Image
Castellum deltar i forskningsstudie om kontorsmiljöer.

Castellum agerar testpilot för forskning inom kontorsmiljö

Bolag Castellum har blivit utvalda att få testa världens första Neurodesign-index, kallat NDIX. NDIX är ett nytt forskningsbaserat verktyg som mäter hur byggda miljöer påverkar människor psykologiskt och fysiologiskt. I Castellums fall hur kontoret påverkar fysisk och mental hälsa. Fastighetssverige har intervjuat Heléne Lidström som berättar hur det hela går till – och vad det förväntas ge.


Filip Elland, Castellum, Mia Häggström, Fabege och Nickie Excellie, Alecta Fastigheter.

Profilernas flipp och flopp inom hållbarhetsarbetet

Stora Hållbarhetsdagen På lite över ett decennium har klimat och hållbarhetsfrågorna förflyttat sig in i bolagens dna. På Fastighetssveriges event Stora Hållbarhetsdagen talade tre profiler om deras syn på frågornas status i branschen idag, vad mer som kan göras och vad som fortfarande inte är på plats.


Castellums rapport visar på paradoxer mellan valfrihet och obligatorisk närvaro.

Börsjättens kontorsundersökning visar: Flexibilitet och valfrihet allt viktigare

Bolag Castellums årliga trendrapport, Framtidens arbetsliv, visar att flexibla kontor har ökat med 60 procent till förmån för egna rum och fasta skrivbord.
– Kraven på flexibilitet blir bara starkare och starkare för varje mätning vi gör efter pandemin, säger Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör på Castellum, till Fastighetssverige.


Fastigheten på Östra Hamngatan 16 är totalt cirka 9 000 kvadratmeter.

Castellum hyr ut i centrala Göteborg

Uthyrning Castellum har tecknat ett hyreskontrakt med cybersäkerhetsföretaget Omegapoint om 1 255 kvadratmeter, på Östra hamngatan 16, i centrala Göteborg. Inflyttning är planerad till december 2024.


Göteborg.

Castellum hyr ut 1 255 kvadratmeter kontor i centrala Göteborg

Uthyrning Omegapoint flyttar in på 1 255 kvadratmeter i Castellums fastighet på Östra Hamngatan 16 i Göteborg.


Joacim Sjöberg, vd Castellum.

Flaggar för ökad vakansgrad 2024: "Haft en ketchupeffekt med uppsägningar"

Bolag Castellum upplevde en volatil nettouthyrning under 2023 som landade på minus 67 miljoner varav merparten tillskrivs Q4 då det skedde flera större avflyttningar. Konkurserna ökar också i Castellums bestånd och vd:n Joacim Sjöberg tror inte det är osannolikt med en ytterligare försämrad vakansgrad för bolaget under 2024.


Joacim Sjöberg, vd Castellum.

Castellums förvaltningsresultat sjönk under 2023

Bolag Castellums förvaltningsresultat sjönk med tre procent under 2023, även om bolaget höjde sig i sista kvartalet då förvaltningsresultatet istället ökade med 12,9 procent. Bolagets vd, Joacim Sjöberg, menar att bolaget, trots minskade investeringsvolymer, nu befinner sig i en bra position.


Fastigheten Grusbacken 2 i Helsingborg.

Castellum fyller på med ytterligare batterilager

Energi/miljö Batterilagret som ansluts på en av Castellums fastighet har en kapacitet på 430 kW i effekt och 430 kWh i energi samt en vikt på cirka sex ton. Satsningen är ett led i den effektstrategi som Castellum tagit fram tillsammans med fem svenska energibolag. Syftet är att byggnader ska bli en aktiv del i energisystemet genom att bidra med egenproducerad el till det lokala elnätet när det uppstår flaskhalsar.


Joacim Sjöberg, vd för Castellum.

Joacim Sjöberg räds dåliga dominoeffekter och panikåtgärder

Bolag Fastighetsbolaget Castellum har på det stora hela tagit sig igenom de finansiella problem som hotat bolaget och sektorn. Fokus ligger nu på att parera den konjunkturella utmaningen berättar vd:n till nyhetsbyrån Direkt.


Rivning av byggnad.

Castellum och Bjerking vill återanvända betong från rivningar

Bygg/Arkitektur I Uppsala inleder nu Castellum och Bjerking ett projekt som ska undersöka potentialen för återbruk av betong från befintliga byggnader. På det här sättet vill man uppnå utsläppsminskningar och utreda möjligheten att använda krossad betong som koldioxidsänka.


Per Berggren.

