Image

Corem ökar i väst

Transaktioner Corem köper en fastighet i Göteborg och en i Halmstad för sammanlagt 138 miljoner kronor. Samtidigt säljer bolaget i Jönköping och Huskvarna.
Publicerad den 22 December 2014
Eva Landén. Bild: Corem
Eva Landén.

Corem köper fastigheten Håltsås 1:17 i Härryda kommun mellan Göteborg och Landvetter för 91 miljoner kronor. Det rör sig om en modern lagerfastighet med en total uthyrbar area om cirka 9 000 kvadratmeter och ett underliggande fastighetsvärde om 91 miljoner kronor. Fastigheten är bebyggd med tre byggnader uppförda mellan 2008 - 2011 och är fullt uthyrd. Genomsnittlig återstående kontraktslängd är cirka 8,5 år.

- Vi finns redan idag etablerade i Härryda kommun genom våra förvärv av Mölnlycke Logistikpark. Genom detta förvärv bygger vi på vårt bestånd i närområdet, men nu norr om riksväg 40 i direkt anslutning till det nya Bårhultsmotet. Vi ser potentialen i den fortsatta utvecklingen av Bårhults Företagspark och får i och med förvärvet av Håltsås 1:17 en stark position i området, säger Eva Landén, vd på Corem.

Vidare har Corem köpt lagerfastigheten Fräsaren 4 belägen i Larsfrids/Vilhelmfälts industriområde i Halmstad för 47 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar cirka 11 500 kvadratmeter och ligger i anslutning till Corems övriga fastigheter i Halmstad. Fastigheten är fullt uthyrd på ett tioårigt hyresavtal.
Corem fortsätter även att renodla fastighetsbeståndet och har avyttrat fastigheterna Arkadien 4 i Jönköping och Budkaveln 17 i Husqvarna. Fastigheterna omfattar cirka 4 500 kvadratmeter. Köpare är Estancia Fastigheter.

- Detta är vårt tredje förvärv i Halmstad och på ett år har vi gått från 0 till 50 000 kvadratmeter uthyrbar area i området och etablerat oss som en betydande aktör. Detta förvärv följer vår inslagna strategi att förvärva och bygga där vi redan finns, för att på så sätt skapa effektiva förvaltningsenheter. I och med renodlingen i Småland avyttrade vi även vår sista bostadsfastighet, säger Eva Landén.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY