Image
Castellum har nu full rådighet över utvecklingen på Säve flygplats.
Castellum har nu full rådighet över utvecklingen på Säve flygplats. Bild: Serneke

Serneke och Castellum når slutuppgörelse om Säve

Transaktioner Serneke och Castellum har avtalat om att reglera den resterande köpeskillingen i Säve-affären som genomfördes mellan bolagen för ett år sedan. Serneke stärker kassan med 300 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt.
Publicerad den 27 December 2019

I slutet av 2018 sålde Serneke Säve flygplats till Castellum för en fast köpeskilling om 1,1 miljard kronor. Serneke erhöll i samband med tillträdet 750 miljoner kronor och resterande del skulle erläggas senast 2030. Uppgörelsen i dag innebär att köpeskillingen för transaktionen slutligt regleras.

– Säve går nu in i en fas där det är naturligt för oss att fokusera mer på vår roll som byggare. När vi summerar den totala affären för oss som ägare och utvecklare av Säve kan vi konstatera att den i sin helhet gett oss ett positivt resultat på cirka 625 miljoner kronor. Dagens uppgörelse ger goda möjligheter att fortsatt vara del av utvecklingen på Säve, men då i rollen som entreprenör. Vi vet av egen erfarenhet att processen som kommer nu med programhandling och detaljplan kan dra ut på tiden och det kan dröja många år ytterligare innan vi ser några pengar. Bättre för oss då att stärka kassan här och nu och få möjlighet att hitta fler projekt med potential av ett nytt Säve. Det och att kunna göra fler projekt som bidrar till ett bättre samhälle är något jag personligen brinner för, säger Ola Serneke, vd och koncernchef för Serneke Group.

Affären innebär att Serneke vid en slutavräkning erhåller 360 miljoner kronor. Serneke kvarstår som föredragen partner till Castellum i den kommande utvecklingen av området. Genom dagens uppgörelse upphör även Sernekes ansvar avseende sanering av föroreningar på området. Återstående reservation för saneringsåtaganden om totalt 10,5 miljoner kronor upplöses i samband med affären.

Den finansiella effekten innebär en negativ resultatpåverkan i det fjärde kvartalet om cirka 85 miljoner kronor samt en positiv likviditet om cirka 300 miljoner kronor.

Överenskommelsen ger Castellum fullt förfogande över ett utvecklingsområde på 3 miljoner kvadratmeter mark nära Nordens största hamn, industrier, nationella transportleder och staden Göteborg.

– Säve flygplats har stor potential inom logistik, hållbara transporter och mobilitet. Det kommer att vara ett av våra absolut största och viktigaste projekt under den kommande tioårsperioden med möjliga investeringsvolymer om tio miljarder kronor eller mer. Eftersom det första årets erfarenheter och insikter överträffat våra förväntningar vill vi öka takten på markarbete och byggnation, vilket vi nu får möjlighet till, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

Castellum har expansiva utvecklingsplaner för området med målsättning att skapa ett av Nordens modernaste och största logistiknav, och ett område för innovation och utveckling med fokus på hållbara transporter och mobilitet. Det tidigarelagda fullföljandet av förvärvet ger goda möjligheter till ökad kontroll över planprocessen, vilket också kommer att kunna öka takten på exploateringen av Säve flygplats.

Redan under det år som gått sedan förvärvet har Castellum upplevt ett betydande intresse från befintliga och potentiella kunder, som ser möjligheter att växa tack vare de synergier som kan uppstå i det kluster av utvecklingsverksamhet inom framtida teknologi som Castellum har för avsikt att skapa på Säve flygplats. I dag pågår exempelvis produktion av testutrustning för att möjliggöra mer hållbara transporter med befintliga fordon och inom kort inleds den första svenska produktionen av elflyg.

– Den fulla rådighet vi nu skaffat oss gör att vi kan agera än snabbare för att realisera möjligheter för våra kunder och andra intressenter. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att växa. Här ges vi chansen att ta det ett steg till, genom att också möjliggöra för kunders utbyte av varandra och den ytterligare utveckling det kan leda till för både kunderna och klimatet, säger Henrik Saxborn.

Affären innebär även att Castellum utökar sitt ägande på Säve med 200 000 kvadratmeter mark, samt övertar ansvaret för sanering av eventuella föroreningar.

Affären i sammandrag, enligt Castellum:
Castellum förvärvade Säve Flygplats av Serneke med tillträde 21 december 2018.
Förvärvspris: Den initiala köpeskillingen uppgick till minst 1,1 miljarder kronor, varav 750 Mkr erlades som likvid vid tillträdet. Resterande ca 300 Mkr reserverades vid förvärvstillfället i syfte att utgå som del av en större tilläggsköpeskilling i takt med detaljplanens utvecklande och erhållande av bygglov där en bortre tidsgräns var år 2030. Vid förvärvstidpunkten bedömdes en maximal tilläggsköpeskilling uppgå till 1 miljarder kronor utöver de 300 Mkr som då reserverades.
Uppgörelsen om utbetalning av tilläggsköpeskilling i förtid innebär att total köpeskilling för hela transaktionen slutligt regleras och nu uppgår till ca 1,1 miljarder kronor. Serneke har fortsatt rätt att lämna anbud till Castellum vid kommande byggnation av området.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Analytiker: SBB står inte och faller med Ilija Batljan

Bolag Arctic Securities analytiker Anna-Karin Hempel resonerar kring vad som sker i företaget, vad som är viktigt att titta på framöver och var osäkerheten är som störst. Hon ger också för Fastighetssverige ett konkret råd hur man ska göra med aktien.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY