Image

Archus

Archus är en nytänkande, engagerad rådgivare och utvecklingspartner inom samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, projektutveckling, arkitektur och design.
Idag består Archus av tre olika bolag som verkar enskilt och tillsammans formar en stark helhet;

Archus Arkitektur
Av utmaningar inom projektutveckling skapar vi hållbar arkitektur med spets och finess. Genom idé och initiativ är vår utgångspunkt att skapa goda affärer för våra kunder, bland våra kunder.

Archus Development
Archus Development erbjuder kunder affärsutvecklingskompetens genom att driva fram projekt från idé till färdig byggrätt. Med vårt stora kontaktnät kan vi matcha ihop intressenter som tillsammans kan bidra till samhällsutvecklingen.

Archus Partner
Archus Partner agerar som fristående byggherreombud och gör allt från rådgivning till att genomföra hela projektet och ta ansvar för att det blir utfört korrekt. Archus Partner levererar tjänster inom ett flertal segment såsom bostadsutveckling, kommersiella lokaler och industri.

Archus har kunder över hela landet och kontor i Stockholm, Uppsala, Västerås och Borlänge.

Skrivet om Archus

Archus nya dotterbolag Archus Transaktion kommer att ledas av Gustav Källén (längst till vänster), koncernchef Archus, tillsammans med medgrundarna Per Wåhlin och Felix Ridderström.

Så ska Archus nya transaktionsben ta stora kliv i branschen

Bolag Archus startar ett nytt bolag inom transaktionsrådgivning, Archus Transaktion, och det kommer ledas av koncernchefen Gustav Källén. För Fastighetssverige berättar han mer om tankarna bakom det nya bolaget, vilka affärer man är ute efter och hur man vill växa för att slå sig fram på marknaden.


Mårten Bäckman och Mari Johansson ta över som Ansvarig Arkitektur Stockholm på Archus.

Archus expanderar och värvar åtta nya medarbetare

Karriär För att möta en ökad efterfrågan från uppdragsgivare expanderar Archus ytterligare och anställer åtta nya arkitekter och byggnadsingenjörer samtidigt som ledarskapet på Stockholmskontoret förstärks.


Ted Matsson, ny vd på Archus Partner.

Ted Mattsson ny vd för Archus Partner

Bolag Styrelsen för Archus Partner AB har utsett Ted Mattsson som ny vd för Archus Partner AB och Ted blir därmed medlem i koncernledningen för Archus AB. Ted har sedan årsskiftet arbetat på Archus Partner i rollen som senior projektutvecklare.


Blooc utvecklar 30 nya par- och radhus i etappen Ängen.

Källberga Mark avyttrar mark till Blooc och Brickhouse Bostäder i Nynäshamn

Transaktioner Ytterligare två aktörer, Blooc och BrickHouse Bostäder, väljer nu att investera i den nya stadsdelen Källberga i Nynäshamns kommun. Här utvecklar Archus, på uppdrag av Källberga Mark, ett nytt naturnära bostadsområde. Fullt utbyggt kommer det nya bostadsområdet rymma cirka 700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och skola/förskola.


Archus och Peab använder AI för att utveckla bostäder.

Archus bygger kreativitet med hjälp av AI

Bygg/Arkitektur Archus är ett av de första svenska arkitektföretagen som certifierat medarbetare i planerings- och designverktyget Spacemaker. Tillsammans med Peab Bostad utvecklar de nu helt nya samarbetsformer där AI och digitala verktyg bidrar till projektens kreativitet och att skapa bättre slutresultat.


Bilden är en visionsbild och kan avvika från verkligheten.

Archus ritar Uppsalas första massivträskola

Bygg/Arkitektur Archus har fått uppdraget att rita nya Kvarngärdesskolan i centrala Uppsala. I ett samverkansprojekt med Skolfastigheter i Uppsala och Byggdialog ska en ny modern skola i massivträ för totalt 990 elever uppföras.


Electrolux bygger nytt kvarter i Stadshagen.

Electrolux bygger ett nytt kvarter mitt i Stadshagen

Bygg/Arkitektur Electrolux (Fastighets AB Gångaren 13) påbörjar utvecklingen av ett nytt blandat kvarter mitt i Stadshagen med miljö och hållbarhet i fokus. Den första etappen innebär en utbyggnad av Electrolux huvudkontor med 8 000 kvadratmeter och 100 bostäder med en total yta på 6 000 kvadratmeter.


Per Wåhlin och Ted Mattsson.

Nyckelpersoner till Archus

Karriär Archuskoncernen fortsätter att expandera befintlig verksamhet och stärker organisationen med flera nya medarbetare. Till Stockholmskontoret ansluter två nyckelpersoner – Per Wåhlin och Ted Mattsson – inom affärsutveckling och projektutveckling.


Detaljplanen för Oxbackens centrum i Västerås har vunnit laga kraft.

Grönt ljus för nya bostäder i Oxbackens centrum i Västerås

Bygg/Arkitektur Archus har tagit fram den nu lagakraftvunna detaljplanen för nya Oxbackens centrum som bland annat innebär tillskapandet av 160 nya bostäder, men också utveckling av befintlig vårdcentral, kyrka, torg och gröna ytor i området.


Gustav Källén.

Gustav Källén blir ny vd för Archus

Bolag Styrelsen i Archus har utsett Gustav Källén till ny vd och koncernchef från och med den 1 oktober 2020. Han tar då över efter Johnnie Pettersson, en av företagets grundare, som övergår till rollen som senior affärsutvecklare efter nära 35 år som vd.


Johan Roos.

Archus expanderar med nytt kontor i Dalarna – tar in ny partner

Bolag Mälardalsbaserade Archus flyttar till ett nytt regionkontor i Borlänge och anställer samtidigt Johan Roos som partner och uppdragsansvarig arkitekt med ansvar för komplexa bostads- och stadsutvecklingsprojekt i alla skeden.


Mora kommun vill bland annat bygga skola och idrottshall vid Vasaloppets målområde.

Mora vill utveckla staden och varumärket

Bygg/Arkitektur I centrala Mora, där Vasaloppet har sitt målområde, planerar kommunen ett nytt område med bland annat högstadieskola och idrottshall. Förhoppningen är att utvecklingen av Strandenområdet ska locka fler investerare till regionstaden.
– Man hoppas att det ska öppna dörrar för en aktör som vill vara med och utveckla fler projekt i Mora, säger Åsa Svedjetun, affärsutvecklare på Archus.


Strandenområdet i Mora.

Nu utvecklas Vasaloppets målområde i Mora

Bygg/Arkitektur Kommunstyrelsen i Mora har beslutat att göra en förfrågan till bygg- och fastighetsmarknaden om det finns intresse att investera i Strandenområdet. Området är ett kommunalägt kvarter om cirka 25 000 kvadratmeter och används bland annat under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad. Archus har fått i uppdrag att leda processen.


Archus utformar nytt huvudkontor om 10 000 kvadratmeter åt Seco Tools.

Archus nya utmaning: Seco Tools huvudkontor

Bygg/Arkitektur Archus har fått i uppdrag att utforma Seco Tools huvudkontor i Fagersta. Idag är det gamla lokaler som inte alls är anpassade efter verksamhetens alla behov.
– Det vi ska lyfta nu är att alla delar i verksamheten får sina behov uppfyllda och att lokalerna främjar samarbete, säger Andreas Kristoffersson, inredningsansvarig Archus.


Archus utformar nytt huvudkontor om 10 000 kvadratmeter åt Seco Tools.

Archus utformar nytt huvudkontor åt Seco Tools

Bygg/Arkitektur Med drygt 50 år på nacken är Seco Tools huvudkontor i Fagersta i stort behov av renovering. I samband med detta sker en utveckling av såväl arbetsplatserna som sättet att arbeta. Nu har Seco anlitat Archus för att utforma ett nytt koncept för det nya lokalerna.


Mari Johansson, ny arkitekt på Archus.

Archus fortsätter anställa nya arkitekter

Bygg/Arkitektur Archus stockholmskontor har rekryterat Mari Johansson som ny handläggande arkitekt. Hon är utbildad arkitekt från LTH kommer närmast från ÅWL Arkitekter där hon arbetat de senaste tolv åren.


Södra Källtorp i Västerås.

Markanvisningar klara för Södra Källtorp

Bygg/Arkitektur Redan 2013 fick Archus uppdraget av Västerås Stad att ta fram en utbyggnadsstruktur och process för utveckling av Södra Källtorp i Västerås. I våras vann detaljplanen laga kraft och nu är det klart vilka byggaktörer som får markanvisning för utveckling av bostäder i den första utbyggnadsetappen.


Michael Larsson.

Archus tecknar ramavtal med sex kommuner i Dalarna

Bolag Archus Development har tecknat ett ramavtal för fastighetsstrategisk rådgivning med sex kommuner och dess kommunala bolag i Dalaregionen. Avtalet innebär att för kommunerna och de kommunala bolagens räkning utföra uppdrag avseende projektledning av fastighetsutvecklingstjänster.


Archus anställer tio.

Archus anställer tio nya medarbetare

Bolag Archus växer med tio nya medarbetare och stärker upp både på Archus Development och Archus Arkitektur i både Stockholm, Västerås och Uppsala.


Ida Wiltfalk.

Archus rekryterar från Sweco

Bolag Den 9:e september tillträder Ida Wiltfalk som ny handläggande ingenjör på Archus Arkitektur. Hon kommer närmast från Sweco Architects.


Archus utvecklar ny stadsdel i Västerås

Bygg/Arkitektur Detaljplanen för Södra Källtorp i centrala Västerås har vunnit laga kraft och där med är man ett steg närmare i att realisera planerna för en ny stadsdel med 700 bostäder, äldreboende, förskola, trygghetsboende, samt idrottshall.


Joanna Berg och Christian Dahlman.

Två nya ledamöter till Archus styrelse

Bolag Joanna Berg från Atrium Ljungberg och Christian Dahlman från Malmö Cityfastigheter valdes till nya styrelseledamöter i Archus vid årsstämman.


Nina Ekman.

Nina Ekman till Archus

Karriär Samhällsutvecklingsföretaget Archus rekryterar Nina Ekman, närmast från Newsec, i en ny funktion som marknads- och kommunikationschef.


Archus Development expanderar i Dalarna

Bolag Archus Development fortsätter att expandera. Från och med den 15 augusti förstärker Henrik Belin kontoret i Borlänge.


Archus Partner expanderar till Uppsala och Stockholm

Bolag Archus Partner expanderar och öppnar efter sommaren verksamhet i Uppsala och Stockholm. Anders Rastin har anställts för att bygga upp de nya verksamhetsområdena.


Rikshem rekryterar arkitekt

Bolag Rikshem har anställt Lovisa Gustavsson som fastighetsutvecklare. Hon kommer närmast från Archus.


Archus förstärker med två nya medarbetare

Bolag Archus Development anställer Jessica Nyman som affärsutvecklare i Stockholm och Veronica Månsson som biträdande affärsutvecklare till bolagets Borlängekontor.


Archus startar nytt bolag

Bolag Archus startar i dagarna Archus Partner med Patrik Mellgren som vd. Konsulterna i bolaget ska agera som fristående byggherreombud och gör allt ifrån rådgivning till att genomföra hela projektet och ta ansvar för att det blir utfört korrekt.


Positivt planbesked för Concents hotell i Knivsta

Bygg/Arkitektur Concents planer på att utveckla hotell och hostelverksamhet i Knivsta går vidare. Vid kommunstyrelsens förra möte beslutade alliansen att ge ett positivt planbesked.


Erik Bruhn ny vd för Archus Arkitektur

Karriär Den mångåriga medarbetaren och delägaren Erik Bruhn tar över vd-skapet efter Archus Arkitekturs grundare Johnnie Pettersson.


Archus Development etablerar kontor i Dalarna

Bolag Affärsutvecklingsföretaget Archus Development etablerar nu ett kontor i Borlänge.
Åsa Svedjetun, idag näringslivschef i Borlänge, blir ansvarig för Archus Developments dalakontor.


Archus expanderar – anställer tolv personer

Bolag Archus expanderar – anställer tolv personer


Archus expanderar rekordsnabbt i Uppsala

Bolag Archus rekryterar tre nya landskapsarkitekter och fördubblar därmed personalstyrkan i Uppsala.


Billy Bergåker ny styrelseordförande för Archus

Bolag Efter 19 år som styrelseordförande för arkitektföretaget Archus lämnar Arne Kjellberg över ordförandeklubban till Billy Bergåker.


Archus rekryterar från Tengbom – öppnar i Uppsala

Bygg/Arkitektur Archus Arkitekter och öppnar ett kontor i Uppsala – två personer från har rekryterats från Tengbom för att leda verksamheten.


Archus startar konsultbolag med Byggpartners förre vd

Bolag Arkitektfirman Archus startar ett nytt konsultbolag med Michael Larsson, som lämnade vd-posten på Byggpartner i höstas.


KontaktUppgifter

Archus

Adress
Brunkebergstorg 5 Stockholm

KONTAKT
Nina Ekman
08–30 75 00

nina.ekman@archus.se

Branschkategorier