Image
Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern säljer till Blackstones Mileway

Transaktioner Klövern har tecknat avtal med Mileway avseende försäljning av tolv fastigheter för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 610 miljoner kronor. Fastigheterna, som är belägna i Malmö, Lund, Norrköping och Västerås, har en uthyrningsbar yta om cirka 120 700 kvadratmeter och utgörs huvudsakligen av lokaler för lager/logistik. Hyresvärdet uppgår till 61 mijoner kronor och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 82 procent.


Klövern hyr ut i Köpenhamn.

Klövern tecknar två nya hyresavtal i Köpenhamn

Uthyrning Klövern har tecknat ett avtal med Parfums Christian Dior avseende 973 kvadratmeter kontorsyta och ett avtal med Politiforbundet avseende 1 946 kvadratmeter kontorsyta i det så kallade Codan-huset på Gammel Kongevej i Köpenhamn. Inflyttning beräknas ske den 1 mars 2021 respektive 1 juni 2021.


Klövern investerar i padel.

Klövern förvärvar hälften av Padel Partners som namnändras till Klövern Padel

Bolag Klövern har tecknat avtal om att, för en miljon kronor, förvärva 50 procent av aktierna i Padel Partners i Sverige som därefter namnändras till Klövern Padel.


Klöverns vd Rutger Arnhult garanterar bolagets nyemission.

Så här blir villkoren i Klöverns nyemission

Bolag Nu annonserar Klövern villkoren i sin nyemission om två miljarder kronor.


Siggela Möller.

Klövern satsar i Söderstaden

Transaktioner Klövern, en av de största fastighetsägarna i Söderstaden, har tecknat avtal om att förvärva tomträtten till fastigheten Sandhagen 8 i Slakthusområdet i Söderstaden. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 70 miljoner kronor plus en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern köper 50 procent av self storage-bolag

Bolag Klövern har tecknat avtal om att köpa 50 procent av aktierna i self storage-bolaget Servistore för 18,5 miljoner kronor. Det egna varumärket Big Pink kommer att överföras till Servistore.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Det här tror Rutger Arnhult om börsen

Bolag Fastighetssverige diskuterar med Klöverns vd Rutger Arnhult efter Q3-rapporten. Det här fokuserar mångmiljardären på de kommande kvartalen: "Vi ska ha respekt för att läget är fortsatt osäkert".


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern: Negativ nettouthyrning – men 98 procent av Q4-hyrorna inne

Bolag Klövern redovisar lägre resultat än för Q3 förra året, beroende på mindre bestånd. Substansvärdet stiger till 22,10 kronor per aktie.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Rutger Arnhult: "Finansmarknaderna kommer säkert även i framtiden skaka till"

Bolag Klövern aviserade igår en fullt garanterad nyemission om cirka två miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare. Klöverns vd Rutger Arnhult berättar för Fastighetssverige varför de gör emissionen just nu, var de ska växa vidare och hur analytiker och investerare har tagit emot beskedet: "En massa möten under dagen".


Globenområdet.

Här är Klöverns planer för att lyfta affärerna vid Globen

Bygg/Arkitektur Den noterade jätten vill ge den 30 år gamla gallerian ett ansiktslyft samtidigt som området omkring Globen ska få nytt liv. Fastighetssverige berättar mer.


Rutger Arnhult, vd och största ägare i Klövern.

Klövern: Emission av stamaktier för två miljarder

Bolag Klöverns styrelse har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka två miljarder kronor som stöds av de två största aktieägarna, vd Rutger Arnhult och Corem.


Helio Hornstull.

Så har corona påverkat coworkingbolagen

Bolag Coronapandemin har drabbat hela samhället. Även coworkingbolagen har fått känna på pandemins effekter. Men i vilken utsträckning har man egentligen drabbats? Fastighetssverige har undersökt situationen för de tunga coworkingaktörerna United Spaces, First Office, Convendum, Helio och Do Space.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Rutger Arnhult: "Det går alltid att hitta bra affärer"

Bolag Bygg- och entreprenadföretaget Wästbygg, där Rutger Arnhult äger 85 procent, planerar en börsnotering. Branschveteranen Rutger Arnhult berättar allt om planerna för Fastighetssverige. Han beskriver också hur han tycker att marknaden känns nu. Och därför är Wästbygg en mycket starkare spelare än stora byggföretag som Skanska, NCC och Peab.


Klövern hyr ut på Flöjelbergsgatan 14 C i Mölndal.

Klövern hyr ut i Mölndal

Uthyrning Klövern, med Colliers som rådgivare, hyr ut 889 kvadratmeter till Increment Security Group Gothia AB, på Flöjelbergsgatan i Mölndal.


Klövern hyr ut till Netonnet.

Klövern tecknar hyresavtal med Netonnet i Norrköping

Uthyrning Klövern har tecknat ett femårigt hyresavtal med Netonnet avseende cirka 2 900 kvadratmeter butik samt ytterligare ett avtal avseende 1 000 kvadratmeter separat lageryta, som hyrs på ett år i taget, i fastigheten Kondensatorn 1 i Ingelstaområdet i Norrköping. Tillträde av butiksytorna sker i slutet av det fjärde kvartalet 2020.


Klövern tecknar ett nytt hyresavtal med Smartoptics.

Klövern tecknar ett nytt hyresavtal i Kista

Uthyrning Klövern har tecknat ett femårigt hyresavtal med Smartoptics avseende cirka 1 400 kvadratmeter kontor i fastigheten Helgafjäll 5 intill Kistamässan. Tillträde är planerad till 1 april 2021.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern: Minskat resultat men positiva värdeförändringar

Bolag Förvaltningsresultatet och resultat efter skatt minskade för Klövern under ett första halvår som präglats av corona, samtidigt såg bolaget en positiv värdeförändring på sina fastigheter.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern säljer två fastigheter i Västerås

Transaktioner Klövern säljer två fastigheter, Manfred 6 och Ringborren 13, i Västerås till Imperia Fastigheter för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 116 miljoner kronor.


Jens Andersson

Klövern får BBB- rating

Ekonomi/Finansiering Klövern har erhållit en BBB- rating med stabila utsikter från Scope Ratings.


Jens Andersson.

Klövern refinansierar – betalar tillbaka obligation

Ekonomi/Finansiering Klövern har hittills under det andra kvartalet 2020 refinansierat 5,0 miljarder kronor i befintliga banklån och säkerställda obligationer samt erhållit nya lån och kreditbeslut avseende nya lån om totalt 3,8 miljarder kronor. De nya lånen kommer bland annat att användas vid förfall av ett obligationslån om 750 miljoner kronor i juni 2020.