Castellums styrelse föreslår fortsatt pausad utdelning för 2023

Bolag Mot bakgrund av den förändrade kapitalmarknaden och den genomförda företrädesemissionen om cirka tio miljarder kronor tidigare i år kommer styrelsen inte att föreslå att årsstämman beslutar om utdelning för 2023.


Lägger fokus på vd-bytet istället.

Fastator pausar sökandet efter ny CFO

Karriär Som tidigare pressmeddelats den 23 augusti har Fastators CFO, Christoffer Strömbäck, sagt upp sin anställning för att bli chef för investerarrelationer och Corporate Finance på Castellum. Sökandet efter hans ersättare inleddes omgående skriver Fastator i ett pressmeddelande nu. Med anledning av de förestående helgerna har parterna kommit överens om att Christoffer Strömbäcks sista arbetsdag ska vara den 22 december.


Mats Niklasson, projektutvecklingschef Castellum. Mattias Gustafson, vd Kålltorps bygg. Robin Skantze, chef projektgenomförande Vasakronan. Johanna Hult Rentsch, vd Platzer Fastigheter.

Göteborgsjättar startar gemensamt återbruk

Energi/miljö I partnerskap med Castellum, Vasakronan och Platzer öppnar Kålltorp Bygg en återbrukshub, Kålltorp Rebygg, för att främja hållbart byggande. Hubben är placerad i Castellums lokaler på Victor Hasselblads gata i Högsbo och planeras vara i bruk i januari 2024.


CAB Group AB flyttar in i Castellums fastighet Repslagaren 24 på Stortorget 22 i Örebro.

Castellum hyr ut i centrala Örebro

Uthyrning Höghuset Repslagaren 24, längst ner på Stortorget i Örebro, får ny hyresgäst. Länsstyrelsen har suttit i fastigheten sedan 1994 och dessförinnan var det polishus och häkte från 1958 då fastigheten byggdes. Men nu är det dags för ett skifte. CAB Group AB samlar sin verksamhet – som i dag är utspridd – och flyttar in i huset 2025.


Castellum har i och med denna emission genomfört obligationsemissioner vid tre tillfällen under 2023 för sammanlagt 2,65 miljarder kronor.

Castellum emitterar gröna obligationer för 1,25 miljarder

Ekonomi/Finansiering Castellum har framgångsrikt genomfört gröna obligationsemissioner om 1,25 miljarder kronor med löptid om tre år under bolagets svenska MTN-program.


Filip Elland, Karin Mizgalski, Klara Appelqvist och Nickie Excellie samtalade om bolagens hållbarhetsutmaningar på Stora Hållbarhetsdagen.

Så ser fastighetsjättarna på sitt hållbarhetsansvar

Energi/miljö Fastigheter utgör en stor del av utsläppen idag och som mäktig fastighetsägare har man ett stort ansvar. Hållbarhetscheferna för några av fastighetsbjässarna berättade på Fastighetssveriges event Stora Hållbarhetsdagen om sitt arbete inom området.


Vanguard ökar sitt ägande i Castellum.

Jätten ökar rejält i Castellum

Bolag Global jätte ökar sitt innehav i Castellum med 65,7 procent – stiger i ägarlistan.


ABB:s ny anläggning i Västerås ska stå klar 2026.

Peab bygger när jätten lämnar Castellum

Bygg/Arkitektur Tidigare i år stod det klart att ABB kommer lämna cirka 40 000 kvadratmeter i centrala Västerås, där de idag hyr av Castellum. 2026 ska det nya campuset stå klart på Finnslätten.


Erik Selin och hans Balder ser inget behov av att skriva ner värdet på innehavet i norska fastighetsbolaget Entra.

Tungviktarnas olika syn på Entra-innehavet – Balder ser inget nedskrivningsbehov

Bolag Entras två största ägare Castellum och Balder lämnade båda sina Q3-rapporter i fredags och där framgick det att de har olika syn på sina innehav i det norska fastighetsbolaget. Castellum har valt att göra en nedskrivning på nära en halv miljard kronor medan Balder valt att lämna värdet oförändrat. Här kommenterar Erik Selin mer om Balders syn på Entra-innehavet och även obligationsmarknaden.


Joacim Sjöberg, vd för Castellum.

Castellum: Turbulensen visar att vissa är vinnare och förlorare på obligationsmarknaden

Bolag Castellum känner sig fortsatt starkt meddelar bolaget under sin Q3-presentation – inte minst för att trots KPI-indexeringen av hyrorna inte ännu har gett hyresgästerna skrämselhicka. Men en tydlighet som kommit fram under det senaste året är att det finns olika grupper av fastighetsbolag på börsen – vinnare och förlorare.