Image

Credi: Brexit-effekt positiv för fastighetsbolagen

Ekonomi/Finansiering Septemberupplagan av Catellas kreditbarometer Credi visar att fastighetsbranschen har klarat turbulensen efter Brexit-omröstningen väl. Fastighetsbolagens belåningsgrad ökade medan genomsnittsräntan sjönk och de börsnoterade fastighetsbolagen presterade bättre än Stockholmsbörsens index. Även Credis huvudindex ökade från 41,0 till 42,5, men Catella ser fortfarande en åtstramning på lånefinansieringsmarknaden.
Publicerad den 22 September 2016
Martin Malhotra. Bild: Catella
Martin Malhotra. Arvid Lindqvist, analyschef på Catella. Bild: Catella.
Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

- Det senaste kvartalet präglades av en oväntad Brexit med efterföljande volatilitet som mynnade ut i ett fortsatt starkt finansieringsklimat för fastighetsbolagen. En ökad riskvilja och fortsatt sökande efter avkastning banar väg för tilltagande finansiering utanför banksystemet. Det ser vi bland annat i fastighetsbolagen nyfunna intresse för obligationer och i lanseringen av nya instrument. På börsen som helhet syns nu få effekter av Brexit och fastighetsbranschen har gynnats av de fortsatt låga marknadsräntorna, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

- Vi ser en utveckling där förväntningarna på ytterligare stimulanser från centralbankerna har gynnat fastighetsbranschen, men vi är på väg mot en brytpunkt. Historiskt har direktavkastningen på fastigheter tryckts ned av en hög BNP-tillväxt och en sänkt reporänta. Nu när BNP-tillväxten mattas av och reporäntan har nått botten förväntar vi oss en ökning av direktavkastningskraven på fastigheter i sekundära lägen och i mindre orter, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

Den genomsnittliga belåningsgraden för fastighetsbolagen på Nasdaq OMX:s huvudlista ökade till 54,7 procent medan den genomsnittliga räntan sjönk till nuvarande 2,6 procent. Dessutom visar Credi att delindexet för nuvarande situation ökade med 6,5 indexpunkter till 41,9, och således har studsat tillbaka från sin rekordlåga nivå i juni. Däremot indikerar Credi att fastighetsbolagen och bankerna fortfarande anser att det råder en åtstramning på lånefinansieringsmarknaden.

- Den stora förändringen i vår senaste undersökning är att kreditmarginalerna har stabiliserats, efter att en stor andel respondenter pekat på stigande kreditmarginaler i juni-undersökningen. Stabiliseringen har nästan på egen hand förbättrat vårt huvudindex, och i stort går vi mot en alltmer stabiliserad marknad för lånefinansiering, avslutar Martin Malhotra.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Tyska investeraren om svenska marknadens attraktion

Bolag Johan Lagerdahl, Country Manager och Head of Asset Management på Patrizia Sverige, kommenterar bolagets senaste miljardinvestering i Malmö och berättar varför de fortsätter att växa i Norden samt varför pandemin inte har varit en utmaning för den tyska investeraren.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY