Image
Tillberga.
Tillberga. Bild: Wikimedia commons

Train Alliance får planbesked i Västerås

Bygg/Arkitektur Train Alliance Sweden AB har fått planbesked för markområdet Hedensberg 7:52 i Tillberga, norr om Västerås. Därmed kan planprocessen för området som mäter 91,5 ha inledas.
Publicerad den 17 November 2023

Train Alliance har ansökt om att på området få uppföra en underhållsverkstad, en intermodal slussterminal där gods sömlöst kan flyttas mellan lastbil och tåg, samt en slutmonteringshall med järnvägsanslutning för grönt gods. Bolaget avser också att tillsammans med partners bygga en solcellspark på området för att tillhandahålla grön infrastruktur till verksamheterna. Området skapar förutsättningar för ett stort antal nya arbetstillfällen.

Området är inte tidigare detaljplanelagt. Den föreslagna markanvändningen har inte fullt stöd i gällande översiktsplan.

– Genomförs planen innebär det ett stort tillskott med arbetsplatser och verksamhetsmark vilket kommer påverka hela orten avseende bl.a. bebyggelsestruktur, infrastruktur, behov av samhällsservice och kommersiell service, skriver Västerås Stadsbyggnadsförvaltning i sitt beslut.

Planarbetet kommer att omfatta ett flertal utredningar, remissrundor och prövningar. Tidsåtgången för en detaljplaneprocess från formellt planuppdrag, till att detaljplan vinner laga kraft varierar kraftigt och kan sträcka sig från två år upp till och över sju år.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson adderar nytt uppdrag: "Perfekt upplägg"

Karriär P-G Persson landar ett nytt fint uppdrag när han kliver in i Brixlys Advisory Board. För Fastighetssverige berättar den tidigare Platzer-vd:n om uppdraget, om sitt liv som styrelseproffs och om framtidsplanerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige