Image

Akademiska Hus motsätter sig miljonkrav

Juridik Akademiska Hus har nu lämnat in ett yttrande till förvaltningsrätten gällande Konkurrensverkets ansökan om så kallad upphandlingsskadeavgift mot bolaget. Ärendet gäller en generalentreprenad i samverkan av Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala. Bakgrunden är att Konkurrensverket anser att Akademiska Hus som statligt bolag ska omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingsskadeavgiften kan komma att uppgå till tio miljoner kronor.
Publicerad den 9 Juni 2011

– Vi motsätter oss att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet. Akademiska Hus är en av drygt 30 större aktörer som hyr ut lokaler till universitet och lärosäten i Sverige och vi verkar på en konkurrensutsatt marknad. Därför ska Akademiska Hus inte omfattas av LOU, säger Anette Henriksson, vd och koncernchef för Akademiska Hus.

Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket möjlighet att sanktionera sina beslut i upphandlingsärenden genom att ansöka om så kallad upphandlingsskadeavgift hos förvaltningsrätten. Konkurrensverket anser att Akademiska Hus är en så kallad upphandlande myndighet som ska tillämpa LOU och för att få den frågan prövad har verket har ansökt om upphandlingsskadeavgift hos förvaltningsrätten gällande en generalentreprenad i samverkan av Veterinär och husdjurscentrum i Uppsala.

– Det är bra att frågan prövas om Akademiska Hus ska omfattas av LOU eller inte. Sedan bolaget bildades 1993 har vi haft långtgående regler och rutiner för upphandlingar, men inte omfattats av LOU. Mot bakgrund av Konkurrensverkets bedömning har vi förväntat oss en juridisk process och ser nu fram emot att få klarhet i vad som ska gälla framöver, säger Carolin Åberg Sjöqvist, bolagsjurist på Akademiska Hus.

En eventuell upphandlingsskadeavgift betalas in till staten och får inte överstiga tio procent av upphandlingsbeloppet eller maxbeloppet tio miljoner kronor.

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Lista: Största försäljningarna i offentlig sektor

Lista Under nuvarande mandatperiod har offentlig sektor sålt fastigheter för cirka 48 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt fem procent av den totala transaktionsvolymen. Här presenterar Fastighetssverige en lista på de 15 största affärerna som gjorts under 2021 och hittills under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige