Image

Willhem: Rörelseresultatet upp 31 procent

Bolag Willhems rörelseresultat ökade förra året med 31 procent jämfört med föregående år. Willhem köpte under 2014 elva fastigheter i Linköping och Halmstad.
Publicerad den 17 Februari 2015

Intäkterna ökade till 1 277 miljoner kronor (1 200), vilket är en ökning med sex procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Driftnettot uppgick till 712 miljoner kronor (646), en ökning med tio procent.? I jämförbart bestånd var ökningen cirka sex procent.

Periodens totala värdeförändring på fastigheter uppgick till 409 miljoner kronor (218).

Rörelseresultatet har ökat med 31 procent och uppgick till 1 075 miljoner kronor (820). Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -407 Mkr (117).

Resultat före skatt uppgick till 273 miljoner kronor (503) och marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 15 202 miljoner kronor (13 576).

– Sammanfattningsvis var 2014 ett positivt år för Willhem. Resultatutvecklingen har varit bra och vi är finansiellt starka. I december erhöll Willhem, som andra privata svenska fastighetsbolag det starka ratingbetyget A- från Standard & Poor’s. Vår förväntan är att den positiva trenden fortsätter även kommande år, säger Mikael Granath, vd på Willhem.

Under året har 11 fastigheter med totalt 1 164 lägenheter i Linköping och Halmstad förvärvats, motsvarande ett fastighetsvärde om 852 miljoner kronor. Under perioden har två fastigheter avyttrats till ett fastighetsvärde om 77 miljoner kronor.

Under fjärde kvartalet erhöll Willhem, som det andra privata svenska fastighetsbolaget, det starka långsiktiga kreditbetyget A- från Standard & Poor´s.

För att möjliggöra en ökad finansiering från kapitalmarknaden har ramen för företagscertifikat utökats från två miljarder till tre miljarder under fjärde kvartalet.

I december upprättades ett Medium Term Note-program (MTN-program) med en ram om fem miljarder.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Willhem på Branschguiden

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag.

Läs mer om Willhem på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige