Image
Fortsat nöjd: vd Tommy Åstrand.

Ökat förvaltningsresultat för SLP

Bolag SLP, Swedish Logistic Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.
– Efterfrågan på logistikfastigheter är fortsatt hög trots de utmanande förutsättningarna i fastighetsbranschen, säger vd Tommy Åstrand i delårsrapporten.


SLP logga på vägg

SLP fortsätter expandera

Bolag Ökat förvaltningsresultat, driftsnetto och hyresintäkter. Swedish Logistic Property står finansiellt starkt under andra kvartalet.
– Vi har det senaste året succesivt höjt avkastningskravet från 5,2 procent till 5,9 procent, trots det har vi varje kvartal levererat positiva värdeförändringar. Det är ett bevis på att vårt dagliga förvaltningsarbete ger resultat och att vår affärsmodell levererar, kommenterar Tommy Åstrand, vd på SLP.


Per Ekelund vald till ny ordförande i Doxa.

Per Ekelund ny styrelseordförande för Doxa

Bolag Victoriahems vd Per Ekelund blir ny styrelseordförande i Doxa. Samtidigt väljs Peter Strand, SLP, och Lena Grimslätt, JLL, in som nya styrelseledamöter.


Peter Strand, vd för SLP.

SLP: Stark nettouthyrning och finansiell flexibilitet

Bolag SLP ökade hyresintäkterna under kvartalet med 39 procent och förvaltningsresultatet med 37 procent jämfört med föregående år.


SLP tecknar nytt avtal i Landskrona.

SLP tecknar hyresavtal med Seafrigo Nordic

Uthyrning SLP har tecknat ett hyresavtal med logistikföretaget Seafrigo Nordic avseende cirka 1 800 kvadratmeter på fastigheten Kronan 4 i Landskrona med direkt närhet till E6:an. Årshyran uppgår till 1,6 miljoner kronor och är fullt indexerad.


SLP får nytt hyresavtal med ett globalt teknikföretag avseende 2 900 kvadratmeter i Landskrona.

SLP tecknar sjuårigt hyresavtal i Landskrona

Uthyrning SLP har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med ett globalt teknikföretag avseende 2 900 kvadratmeter på fastigheten Timglaset 2 i Landskrona. Årshyran uppgår till 2,6 miljoner kronor och är fullt indexerad.


Peter Strand, ny arbetande vice ordförande i styrelsen samt avgående vd för SLP.

Peter Strand om nya uppdraget: "Vill växla upp ytterligare"

Bolag I måndags kom beskedet att SLP:s nuvarande CFO, Tommy Åstrand, tar över som vd i bolaget. Samtidigt kom SLP:s valberedning med föreslaget att vd Peter Strand skulle få en ny roll i styrelsen – som arbetande vice ordförande.
– Det blir ingen stor dramatik, säger Peter Strand till Fastighetssverige. Det är ju samma bolag. Med den skillnaden att vi kommer att kunna vara ännu bättre på transaktioner nu.


Peter Strand, vd SLP.

Lager på lager ger Strand fönster – så går SLP med vinst

Bolag De stigande räntorna, inflationen och den högre kapitalkostnaden har påverkat alla aktörer inom logistik- och lagerbranschen – precis som alla andra branscher. Men för SLP har värdeförändringen i beståndet gått upp med 16 miljoner, vilket är en liten siffra men ändå en ökning – i motsats till vad de flesta andra bolag rapporterat hittills. Peter Strand, vd för SLP, kan se tillbaka på ett år där han har en hel del att vara nöjd över.


Peter Strand, vd för SLP.

SLP: Positionen stärkt under en tid av oro

Bolag Peter Strand stolt över SLP:s utveckling under tuffa tider.


Peter Strand, vd för SLP.

SLP tecknar hyresavtal i pågående nybyggnation i Malmö

Uthyrning SLP har tecknat ett treårigt hyresavtal med Nice Home and Building Automatic Nordics AB. Hyresgästen kommer att flytta in i SLP:s fastighet Grimskaftet 1 i södra Malmö och tillträder cirka 510 kvadratmeter vid årsskiftet. Årshyran uppgår till 575 000 kronor och är fullt indexerad.


SLP säkrar mer solel till fler av sina hyresgäster.

SLP säkrar mer solel till fler av sina hyresgäster

Bolag SLP fortsätter att investera i egen förnybar energiförsörjning. Genom ramavtal med två ledande leverantörer av solcellsanläggningar ska fler av SLP:s stora logistik­fastigheters tak användas även för miljömässigt hållbar elproduktion.


Stigamo i Jönköping

SLP förvärvar logistikfastigheter av Nivika

Ekonomi/Finansiering SLP har idag förvärvat och tillträtt totalt sex fastigheter i två av Sveriges viktigaste logistiknav. Total uthyrningsbar yta uppgår till ca 32 000 kvadratmeter och årshyran per 1 januari 2023 uppgår till cirka 29 miljoner kronor.


Peter Strand.

Strand ser möjligheter på "köparens marknad"

Bolag SLP:s vd Peter Strand hoppas hitta klipp på den avvaktande transaktionsmarknaden som helt och hållet utvecklats till köparens marknad. För Fastighetssverige berättar han mer om förhoppningarna, styrkan i hyresavtalen och resan för aktien sedan noteringen för sju månader sedan.


Peter Strand, vd för SLP.

Kraftigt ökade hyresintäkter för SLP

Bolag Hyresintäkterna ökade till över 300 miljoner kronor för SLP under årets första nio månader samtidigt som substansvärdet ökade med 18 procent. Nettouthyrningen minskade dock jämfört med motsvarande period 2021.


Peter Strand, vd för SLP.

SLP ökar sin andel gröna lån till drygt 40 procent

Bolag SLP:s arbete med att löpande miljöcertifiera fastigheter och minska sitt klimatavtryck har resulterat i att bolagets andel av så kallade gröna lån har ökat till cirka 40 procent av befintlig låneportfölj.


SLP förvärvar modern logistikfastighet.

SLP förvärvar modern logistikfastighet

Transaktioner SLP har förvärvat och tillträtt fastigheten Stenkrossen 4 i Hässleholm med uthyrningsbar yta om cirka 4 000 kvadratmeter. På fastigheten, som är på totalt cirka 31 000 kvadratmeter, finns möjlighet för vidare expansion.


SLP tecknar nytt avtal i Borås.

SLP tecknar nytt avtal i Borås

Uthyrning SLP har tecknat ett femårigt hyresavtal med OAS Company AB avseende en yta om cirka 4 000 kvadratmeter i logistikfastigheten Vindspelet 1 i Borås. Fastigheten är belägen inom industriområdet Viared och har nära anslutning till riksväg 40 i riktning mot Göteborg med ett utmärkt skyltläge.


Peter Strand.

SLP sänker finansieringskostnader genom gröna lån

Ekonomi/Finansiering SLP har omförhandlat cirka 700 miljoner kronor av befintlig låneportfölj till så kallade gröna lån. Finansieringsavtalen är baserade på att delar av SLP:s fastighetsportfölj är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad silver, Miljöbyggnad idrift eller har låg energianvändning. Genom gröna lån sänker SLP sina finansieringskostnader med mellan 5–10 punkter per år jämfört med befintliga lån.


Peter Strand, vd för SLP.

SLP köper modern logistikfastighet i Nässjö

Transaktioner SLP har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Lampan 7 i Nässjö med uthyrningsbar yta om cirka 8 600 kvadratmeter. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 67 miljoner kronor. Säljare är Idyllum AB.


SLP förvärvar pågående nybyggnadsprojekt av logistikfastighet.

SLP förvärvar pågående nybyggnadsprojekt av logistikfastighet

Transaktioner SLP har genom bolagsförvärv idag förvärvat en logistikfastighet i Halmstad med beteckning Fyllinge 20:434. På fastigheten pågår byggnation av en logistikbyggnad som kommer att ha en total uthyrningsbar yta om cirka 5 900 kvadratmeter. Hyresgästen är Halmstads Delivery AB som har ett tio-årigt hyresavtal och kommer att flytta in under sista kvartalet 2022.