Image

Driver vidare Akademiska Hus-tvist

Juridik Förvaltningsrätten gick på Akademiska Hus linje i första ronden av LOU-tvisten kring veterinär- och husdjurscentrum i Ultuna. Men Konkurrensverket driver tvisten vidare.
Publicerad den 29 Mars 2012

Konkurrensverket anser att Akademiska Hus har brutit mot lagen om offentlig upphandling när man gav Skanska ett avtal värt över en miljard kronor. Konkurrensverket menar att Akademiska Hus ska böta tio miljoner kronor.

Akademiska Hus hävdar å sin sida att man inte omfattas av LOU, trots att det handlar om ett statligt bolag - avtalet föregicks av en anbudsinfordran, men inte en upphandling enligt bestämmelserna i LOU.

Förvaltningsrätten gick i första läget på Akademiska Hus linje, men i domen har man enbart tagit ställning till frågan om avtalet med Skanska ingicks före eller efter de nya regler om upphandlingsskadeavgift började gälla.

Nu skriver Upsala Nya Tidning att vill Konkurrensverket att rätten ska ta upp själva kärnfrågan; om Akademiska Hus omfattas av LOU.

– Det här fallet är principiellt viktigt. Det handlar om ett statligt fastighetsföretag som anser att man inte alls omfattas av lagen om offentlig upphandling, säger Daniel Johansson, processråd vid Konkurrensverket till UNT.

– Vi anser att Akademiska hus tillgodoser ett allmännyttigt behov. De är inte tillsatta av staten för att generera vinst till ägaren utan för att vara ett allmännyttigt bolag som tillgodoser universitet, högskolor och forskningsinstitut med lokaler, fortsätter han.

Medan Akademiska Hus inställning är att man inte kan omfattas av LOU eftersom man verkar på en konkurrensutsatt marknad.

– Om vi ska konkurrera med andra fastighetsägare så måste vi spela på samma villkor som dem, säger Hans Antonsson, regiondirektör för Akademiska Hus i Uppsala, till UNT.

– Tid är pengar. Vi gör bättre affärer utanför LOU. Det vi riskerar med LOU är överklaganden från företag som förlorat upphandlingen vilket gör att tidsplanen för projektet flyttas fram, och det kostar pengar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Lågkonjunktur skulle kunna stärka oss"

Bolag Efter en period av stark tillväxt renodlar John Mattson sin fastighetsportfölj för att stärka bolaget ytterligare inför framtiden. För Fastighetssverige berättar vd:n Per Nilsson om hur man parerat de ekonomiska utmaningarna under årets första halva, hur fokus ser ut för resten av året och varför en eventuell lågkonjunktur 2023 faktiskt skulle kunna stärka bolaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige