Image

Tribonas första dag på Stockholmsbörsen

Bolag I dag noteras Tribona-aktien på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. - En viktig milstolpe i förvandlingen från ett norskt finansiellt bolag till ett svenskt operativt fastighetsbolag, säger vd Peter Strand.
Publicerad den 21 Maj 2013

- Genom noteringen ökar vår möjlighet till att få en god likviditet i aktien, få en värdering i paritet med övriga fastighetsbolag och bredda vår aktieägarbas, säger Peter Strand, vd för Tribona.

Tribona har en offensiv tillväxtplan. Bolaget har idag 20 logistik- och lagerfastigheter, 19 i Sverige och en i Danmark. De värderas till drygt sex miljarder kronor. Tribonas mål är att öka beståndets värde till 10-12 miljarder kronor inom ett till tre år. Förvärv och nybyggnation av fastigheter i strategiska lägen kommer att vara en viktig väg för att nå detta mål.

- Det är alltid tacksamt att attrahera företag som byter sin notering till vår börs och Tribona blir ett värdefullt tillskott till vårt finansiella segment som redan har ett flertal stora nordiska fastighetsbolag, säger Adam Kostyal, senior vice president på OMX NASDAQ, och fortsätter:

- Vi ser fram emot att kunna stödja Tribona med god likviditet och att även nå ut till internationella investerare som en listning på vår huvudlista innebär.

Inför noteringen har Tribona ingått avtal med Pareto Öhman, om att Pareto Öhman ska agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 21 maj 2013 inom ramen för Nasdaq OMX Stockholm AB:s system för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien. Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs i Tribonas aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.

FAKTA/ Tribona
# Tribona grundades 2006 som Northern Logistic Property (NLP).

# Bolaget noterades på Oslobörsen 2007.

# NLP bytte namn till Tribona ASA i februari 2013. Under våren har Tribona ASA och dotterbolaget Tribona AB fusionerats till Tribona AB – det bolag som nu börsnoteras.

# Den 13 maj 2013 avnoterades bolaget från Oslobörsen för att noteras på OMX Nasdaq Stockholm Mid Cap den 21 maj.

# Tribona är det enda börsnoterade fastighetsbolaget i Norden med renodlad inriktning på lager- och logistikfastigheter.

# Bolaget har refinansierats och minskat belåningen från 80 till 65 procent. Tribona har nu en långsiktig finansiering på plats med lån som per Q1 2013 har en genomsnittlig löptid på 3,3 år.

# Företagsledningen består av Peter Strand, CEO, Tommy Åstrand, CFO och Christian Berglund, fastighetschef. Styrelseordförande är Mats-Olof Ljungquist.

# Tribonas hyresintäkter uppgick till 487 miljoner kronor under 2012 (466) och resultatet före värdeförändringar till 232 miljoner kronor (170). Under Q1 2013 uppgick hyresintäkterna till 125 miljoner kronor (122) och resultatet före värdeförändringar till 46 miljoner kronor (56).

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige