Image

Nytt bud på Tribona - köparen har säkrat 62 procent

Bolag Catena köper Klöverns 29,55 procent av Tribona och lämnar ett bud om att köpa samtliga aktier i bolaget. Sammanlagt har Catena redan säkrat 62 procent.
Publicerad den 20 Oktober 2015

Budkommittén avvisade Corems bud på Tribona, som låg på 42 kronor – varav hälften i nyemitterade preferensaktier.

Catenas bud ligger också på 42 kronor, alternativt 375 nyemitterade Catena-aktier för varje 1 000 befintliga aktier i Tribona.

Catena stängde i går på 120 kronor och Tribona på 38,40 kronor, vilket innebär att utbytesbudet i nuläget är värt 45 kronor per Tribonaaktie.

Klövern sålde sin del i Tribona kontant för 42 kronor styck.

Ett antal större minoritetsägare i Tribona (Carve Capital AB för specialfonden Carve Master, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Funds OY, Nordea Investment Funds S.A, Staffan Malmer och Skagen Vekst Verdipapirfond), som tillsammans innehar cirka 32,5 procent av aktiekapitalet, har förbundit sig att delta i erbjudandet och överlåta sina aktier i Tribona till Catena.

Detta innebär att Catena har säkerställt cirka 62 procent av aktierna i Tribona.

Catenas bud värderas vid tiden för erbjudandets offentliggörande till cirka 2 133 miljoner kronor.

- Förvärvet av Tribona drivs av både industriell och finansiell logik, och därigenom skapas ett ledande fastighetsbolag inom logistik- och lagerfastigheter med starkt kassaflöde och goda möjligheter till fortsatt expansion, säger Henry Klotz, styrelseordförande i Catena.

- Den nya koncernen får ett fastighetsbestånd om 83 fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka tio miljarder kronor. Fastighetsbeståndet får en bra geografisk spridning kring viktiga logistiknav och storstadsregioner. Ett större bestånd förbättrar möjligheterna till rationell förvaltning. Antalet hyresgäster ökar och bolaget tillförs flera nya viktiga kunder samt målgrupper. Skapandet av ett av Sveriges största fastighetsbolag inom logistik- och lagerfastigheter och ökningen av antalet aktieägare bedöms även förbättra förutsättningarna att attrahera nya investerare och hyresgäster, samt bedöms förbättra likviditeten i Catenas aktier, vilket skapar mervärde för aktieägarna i såväl Catena som Tribona, säger Gustaf Hermelin, vd för Catena.

Erbjudandehandling förväntas offentliggöras kring den 1 december 2015. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas kring den 2 december 2015 och avslutas kring den 23 december 2015.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige