Image

Budkommittén säger ja

Bolag Tribonas budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i bolaget att acceptera Catenas erbjudande. Corem har dragit tillbaka sitt bud.
Publicerad den 22 Oktober 2015

Catena har redan säkrat 62 procent av kapitalet i Tribona.

Erbjudandet ligger på 42 kronor per aktie, alternativt 375 aktier i Catena för varje 1 000 aktier i Tribona.

Budkommittén - Mats-Olof Ljungquist, Malin Rylander-Leijon och Anneli Jansson – bedömer att Catena-aktien förefaller vara rimligt värderad. Aktiebytesalternativet motsvarar ett värde på cirka 45 kronor per Tribona-aktie.

Budkommittén vill särskilt uppmärksamma Tribonas aktieägare på att värdet av vederlaget i aktiebytesalternativet kommer att variera över tid beroende på kursen för Catena-aktien. Aktiebytesalternativet ger möjlighet att ta del av den framtida utvecklingen i Tribona och Catena, samt eventuella framtida synergier.

Budkommittén noterar att det i Catenas pressmeddelande anges att ett förvärv av Tribona medför synergieffekter, inom framför allt centraladministration, som beräknas uppgå till 15 miljoner kronor och få full effekt från och med år 2017. Budkommittén noterar att storleken på de av Catena uppskattade synergieffekterna överensstämmer med Corems motsvarande uppskattning av synergieffekter.

Budkommittén har i samband med utvärderingen av erbjudandet anlitat Erneholm Haskel AB som finansiell rådgivare samt Gernandt & Danielsson som legal rådgivare.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Gernandt & Danielsson på Branschguiden

Gernandt & Danielsson erbjuder affärsjuridisk rådgivning till stora och medelstora svenska och internationella klienter. Vi har agerat rådgivare i flera av de största och mest komplexa transaktionerna och tvisterna som förekommit i Sverige.

Klienten och klientnyttan av våra tjänster är utgångs­punkten för Gernandt & Danielssons verksamhet. Vi strävar efter att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige.

Gernandt & Danielsson är känt för att erbjuda förstklassiga juridiska tjänster. Våra klienter sätter inte m...

Läs mer om Gernandt & Danielsson på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige