka möjligheter till fortsatt effektiv förvaltning och uthyrning av vakanta ytor, något som bolaget historiskt sett varit mycket framgångsrikt inom.

Förvärvet kommer att finansieras genom att Corem övertar befintlig bankfinansiering och obligation, nyemission av 588 681 preferensaktier i Corem med stöd av bemyndigande, avyttring av 5,5 miljoner stamaktier av serie A i Klövern AB, revers till säljarna om 238 miljoner kronor samt eget kapital.

Estancia Logistik har emitterat en säkerställd obligation om 200 miljoner kronor som löper till den 29 maj 2019. Ett villkor för förvärvet är att obligationsinnehavarna, med två tredjedelars majoritet, godkänner en ändring av obligationen bland annat så att Corem istället är emittent, att obligationen inte längre är säkerställd, att den årliga räntan sänks till STIBOR 3M + 5 procent samt att ramen för obligationen ökas till 750 miljoner kronor. Löptiden kommer att fortsätta att vara densamma. En upfront fee om sex procent av nominellt belopp erbjuds till de befintliga obligationsinnehavarna i samband med att obligationsvillkoren ändras.

Agenten för Estancia Logistiks obligation kommer att kalla på bondholders´ meeting alternativt skriftligt förfarande inom kort. Per idag har fullmakter som stödjer förslaget till ändring av obligationsvillkoren erhållits från obligationsinvesterare som innehar 137 av 200 miljoner kronor av nominellt belopp. En erforderlig majoritet stödjer således förslaget till ändring av obligationsvillkoren.

Maqs Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Corem. Nordic Fixed Income AB, som ingår i Arctic-gruppen, har varit finansiell rådgivare åt Corem vad avser ändring av obligationsvillkoren.

– Genom förvärvet tillförs Corem över 100 nya hyresgäster, varefter bolagets totala antal hyresgäster närmar sig 700 stycken och Corems intäktsbas diversifieras ytterligare. Förvärvet ökar Corems uthyrbara area och fastighetsvärde med cirka 17 procent. Genom denna affär förstärker och kompletterar vi vår position i samtliga regioner, säger Eva Landén, vd för Corem.

Tillträde är planerat till 1 juni 2016.


FÖLJANDE FASTIGHETER INGÅR I AFFÄREN:

Näringen 4:3, Gävle - 10 865 kvm
Bordet 1, Borlänge - 4 512 kvm
Årsta 64:2, Uppsala - 25 956 kvm
Rosersberg 11:37, Sigtuna - 11 394 kvm
Törnby 2:2, Upplands Väsby - 19 463 kvm
Skälby, Järfälla - 12 977 kvm
(Skälby 3:674, Skälby 3:676, Skälby 3:1418,
Skälby 3:1431, Skälby 3:1446, Skälby 3:1452)
Singeln 13, Stockholm - 3 853 kvm
Magasinet 7, Stockholm - 6 469 kvm
Kompassen 7 & 11, Västerås - 4 950 kvm
Backa 25:1, Göteborg - 8 211 kvm
Älgskytten 4, Jönköping - 6 357 kvm
Bildhuggaren 1, Vaggeryd - 14 647 kvm
Brämön 4, Malmö - 16 543 kvm
Fornminnet 6, Malmö - 4 710 kvm
Svedala 306:9, Svedala - 17 608 kvm
TOTALT - 168 515 kvadratmeter

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige