Image

Svenska Hus köper 170 lägenheter

Transaktioner Svenska Hus köper tolv fastigheter med 170 lägenheter i Hässleholm av Blocket Holding AB.


Klart högre resultat för Catella

Bolag Catella Corporate Finance redovisar ett rörelseresultat på 24 miljoner kronor (11) för Q3.
Totalt uppgick koncernens rörelseresultat till 55 miljoner kronor (21).


Heimstaden gör sitt första förvärv i Lund

Transaktioner Heimstaden gör nu sitt första förvärv i Lund – en fastighet med 157 lägenheter i närheten av Max IV och ESS.


Catella rekryterar CFO internt

Karriär Marcus Holmstrand har utsetts till CFO och medlem i Catellas koncernledning. Han har arbetat som group business controller på Catella sedan 2011, och tillträder tjänsten med omedelbar verkan.


Credi: Sommarstormen mojnar ut?

Ekonomi/Finansiering Huvudindex i Catellas kreditbarometer Credi ökade med 2,1 enheter till 56,6 jämfört med 54,5 i juni 2015. Ökningen drevs av att både långivare och låntagare upplevde goda finansieringsvillkor under de senaste tre månaderna. Framåtblickande delindex bekräftar samtidigt ytterligare en avmattning och att finansieringsvillkoren förväntas vara oförändrade under kommande tremånadsperiod.


Sju nya till Catella – en tidigare konsult-vd

Karriär Catella förstärker den nordiska fastighetsrådgivningen med sju nya projektledare och analytiker till kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. En av de nyrekryterade var tidigare Sverigechef för ett internationellt konsulthus.


Catella förstärker inom Wealth Management i Luxemburg

Bolag Dennis Nygren har utsetts till chef för Catellas Wealth Management i Luxemburg. Dennis har stor erfarenhet från internationell bankverksamhet och kommer senast från rollen som vd för Asset Management på Swedbank i Luxemburg.


HSB Malmö köper i Trelleborg

Transaktioner HSB Malmö köper hyresfastigheterna Harven 14 och 15 i Trelleborg. Säljare är familjen Nordin.


K2A köper vårdfastigheter

Transaktioner K2A har tecknat avtal om förvärv av sju vårdfastigheter i Hässleholm, Uppsala och Partille till ett underliggande fastighetsvärde om 93,5 miljoner kronor.


Catella etablerar Property Investment Management i Spanien och Portugal

Bolag Catella startar verksamhet inom Property Investment Management i Spanien och Portugal i ett initiativ under ledning av Javier Hortelano. Han har gedigen erfarenhet från marknaden för fastighetsinvesteringar i Europa och kommer till Catella från en roll som partner på PWC.


Profi köper av Galjaden i Täby

Transaktioner Profi Fastigheter köper Degeln 1 på Nytorpsvägen i Näsby Park. Fastigheten omfattar 11 800 kvadratmeter markyta med 4 600 kvadratmeter kommersiella lokaler. Profi tillträder fastigheten 30 juni.


Willhem köper 523 lägenheter i Göteborg

Transaktioner Willhem köper 523 hyreslägenheter i Gerås, Bergsjön. Därmed växer beståndet i Göteborg till totalt 2 640 lägenheter.


Nordström: Vi har fler affärer på gång

Transaktioner I förra veckan blev det klart med affären där Rikshem får köpa 1 600 bostäder och sju samhällsfastigheter i Luleå av kommunala Lulebo. Värdet i den affären är cirka en miljard kronor. Nu berättar Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) för Fastighetssverige att man har fler affärer på gång.

”Nu vänder vi kapitalströmmarna”

Transaktioner Niklas Nordström ser Rikshem-affären som en vändpunkt för Luleå. - Nu vänder vi kapitalströmmarna upp hit för första gången, säger han.


Catella: Närmar vi oss toppen?

Ekonomi/Finansiering I juni föll huvudindex i Catellas kreditbarometer Credi med 5,8 enheter till 54,8 jämfört med 60,3 i februari. Både långivare och låntagare indikerar en fortsatt avmattning. Samtidigt förbättrades tillgången till finansiering under de senaste tre månaderna och förväntas vara oförändrad under de kommande tre månaderna.


Här är första affären

Transaktioner Akka Egendom har ingått avtal om förvärv av fem fastigheter i Karlstad.


Willhem säljer 135 lägenheter i Malmö

Transaktioner Willhem säljer åtta bostadsfastigheter, med sammanlagt 135 lägenheter, i Malmö.


NREP genomför Nordens hittills största logistikaffär

Transaktioner NREP säljer 28 logistikfastigheter i Sverige, Finland och Danmark för 650 miljoner euro, motsvarande drygt sex miljarder kronor, i Nordens hittills största logistikaffär.


Nytt Catellabolag köper i Linköping

Transaktioner Catella har etablerat ett nytt fastighetsbolag som köper en fastighet, med Ericsson som största hyresgäst, i Linköping.
Bolaget ska noteras på First North.


Förbättrat totalresultat för Catella

Bolag Catella redovisar kraftigt förbättrade Q1-siffror jämfört med föregående år, men corporate finance-sidans siffror är svagare.


Catella säljer Nordic Fixed Income

Bolag Catella säljer sin del av Nordic Fixed Income till Arctic Securities.