Image

Estancias obligationsinnehavare godkänner Corem

Ekonomi/Finansiering Ett villkor för att Corems storköp av Estancia Logistik skulle gå igenom var att innehavarna av Estancias obligationslån skulle godkänna att Corem tar över lånet. Godkännandet är nu klart.
Publicerad den 13 April 2016

Estancia Logistik emitterade under 2014 en säkerställd obligation om 200 miljoner kronor som löper till den 29 maj 2019.

De nu genomförda ändringarna i obligationsvillkoren innebär att Corem blir emittent istället för Estancia Logistik, att obligationen inte längre är säkerställd, att likviden ska användas till refinansiering av utestående obligationslån och för allmänna verksamhetsändamål, att den årliga räntan sänks till Stibors tremånadersränta + 5 procent och att ramen för obligationen ökas till 750 miljoner kronor. Löptiden förblir oförändrad. De justerade villkoren träder i kraft samtidigt som Corem tillträder aktierna i Estancia Logistik. Tillträdet är planerat till den 1 juni 2016 men kan inträffa tidigare. I sådant fall kommer meddelande att lämnas senast en vecka före den tidigarelagda tillträdesdagen.

De obligationsinnehavare som per tillträdesdagen är registrerade på vp-konto hos Euroclear erhåller en upfront fee om sex procent av nominellt belopp på sina obligationer som betalas ut fem arbetsdagar efter tillträdesdagen. Upplupen ränta per tillträdesdagen kommer också att betalas till obligationsinnehavarna.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Wanngård (S): "The sky is not the limit"

Stockholm Så ser finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholm på hur bostadsbyggandet ska kunna ta fart igen. Samtidigt erkänner hon att stadens egna mål på ett stort antal bostäder i stadens egna bolag är svåra att nå. – Vi är i en lyckosam situation i Stockholm, med privata fastighetsbolag som är välkapitaliserade, säger hon.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige