Image

Catena uppe i 91,6 procent av Tribona

Bolag Catena innehar nu 91,6 procent av aktierna och rösterna i Tribona. Bolaget förlänger nu acceptperioden till 5 februari. Därefter påkallas tvångsinlösen.
Publicerad den 19 Januari 2016

Catena offentliggjorde den 20 oktober 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona om att förvärva samtliga Tribona-aktier. Vid utgången av acceptperioden den 15 januari hade erbjudandet accepterats av aktieägare representerande cirka 62,0 procent av totala antalet aktier och röster. Av de 62,0 procent har cirka 64,1 procent valt bytesalternativet till Catena-aktier och cirka 35,9 procent valt kontantalternativet.

Då Catena sedan tidigare förvärvat aktier motsvarande cirka 29,5 procent av aktierna och rösterna i Tribona, kommer Catena att inneha totalt 91,6 procent av totala antalet utestående aktier och röster i Tribona.

Catena förklarade erbjudandet ovillkorat den 30 november 2015.

I och med att Catena innehar över 90 procent i Tribona avser Catena att inom kort påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Tribona samt verka för en avnotering av Tribonas aktie från Nasdaq Stockholm.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige