Image

Credi: Bankerna negativa, bolaget ser förbättring

Ekonomi/Finansiering I marsupplagan av Catellas kreditbarometer Credi föll huvudindex med 2,7 enheter från 43,9 till 41,2. I linje med förra Credi föll både delindexet för nuvarande situation och för kommande period och är under vändpunkten 50,0. Bankerna är tydligt negativa, medan fastighetsbolagen har sett en svag förbättring i finansieringsvillkoren under de senaste tre månaderna och är optimistiska inför de kommande tre månaderna.
Publicerad den 11 Mars 2016
Martin Malhotra. Bild: Catella
Martin Malhotra.

- I förra upplagen av Credi signalerade både banker och fastighetsbolagen tydligt att tillgången till finansiering hade försämrats i slutet av 2015, vilket speglades i att huvudindex föll med 12,7 indexpunkter. Nu i mars ser vi en fortsatt försämring av finansieringsklimatet med huvudindex tydligt under vändpunkten 50. En relativt stark svensk ekonomi och expansiv penningpolitik med en historisk gynnsam räntesituation för fastighetssektorn har ännu inte förmått vända skuldleverantörernas minskande riskaptit och pessimism. Däremot har de noterade bolagens stamaktier stått sig relativt starka under de senaste månadernas turbulens och handlas fortfarande till premium, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

Credis huvudindex sjönk återigen med 2,7 indexpunkter till 41,2. Delindex för nuvarande situation sjönk från 42,4 till 41,0 och det framåtblickande indexet föll med 4,1 indexpunkter till 41,4. Nedgångarna innebär att samtliga fortfarande är under vändningspunkten 50,0 och att det framåtblickande indexet fortfarande överstiger delindexet för nuvarande situation.

- Vi ser en tydlig trendskillnad mellan de banker och fastighetsbolag som deltar i undersökningen. Bankerna tror bestämt på försämrade finansieringsvillkor, medan fastighetsbolagen tvärtom ser med viss optimism på framtiden. Det är bankerna åsikter som driver Credis huvudindex till ett så tydligt kontraktionsläge. Oron speglas även i sekundärmarknaden med stigande direktavkastningar på fastighetsbolagens preferensaktier och stigande kreditspreadar på obligationer samt den relativt låga aktiviteten i primärmarknaden, fortsätter Martin Malhotra.

- Det nya året började med en orolig och volatil svensk och global aktiemarknad. Flera faktorer indikerar på marknaden nådde sin topp sommaren 2015 och att den globala ekonomin saktar in under 2016. Vi kan förvänta oss att de genomsnittliga direktavkastningskraven stiger framöver, vilket framförallt kommer att ske genom att skillnaderna mellan A-, B- och C-lägen ökar, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

Flera av de trender som observerats hos den noterade fastighetssektorn under 2015 kvarstår. Bland annat fortsatte genomsnittsräntan och räntebindningstiden att sjunka för de noterade fastighetsbolagen på Nasdaq OMX Nordic Main Market.

Räntebindningstiden har sedan andra kvartalet 2015 sjunkit och uppgick till 3,0 år i slutet av 2015. Sedan andra kvartalet 2012 har genomsnittsräntan fallit från 4,0 procent ned till dagens nivå om 2,7 procent under fjärde kvartalet 2015.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Amerikanska jätten kliver in i Nyfosa

Bolag Tungviktaren fortsätter investera i de svenska fastighetsbolagen och är nu en av de största ägarna i Nyfosa.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY