Image
Johan Eriksson.

Estea säljer till Estancia i Lund

Transaktioner Esteas investeringsfond, Estea Delfinen HoldCo AB, avyttrar fastigheten Brunius 17 vid Mårtenstorget i centrala Lund till Estancia Fastigheter.


Note säljer till Estancia i Lund

Transaktioner Note AB säljer fastigheten Lyckebacken 2 i Lunds kommun till Estancia Bostad AB. I samband med tillträdet tecknas ett hyreskontrakt mellan Note och den nya fastighetsägaren.


Estancias obligationsinnehavare godkänner Corem

Ekonomi/Finansiering Ett villkor för att Corems storköp av Estancia Logistik skulle gå igenom var att innehavarna av Estancias obligationslån skulle godkänna att Corem tar över lånet. Godkännandet är nu klart.


Estancia Logistik sålt för 1,3 miljarder kronor

Transaktioner Estancia Logistik, med 21 fastigheter - 168 500 kvadratmeter - säljs för 1 315 miljoner kronor.


Estancia Logistik hyr ut till Busfabriken i Uppsala

Uthyrning Ett kontrakt om strax över 5 100 kvadratmeter har tecknats med en löptid om 15 år.


Hyresgäst på Exportgatan 30 blir Marko Kaj Moving AB.

Estancia Logistik hyr ut lagerlokal i Göteborg

Uthyrning Estancia Logistik hyr ut en lagerlokal om 1 304 m² på Exportgatan 30 i Göteborg.


Estancia Logistik rekryterar fastighetschef

Karriär Estancia Logistik rekryterar Duncan Hoare som fastighetschef. Han har tidigare, bland annat, jobbat på Capita Property & Infrastructure och Axa Real Estate.


Nordic PM får uppdrag av Estancia

Bolag Nordic PM får i uppdrag att förvalta Estancia Logistiks fastighetsbestånd i Sverige.


Estancia köper i Västerås

Transaktioner Estancia har köpt två industrifastigheter i Västerås.


Här är köparen i Hemfosa-affären

Transaktioner För några veckor sedan annonserade Hemfosa en försäljning om 900 miljoner kronor. Nu är affären klar och man meddelar även vem köparen är.


Corem ökar i väst

Transaktioner Corem köper en fastighet i Göteborg och en i Halmstad för sammanlagt 138 miljoner kronor. Samtidigt säljer bolaget i Jönköping och Huskvarna.


170 nya smålägenheter på Gärdet

Bygg/Arkitektur På torsdag i nästa vecka väntas stadsbyggnadsnämnden besluta att starta planarbetet för 170 smålägenheter på Gärdet i Stockholm. Detaljplanen gör det möjligt att bygga om en befintlig kontorsfastighet på Tegeluddsvägen 70-80 till bostäder samt höja byggnaden med tre våningar. Lägenheterna planeras bli mellan 16 och 25 kvadratmeter stora.


Estancia hyr ut mer i Göteborg

Uthyrning Estancia har tecknat avtal om 1 700 kvadratmeter med Fazer på Exportgatan i Göteborg.


SSM och Alecta köper av Estancia

Transaktioner SSM och Alectas joint venture-bolag köper fastigheten Slingan 1 i Solna av Estancia. Planen är att riva den befintliga byggnaden och uppföra bostäder.


Estancia hyr ut i Göteborg

Uthyrning Estancia har tecknat ett kontrakt på 1 400 kvadratmeter i Göteborg.


Estancia hyr ut till Swedbank i Värtan

Uthyrning Swedbank öppnar ett kontor på Tegeluddsvägen 80 i Värtahamnen i Stockholm.
- De blir grannar med Handelsbanken. Det håller på att bli ett finansiellt kluster här, säger en nöjd Ulf Clacton på Estancia Fastigheter.


Estancia säljer till en ny aktör

Transaktioner Estancia säljer en bostadsfastighet i Vasastan till Serafim Fastighetsinvest som är en ny aktör på fastighetsmarknaden.


Newsec hjälper Estancia med lånefinansiering

Ekonomi/Finansiering Newsec har varit rådgivare avseende lånefinansiering i samband med Estancias, via underkoncernen Estancia Logistik, förvärv av åtta fastigheter.


Corem genomför bytesaffär

Transaktioner Corem köper två fastigheter i Halmstad och säljer en fastighet i centrala Stockholm. Transaktionerna sker genom bolagsförsäljningar och genomförs som en bytesaffär med Estancia Fastigheter.


SEB Trygg Liv säljer
kontorsfastighet på Gärdet

Transaktioner SEB Trygg Liv har sålt en kontorsfastighet om drygt 8 000 kvadratmeter på Gärdet. I och med försäljningen fortsätter man sin fokusering på CBD i portföljen.