Image

NR Nordic & Russias bestånd sålt för 4,4 miljarder

Transaktioner Kungsleden köper merparten av fastigheterna i NR Nordic & Russia för 4,4 miljarder kronor. I affären ingår fyra fastigheter i Ryssland som Thomas Lindeborg omedelbart ska köpa genom ett så kallat back-to-back-avtal för 840 miljoner kronor. Förvärvet av resterande fastigheter görs till en direktavkastning om cirka tio procent.
Publicerad den 20 December 2010
Annons
Image
ABB:s huvudkontor och dess övriga fastigheter i Västerås utgör cirka 38 procent av Kungsledens förvärv. Bild: NR Nordic & Russia. ABB:s huvudkontor och dess övriga fastigheter i Västerås utgör cirka 38 procent av Kungsledens förvärv. Bild: NR Nordic & Russia.

Som en del av avtalet kommer Kungsleden att ställa ut en femårig säljarrevers på 27 miljoner euro till förmån för Thomas Lindeborg, som är CEO för NR Nordic & Russia och dess storägare London & Regional.

Kungsleden kan från och med nu och under säljarreversens löptid fritt avyttra reversen till valfri tredje part.

Kungsleden förvärvar de återstående 36 fastigheterna, varav 33 ligger i Sverige, en i Tyskland och två i Polen, till en köpeskilling på cirka 3,6 miljarder kronor inklusive transaktionskostnader. Tillträde planeras till den 31 mars 2011.

De 36 fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 825 000 kvadratmeter, varav 93 procent i Sverige. Det totala hyresvärdet på 563 miljoner kronor motsvarar en direktavkastning på cirka 10 procent. Förvärvet kommer efter tillträde att på årlig basis bidra med cirka 200 miljoner kronor till Kungsledens utdelningsgrundande resultat.

Fastighetsportföljen utgörs av kontors- och industrifastigheter och kännetecknas av stabil avkastning med högkvalitativa hyresgäster. Nuvarande vakansgrad motsvarar 5 procent av det totala hyresvärdet. Den största hyresgästen utgörs av ABB, motsvarande cirka 50 procent av hyresvärdet, följt av Finnveden AB med cirka tio procent.

ABB:s fastigheter ligger i Västerås nordväst om Stockholm och utgörs av en total uthyrningsbar yta på cirka 38 procent av den förvärvade portföljen. Genomsnittlig återstående kontraktslängd är sex år enligt ett ramhyresvatal som löper ut den 31 december 2016.

Efter tillträdet och efter avyttringen på 809 miljoner kronor i Ludvika i november kommer Kungsledens totala genomsnittliga direktavkastning att öka från 6,6 procent till 7,0 procent.

- Jag är mycket nöjd med att vi har förvärvat en attraktiv portfölj till en bra avkastning. Att Kungsleden har kunnat hjälpa NR med en lösning för hela fastighetsportföljen har varit positivt för alla parter i samband med realiserandet av portföljen. Fastigheterna passar väl in med Kungsledens befintliga portfölj och stärker ytterligare Kungsledens långvariga kundrelation med ABB, säger Kungsledens vd Thomas Erséus.

Affären stöds av de fyra största aktieägarna i NR Nordic & Russia Properties: London & Regional Group, Weiss Asset Management LP, Laxey Partners Ltd, QVT Fund LP såväl som Thomas Lindeborg. Tillsammans innehar de 71 procent av aktierna. Förberedelserna med en så kallad due diligence kommer att påbörjas omedelbart och förvärvsavtal planeras vara undertecknat den 31 januari 2011.

NR Nordic & Russia Properties Ltd med bas i Jersey är listat på Euronext i Amsterdam och har ett börsvärde på motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor.

Pangea Property Partners agerar finansiell rådgivare och fastighetsrådgivare. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare.

Relaterade artiklar

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Flyttar in i centralt pangläge – tar över efter amerikanska jätten

Uthyrning Under våren stängde Pizza Hut en av sina två Göteborgs-restauranger, centralt belägen i Sigillets fastighet i korsningen Kungsgatan-Västra Hamngatan inom CBD. Nu har en populär koncept-aktör huggit på den vakanta lokalen och kommer att slå upp portarna i höst. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige