Image
Peter Strand, vd för SLP.

SLP säljer handelsfastighet i Malmö till Doxa

Transaktioner SLP har tecknat avtal om att sälja handelsfastigheten Stridsyxan 2 i Malmö genom bolagsaffär. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 144 miljoner kronor, vilket är drygt 20 procent över den senaste externa marknadsvärderingen per den 31 mars 2022. Realisationsvinsten redovisas under andra kvartalet 2022.


Peter Strand, vd för SLP.

SLP bygger energieffektiv logistikfastighet i Malmö

Bygg/Arkitektur SLP kommer att bygga en modern och energieffektiv logistikbyggnad om totalt ca 2 000 kvm på sin fastighet Grimskaftet 1 i södra Malmö. Café Bar blir den första hyresgästen och kommer att hyra 550 kvadratmeter under en period om sju år från färdigställande av den nya lokalen. Bygglovsansökan kommer att lämnas in under andra kvartalet 2022.


SLP genomför en sale and lease back-affär i Nässjö.

SLP genomför sale and lease back-affär i Nässjö

Transaktioner SLP har genom bolagsförvärv köpt en större logistikfastighet i Nässjö, med beteckning Svedjan 1. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om cirka 12 700 kvadratmeter och är idag uthyrd till Industrilås i Nässjö AB med ett nioårigt hyresavtal. SLP tillträder fastigheten den 30 juni 2022.


Viktoria Wöhl och Peter Strand.

SLP idrift-certifierar

Energi/miljö SLP har certifierat sina första fastigheter enligt Sweden Green Building Councils system Miljöbyggnad idrift. Certifieringen är en viktig del i SLP:s arbete med att skapa en hållbar förvaltning av befintliga fastigheter.


Peter Strand.

"Vi ser ingen som helst avmattning i efterfrågan på logistikytor"

Bolag SLP:s första delårsrapport som noterat bolag var en stark sådan där hyresintäkterna tog ett skutt från 57 miljoner till 97 miljoner kronor och bolaget redovisade en nettouthyrning på 3,7 miljoner kronor. Vd:n Peter Strand ser fortsatt hög efterfrågan på logistikytor och ser att SLP har ett starkt skydd mot inflationen med nästan uteslutande indexerade hyror i beståndet.


Peter Strand, vd för SLP.

SLP ökade förvaltningsresultatet och hyresintäkterna

Bolag SLP levererar en stark kvartalsrapport där hyresintäkterna ökade med 68 procent och uppgick till 97 miljoner kronor (57) och förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 71 procent och uppgick till 50 miljoner kronor (29).


Peter Strand, vd för SLP.

SLP förvärvar fastighet och inleder byggnation i Södertälje

Transaktioner SLP har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Tveta-Valsta 4:9 i Södertälje kommun. Fastigheten kommer att bebyggas med en logistikbyggnad med beräknad inflyttning första kvartalet 2023 på totalt cirka 6 500 kvadratmeter. Alfa Quality Moving AB är hyresgäst och hyr hela logistikfastigheten fram till 31 januari 2035 och bashyran uppgår till cirka 6,8 miljoner kronor. Fastigheten medger ytterligare möjlighet att bebygga med cirka 5 000 kvadratmeter. Säljare är Ätteläggen Invest AB.


SLP förlänger och utvidgar med Emotion Logistics i Jönköping.

SLP utvidgar och förlänger stort avtal i Jönköping

Uthyrning SLP och Emotion Logistics har tecknat avtal som innebär att Emotion Logistics hyr hela ytan i den befintliga fastigheten Stigamo 1:46 i Jönköping. SLP tillträdde den moderna logistikfastigheten i december 2021 och hyr ut dess totala yta om cirka 21 800 kvadratmeter till Emotion Logistics fram till 31 december 2029.


Peter Strand, vd för SLP.

Succédebut för SLP på börsen

Bolag SLP-aktien stiger med över 40 procent under den första handelstimmen.


På onsdag ringer Peter Strand i börsklockan – för femte gången – när hans SLP noteras på Nasdaq Stockholm.

Ringer in – för femte gången: Stor porträttintervju med Peter Strand

Bolag När Peter Strand på onsdag tar sitt SLP till börsen är det femte gången han ringer i börsklockan. Fastighetssverige bjuder här på långläsning om Peter Strands karriär: Om grundidén som formades hos Akelius för många år sedan, om bolaget som innebar "dubbla bortamatcher", om varför Victoria Parks första koncept aldrig lyfte och betydelsen av nätverket som funnits runt honom i alla år – och som nu utgör kretsen kring SLP.


Greg Dingizian, Peter Strand och Erik Selin har fått se sina SLP-aktier flerdubblas i värde sedan starten för drygt tre år sedan.

SLP: Så mycket har ägarna tjänat hittills

Bolag Inför börsnoteringen: Fastighetssverige går igenom SLP:s guldgrävarresa så här långt. Så många gånger har kapitalet dubblats.


Peter Strand, vd för SLP.

SLP:s Peter Strand inför börsnoteringen: "Vi har en unik modell"

Bolag Mitt i börsdeppet tar SLP klivet in på börsen.
I en stor intervju med Fastighetssverige ger vd Peter Strand sin syn på:
# Tajmingen för noteringen.
# Det tudelade marknadsläget.
# Vikten av att ha rätt personer i och kring bolaget.
# Den unika personalen i bolaget – alla är redan aktieägare.


Peter Strand.

Nu går SLP till börsen

Bolag Första handelsdagen blir nästa onsdag. Bolaget värderas pre money till 3 900 – 4 129 miljoner kronor.


SLP förvärvar en logistikfastighet i Viared.

SLP förvärvar logistikfastighet i Viared

Transaktioner SLP har förvärvat och tillträtt fastigheten Stormen 4 i Borås kommun. På fastigheten finns en logistikbyggnad byggd 2019/2020 med total uthyrningsbar yta om cirka 3 700 kvadratmeter.


Viktoria Wöhl.

SLP anställer miljö- och hållbarhetsansvarig

Karriär SLP har anställt Viktoria Wöhl som ansvarig för bolagets miljö- och hållbarhetsarbete. Hon börjar sin nya tjänst den 25 april 2022 och kommer att fokusera på SLP:s miljöarbete, certifiering av byggnader och energibesparande projekt.


Okularet 12 Falköping.

SLP förvärvar logistikfastighet från kommunalt bolag

Transaktioner Fastighetsbolaget SLP har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Okularet 12 i Falköping. På fastigheten finns en logistikbyggnad byggd 2018 samt en pågående tillbyggnad, total uthyrningsbar yta efter färdigställande uppgår till cirka 17 400 kvadratmeter.


Peter Strand.

Skakig börs – men noteringsplanerna står fast för SLP

Bolag Trots en tuff tid på börsen för fastighetssektorn hittills under 2022 så står planen för SLP och vd:n Peter Strand fast – det ska bli en notering någon gång under det första halvåret i år. För Fastighetssverige berättar han om noteringens betydelse för bolaget och hur affärstempot ser ut framöver.


Peter Strand.

SLP köper markområde i Landskrona – genomför nyproduktionsprojekt

Transaktioner SLP har från Landskrona stad förvärvat ett attraktivt markområde i Landskrona. Fastigheten är belägen med direkt närhet till E6 och har ett utmärkt skyltläge. Tillträde sker den 15 februari 2022.


Ättehögen Östra 6 i Helsingborg certifieras med Miljöbyggnad Silver.

SLP miljöcertifierar sin första logistikbyggnad

Bolag Ättehögen Östra 6 i Helsingborg blir den första som miljöcertifieras i SLP:s logistikbestånd.


SLP köper i Nässjö.

SLP köper logistikfastighet i Nässjö

Transaktioner SLP har genom bolagsaffär förvärvat och tillträtt en fastighet i Nässjö. Förvärvet blir bolagets sjätte förvärv i Nässjö. Den uthyrningsbara ytan inom fastigheten uppgår till 18 231 kvadratmeter. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 127 miljoner kronor och fastigheten genererar ett hyresvärde om 7,4 miljoner kronor.