Image

Akademiska Hus motsätter sig upphandlingsskadeavgift

Juridik I ett yttrande till förvaltningsrätten svarar Akademiska Hus på Konkurrensverkets ansökan om kallad upphandlingsskadeavgift. Ärendet gäller upphandling av entreprenad till om- och tillbyggnaden av Skogishuset på Campus Umeå, som Konkurrensverket anser borde ha följt lagen om offentlig upphandling (LOU). I grunden är frågan om Akademiska Hus ska omfattas av LOU eller inte.
Publicerad den 26 Oktober 2012
Kerstin Lindberg Göransson. Bild: Akademiska Hus. Bild: Akademiska Hus
Kerstin Lindberg Göransson. Bild: Akademiska Hus.

– Vi motsätter oss Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift men välkomnar samtidigt en prövning av frågan om Akademiska Hus ska omfattas av LOU eller inte. Sedan bolaget bildades 1993 har vi haft långtgående regler och rutiner för upphandlingar, men inte omfattats av LOU. Mot bakgrund av Konkurrensverkets bedömning är den här juridiska processen väntad och vi ser fram emot att få klarhet i vad som ska gälla framöver, säger Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist på Akademiska Hus.

Sedan 2010 har Konkurrensverket möjlighet att sanktionera sina beslut i upphandlingsärenden genom att ansöka om så kallad upphandlingsskadeavgift hos förvaltningsrätten. Konkurrensverket anser att Akademiska Hus är en så kallad upphandlande myndighet som ska tillämpa LOU och för att få den frågan prövad har de granskat Akademiska Hus upphandling av entreprenad till Skogishuset vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

I september ansökte verket om upphandlingsskadeavgift hos förvaltningsrätten avseende detta ärende. Akademiska Hus har tidigare skickat in yttrande till Konkurrensverket där bolaget motsätter sig bedömningen att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet.

– Akademiska Hus bedriver en kommersiell verksamhet på en konkurrensutsatt marknad, där det i dag finns ett 30-tal större aktörer som hyr ut lokaler till universitet och högskolor i Sverige. Vi anser därför att vi inte omfattas av LOU, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

En eventuell upphandlingsskadeavgift betalas in till staten och omfattar i det aktuella ärendet tre miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna i Västerås

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Västerås, som med sina 156 838 invånare är landets sjunde största kommun enligt SCB.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige