Image

Estancias obligationsinnehavare godkänner Corem

Ekonomi/Finansiering Ett villkor för att Corems storköp av Estancia Logistik skulle gå igenom var att innehavarna av Estancias obligationslån skulle godkänna att Corem tar över lånet. Godkännandet är nu klart.
Publicerad den 13 April 2016

Estancia Logistik emitterade under 2014 en säkerställd obligation om 200 miljoner kronor som löper till den 29 maj 2019.

De nu genomförda ändringarna i obligationsvillkoren innebär att Corem blir emittent istället för Estancia Logistik, att obligationen inte längre är säkerställd, att likviden ska användas till refinansiering av utestående obligationslån och för allmänna verksamhetsändamål, att den årliga räntan sänks till Stibors tremånadersränta + 5 procent och att ramen för obligationen ökas till 750 miljoner kronor. Löptiden förblir oförändrad. De justerade villkoren träder i kraft samtidigt som Corem tillträder aktierna i Estancia Logistik. Tillträdet är planerat till den 1 juni 2016 men kan inträffa tidigare. I sådant fall kommer meddelande att lämnas senast en vecka före den tidigarelagda tillträdesdagen.

De obligationsinnehavare som per tillträdesdagen är registrerade på vp-konto hos Euroclear erhåller en upfront fee om sex procent av nominellt belopp på sina obligationer som betalas ut fem arbetsdagar efter tillträdesdagen. Upplupen ränta per tillträdesdagen kommer också att betalas till obligationsinnehavarna.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY