Image

Catena uppe i 91,6 procent av Tribona

Bolag Catena innehar nu 91,6 procent av aktierna och rösterna i Tribona. Bolaget förlänger nu acceptperioden till 5 februari. Därefter påkallas tvångsinlösen.
Publicerad den 19 Januari 2016

Catena offentliggjorde den 20 oktober 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona om att förvärva samtliga Tribona-aktier. Vid utgången av acceptperioden den 15 januari hade erbjudandet accepterats av aktieägare representerande cirka 62,0 procent av totala antalet aktier och röster. Av de 62,0 procent har cirka 64,1 procent valt bytesalternativet till Catena-aktier och cirka 35,9 procent valt kontantalternativet.

Då Catena sedan tidigare förvärvat aktier motsvarande cirka 29,5 procent av aktierna och rösterna i Tribona, kommer Catena att inneha totalt 91,6 procent av totala antalet utestående aktier och röster i Tribona.

Catena förklarade erbjudandet ovillkorat den 30 november 2015.

I och med att Catena innehar över 90 procent i Tribona avser Catena att inom kort påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Tribona samt verka för en avnotering av Tribonas aktie från Nasdaq Stockholm.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Weiss rankar de politiska partiernas bostadspolitik

Sverige Veidekkes Lennart Weiss är en av landets mest profilerade bostadsdebattörer: Gammal socialdemokrat, men när han nu rankar partiernas bostadspolitik hamnar hans parti långt ner. Här är hela Lennart Weiss ranking.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY