Image
Active Fastighet och Tarnhelm Fastigheter AB förvärvar, via gemensamt JV, fem lager- och industrifastigheter i Irsta industriområde.

Active Fastighet JV-köper i Västerås

Transaktioner Active Fastighet och Tarnhelm Fastigheter AB förvärvar, via gemensamt JV, fem lager- och industrifastigheter i Irsta industriområde. Förvärvet omfattar cirka 36 000 kvadratmeter mark, 12 000 kvadratmeter uthyrd LOA samt cirka 8 000 kvadratmeter outvecklade byggrätter.


Karta över detaljplaneområden i Kopparlunden. Tre av detaljplanerna har vunnit laga kraft och nu startar detaljplaneprocessen för den östra delen där Corem är fastighetsägare.

Corem startar arbetet i stora centrumprojektet

Bygg/Arkitektur Sista pusselbiten i utvecklingen av Kopparlunden i Västerås har fått ett viktigt besked.


Eva Landén.

Corem säljer i Västerås

Transaktioner Corem säljer fastighet för 116 miljoner kronor.


Sehlhall köper i Västerås – ska utveckla förskola.

Sehlhall förvärvar i Västerås – utvecklar förskola

Transaktioner Sehlhall förvärvar fastigheten Stomnätet 9 i Västerås. Fastigheten ligger i ett lugnt villaområde i Skälby, sex kilometer från Stadscentrum, i direkt anslutning till grönområden och med god kommunikation. På fastigheten ämnar Sehlhall utveckla en förskola för 75 barn åt hyresgästen Barnens Lilla Academia.


Northvolts etablering i Västerås har haft en stor betydelse för kommunen och regionen.

Så har Northvolt gett Västerås ett lyft

Bolag De senaste åren har ett flertal stora satsningar inom elektrifiering och nya gröna näringar gjorts på olika håll i Sverige – satsningar som innebär en stor jackpot för de kommuner och regioner där satsningarna görs. Här berättar Västerås stads näringslivsdirektör Eva Lilja vad Northvolts omfattande etablering i Västerås har betytt för staden och regionen och hur man möter de nya möjligheterna och utmaningarna framåt.


En visionsbild över den nya byggnaden i Västerås som ska inhysa Polismyndigheten och Kriminalvården. Byggnation börjar 2023 och den ska stå klar 2026.

SBB och K2A gör jätteuthyrning i Västerås

Uthyrning SBB och K2A har gemensamt tecknat hyresavtal med Polismyndigheten respektive Kriminalvården för uthyrning om totalt cirka 42 500 kvadratmeter i Västerås. Uthyrningen innebär ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner kronor med en avtalstid om 20 år.


Stora Mälardagen
Eva Lilja.

Stora Mälardagen: Den nya svenska industrin – Northvolts betydelse för Västerås

Stora Mälardagen Den 19 maj är det dags för Branschens mötesplats i Mälardalen. Det blir en heldag med fokus på marknaderna i Örebro, Västerås och Eskilstuna. I en av punkterna under dagen får vi lyssna till Eva Lilja, näringslivsdirektör i Västerås, på temat Northvolts betydelse för Västerås.


Västerås stad stoppar försäljning till SBB.

Västerås stad stoppar försäljning till SBB

Transaktioner Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 april 2022 att inte lämna sitt medgivande till Rocklunda Fastigheter AB att indirekt överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB eller något till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag. Det slutgiltiga beslutet i ärendet kommer att fattas av kommunfullmäktige i maj 2022.


Hemsö bygger nytt i Västerås.

Hemsö utvecklar skola och studentbostäder i Västerås

Bygg/Arkitektur Hemsö utvecklar en ny grund- och gymnasieskola samt 98 student- och forskarbostäder i Kristiansborgsområdet vid Mälardalens Universitet i Västerås. Den nya skolan kommer att ge plats för cirka 860 elever. Totalt uppgår investeringen till cirka 400 miljoner kronor.


400 nya bostäder ska byggas sydost om Västerås.

Mälarstaden får tillskott med 400 bostäder

Bygg/Arkitektur Nytt bostadsområde växer fram sydost om Västerås. Fastighetssverige berättar mer om förtätningen.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava köper 270 byggrätter i Västerås

Transaktioner Bonava har tecknat avtal med Bostads AB Mimer om förvärv av cirka 270 byggrätter i Västerås. Affären uppgår till 133 miljoner kronor. Tillträde till fastigheten och produktion av de första bostadsrätterna beräknas till 2024.


SBB har planer på att utveckla en central fastighet i Västerås med bostäder och även ändra användningen för den befintliga byggnaden på platsen.

SBB satsar i centrala Västerås

Bygg/Arkitektur Vill utveckla fastighet som ingick i det stora Hemfosa-förvärvet 2020. Fastighetssverige berättar mer.


Lantmännens siloverksamhet i Västerås som staden nu köper för att kunna utveckla Mälarporten.

Kommun gör strategiskt trippelförvärv av Lantmännen

Transaktioner Västerås stad köper loss hela tre fastigheter från Lantmännen för att kunna bygga det omfattande projektet Mälarporten. Fastighetssverige berättar mer om förvärven och den totala prislappen för kommunen.


Gestaltning från detaljplanen med Riksbyggens planerade bebyggelse i Västerås. Nu ska kommunen köpa tillbaka den aktuella fastigheten.

Projektet står still – nu köper kommunen tillbaka fastighet från Riksbyggen

Transaktioner Tre år efter att Riksbyggen tillträdde en fastighet i Västerås har fortfarande ingen byggnation påbörjats. Nu är kommunen nära att köpa tillbaka fastigheten från bolaget. Fastighetssverige berättar mer.


Finnslätten i Västerås.

Kungsleden fyller på med bostäder på Finnslätten

Bygg/Arkitektur Vill tillföra närmare 400 bostäder inom det stora utvecklingsområdet för att stödja behov från framtida verksamheter.


Stendörren får tre bygglov inom lager och logistik.

Stendörren får tre bygglov inom lager och logistik

Bygg/Arkitektur Stendörren har fått ett lagakraftvunnet bygglov inom logistik i Almnäs, Södertälje och har därmed sedan slutet av 2021, utöver vad som redan kommunicerats, erhållit tre bygglov avseende nyproduktion inom kärnsegmentet lager och logistik i Södertälje, Västerås respektive Uppsala.


Detaljplanen ska utveckla ett centralt område i Västerås där ett nytt resecentrum är i fokus. Till detaljplanen hör också kvarter Sigurd 3 och det nya Vasakvarteret.

Detaljplanen för Västerås nya resecentrum går ut på granskning

Bygg/Arkitektur Byggnadsnämnden i Västerås beslutade under torsdagen att detaljplanen för Västerås nya resecentrum ska gå ut på granskning. Tanken med ett nytt resecentrum är att stärka det hållbara resandet och samtidigt länka samman staden över spåren och skapa nya torg och platser som är trygga och fulla av liv och rörelse. Det blir fler gröna stråk genom Västerås och nya bostäder, service och arbetsplatser i ett centralt läge. Dessutom blir stationsbyggnaden ett nytt landmärke.


Peeter Kinnunen, transaktionschef på Corem.

Corem säljer för 420 miljoner

Transaktioner Corem säljer fastigheter i Västerås, Borås och Hallstahammar för 420 miljoner kronor.


Servitrisen 3 som Stendörren köpt i Västerås.

Stendörren förvärvar i Västerås för 65,5 miljoner

Transaktioner Stendörren har förvärvat, via bolag, lagerfastigheten Servitrisen 3 från Geidemark Fastigheter AB.


Förslag på utbyggnad av kongresscenter i Västerås.

Så ska Västerås kongresscenter få ett lyft

Bygg/Arkitektur Länsförsäkringar föreslår en påbyggnad med nästan 10 000 kvadratmeter. Se förslaget och läs om planerna för den centrala byggnaden.