Image

Lindqvist: ”Det blir färre som kan buda”

Sverige I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer Credi ökar huvudindex från 42,5 till 44,4, vilket indikerar ett positivt trendbrott i kreditsentimenten. Det råder dock en fortsatt åtstramning på marknaden, där bankerna och fastighetsbolagen är överens om att kreditmarginalerna ökar.
Publicerad den 14 December 2016
Arvid Lindqvist, analyschef på Catella. Bild: Catella.
Arvid Lindqvist, analyschef på Catella. Martin Malhotra. Bild: Catella
Martin Malhotra.

- Under de senaste tre månaderna har vi sett en tydlig förbättring i Credis huvudindex, från 42,5 till 44,4, vilket är det bästa resultatet sedan september 2015. Bankerna och fastighetsbolagen delar dock uppfattningen att kreditmarginalerna har ökat och att de kommer att fortsätta att öka. Det har hindrat huvudindex från att nå över vändpunkten 50,0, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

- Sentimentet på kreditmarknaden har stadigt försämrats sedan september 2015, trots en relativt hög riskvillighet hos investerarna. Det är sannolikt ett tecken på riskaversion hos bankerna, som inte vill öka sin exponering mot fastighetssektorn. Svagare tillgång till bankfinansiering och stigande utlåningsmarginaler skapar goda möjligheter för aktörer med tillgång till finansiering att köpa i främst sekundära lägen, eftersom det blir färre som kan buda, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

Fastighetsbolagens kvartalsrapporter för tredje kvartalet 2016 visar på en fortsatt, men något avmattande trend, med fallande genomsnittsränta, kreditbindningstid och räntebindningstid. Dessutom har den genomsnittliga belåningsgraden sjunkit, efter en relativt stor ökning under andra kvartalet 2016. Den mest anmärkningsvärda utvecklingen finns dock inte i kvartalsrapporterna, utan på börsen.

- Aktiemarknaden har varit oerhört volatil sedan septemberupplagan av Credi. Efter ett ökat börsvärde under tredje kvartalet, vilket höjde börspremien med nästan 50 procent, har fastighetsbolagens ökade börsvärde helt eliminerats under de senaste månaderna. Nästan alla fastighetsbolag har ett lägre börsvärde idag än i slutet av andra kvartalet, säger Martin Malhotra.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Amerikanska jätten kliver in i Nyfosa

Bolag Tungviktaren fortsätter investera i de svenska fastighetsbolagen och är nu en av de största ägarna i Nyfosa.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY