Image
Enligt beräkningar kan cementmängden i betong halveras genom inblandning av mikrosilika från havre.

Havreskal blir betong och energi i nytt samarbete

Energi/miljö En halvering av klimatavtrycket jämfört med traditionell cementproduktion och samtidigt mer återvunnen fjärrvärmeproduktion. Det är förväntningarna på samarbetet och testerna som ByggVesta och E.ON nu drar i gång.


EU-Parlamentet I Strassbourg.

EU-parlamentet vill skärpa direktiven för byggbranschen

Energi/miljö I förra veckan antog Europaparlamentet ett förslag till åtgärder för att öka renoveringstakten och minska energikonsumtionen och växthusgasutsläppen inom byggsektorn. Fastighetssverige har pratat med sakkunniga och benar ut vad förslaget innebär.


Stockholm Exergis framtida anläggning.

Biogen koldioxid ska fångas in när Fabege vill minska klimatavtrycket

Energi/miljö I februari tecknade Fabege ett avtal med Stockholm Exergi. Avtalet handlar om infångande av biogen koldioxid, också känt som bio-CCS (efter det engelska namnet "bio energy with carbon capture and storage"). Fabege ser det här som en tydlig avsiktsförklaring och ett viktigt steg för att nå de egna klimatmålen till 2030. Men vad är egentligen bio-CCS?


Energisnålt hyreshus.

EU-parlamentet röstar för nya krav på energieffektivitet i byggnader

Energi/miljö Europaparlamentet antog igår tisdag ett förslag att öka renoveringstakten samt minska energiförbrukningen i det europeiska fastighetsbeståndet. På en skala från A till G, där G motsvarar de 15 procent sämst presterande byggnaderna i ett EU-lands nationella bestånd, ska befintliga byggnader klassificeras som minst energiklass D senast år 2033.


"För att avhjälpa för snabb avrinning av skyfall behövs något annat än det gamla vanliga stupröret, brunnen och vattenledningen i marken," säger Johan Holmqvist på IVL.

Sveriges bostadsbolag ligger efter med klimatanpassning – nu får de vägledning

Energi/miljö IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta har som projekt tagit fram en vägledning för hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt med klimatanpassning. Johan Holmqvist på IVL berättar för Fastighetssverige hur det är tänkt att fungera.


Fastighetsägarna efterfrågar transparens och konkurrens till Eons ställning i Malmö och Burlöv.

Fastighetsägarna kritiska mot Eon: "En godtycklig prissättning"

Energi/miljö Elstöden rullar in på privatpersonernas konton. För företagen är det framåt sommaren som det kommer finnas möjlighet att söka ersättning. Men under hösten och vintern har kritiken rullat in mot elbolaget Eon som anklagas för att utnyttjat sin särställning i Malmö och Burlöv som fjärrvärmeleverantör efter att ha planerat en prisökning för 2023 med 20 procent. Fastighetsägarna Syd är fortsatt kritiska till den sänkning av priset som sker idag.


Henrik Olausson, vd för Palats och en av grundarna.

Palats tar plats bland jättarna

Energi/miljö I en tid när det pratas mycket om återbruk och cirkularitet har ett litet företag från Chalmers utvecklat en plattform för inventering inom området. Fastighetssverige har pratat med en av grundarna, tillika vd, Henrik Olausson.
– Vi har samarbeten med flera stora företag och organisationer inom bygg- och fastighetsbranschen, både som kunder och som partners.


Bostadsbolagets energi- och miljöchef Oskar Scheiene är mycket nöjd med resultatet.

Bostadsbolaget sparar miljoner på vattensparande

Energi/miljö Uppvärmning, rening och distribution av vatten kräver energi. Med en ansträngd energimarknad har det funnits risk för energibrist. Men två minuter kortare dusch per dag och lägenhet kan översättas i en besparing på över fem miljoner kronor på ett år. Oskar Scheiene, energi & miljöchef på Bostadsbolaget, är mycket nöjd med resultatet.


Norra Sverige behöver hållbar infrastruktur och bostäder, snabbt.

Nätverk i nybyggarandans Skellefteå ska förenkla återbruk

Energi/miljö I ett helt nytt projekt, som drog igång måndagen den 13 februari och vars projektfinansiering startade 1 januari och gäller i 18 månader, ska aktörer från bygg- och fastighetsbranschen samlas med målet att göra återbruk till en naturlig del av byggprocessen. För Fastighetssverige berättar två av initiativtagarna, Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg vid Skellefteå kommun, och Sebastian Röstberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, om mål och möjliga stötestenar.


Logicenters genomför just nu en storsatsning på solceller på sina anläggningar.

Logicenters ska bygga solceller på 800 000 kvadratmeter tak

Energi/miljö NREP Logicenters fortsätter att kraftsamla för en hållbar framtid. För att leda utvecklingen mot en koldioxidneutral sektor har bolaget beslutat att mer än fördubbla sitt innehav av solcellsanläggningar de kommande åren.


Energieffektiviseringsstrategin från Fossilfritt Sverige.

Renovera ner elpriserna del av energieffektivisering

Energi/miljö I en ny strategirapport som Fossilfritt Sverige tagit fram, tillsammans med 29 företag och organisationer, beräknas elpriserna i södra Sverige kunna minska med 40 procent. Men för att det ska ske behöver användningen av energi gå ner med tio procent. Bland de företag och organisationer som står bakom strategin återfinns Rikshem, Victoriahem och Heimstaden, och för Fastighetssverige berättar de vad de kommer göra rent konkret för att dra sitt strå till stacken utefter strategin.


Nu går aktörer i fastighetsbranschen samman i ett nytt initiativ för att underlätta för fastighetsbolag att säkra hållbara leverantörer.

Nytt initiativ från fastighetsägare ska säkra hållbara leverantörer

Energi/miljö Fastighetsbolag har länge brottats med att kunna bedöma sina leverantörers hållbarhetsarbete. Nu går aktörer i fastighetsbranschen samman i ett nytt initiativ för att underlätta för fastighetsbolag att säkra hållbara leverantörer.


SENS går vidare med en av Sveriges största solkrafts- och batteripark, signerar markarrende om 23 hektar med Filipstads kommun.

Sens går vidare med en av Sveriges största solkrafts- och batteriparker

Energi/miljö Sustainable Energy Solutions Sweden Holding meddelar idag att Bolaget har signerat ett arrendeavtal med Filipstads kommun avseende byggnation av en solcellspark med batterilagring beläget utanför Filipstad. Totalt uppskattas hela projektet uppnå en effekt om 45 megawatt.


Massor en outnyttjad resurs – men Sverige sämst på återanvändning.

Byggmassor en outnyttjad resurs – men Sverige sämst på återanvändning

Energi/miljö Sand, grus, stenkross och schaktmaterial är resurser i byggbranschen – men i Sverige återanvänds bara en procent. Nu visar en ny rapport att återbruk av de massor som redan finns skulle ge stora vinster.


Sabina Jonestrand och Lotta Werner Flyborg.

SGBC lanserar ny version av Breeam-SE

Energi/miljö Sweden Green Building Council (SGBC) lanserar BREEAM-SE v6.0 New Construction, en ny generation av det internationella certifieringssystemet BREEAM, anpassat efter svenska krav och förhållanden.


Tosito har inlett ett samarbete med Jönköping Energi.

Tosito och Jönköping Energi i energi-samarbete

Energi/miljö Nu kan Tosito enkelt se energiförbrukningen på samtliga fastigheter med en ny tjänst från Jönköping Energi. Fastigheternas mätdata samlas in automatiskt och kommer bidra till att företaget både kommer spara tid och resurser.


Klimatexperten Göran Erselius har hjälpt flera fastighetsbolag med deras klimatmål.

Experten förklarar: Därför är det klurigt för fastighetsbolagen att följa klimatmålen

Energi/miljö På senaste tiden har det duggat tätt med besked om att olika fastighetsbolag av varierande storlek anslutit sig till klimatmålen från Science Based Targets initiativ (SBT). Men vad är det egentligen och hur svårt är det att klara av kriterierna för klimatmålen? Fastighetssverige fick tag i experten Göran Erselius som hjälper till att reda ut.


Daniel Bergström.

Bli en mer attraktiv fastighetsägare med miljöcertifieringar

Energi/miljö Miljöcertifieringar blir en allt viktigare del i fastighetsbranschen. Att miljöcertifiera sina fastigheter ger såväl underlag för förbättringsåtgärder som en trygghet i att fastigheterna förvaltas på ett bra sätt – och med det stiger värdet. Med specialiserad hjälp från Fastighetsägarna Services team får du som fastighetsägare hjälp och stöd i att miljöcertifiera och utveckla din fastighet.
– Det finns företag som har som krav att endast sitta i miljöcertifierade fastigheter, säger Daniel Bergström, energikonsult på Fastighetsägarna Service.


Jonathan Hall.

Nya tekniken revolutionerar hållbarhetsarbete

Energi/miljö I arbetet med att minska klimatavtryck på fastigheter revolutionerna nu den helt och hållet klimatneutrala lösningen DLE-tekniken marknaden när det gäller värmeåtervinning. Genom att använda koldioxidmaskiner minskas klimatavtryck och cirka 1,2 miljoner kilowattimmar sparas per år.
– Det här är hållbarhet på riktigt, säger Jonathan Hall, projektledare på Fastighetsägarna Service, som just nu implementerar tekniken i en stor bostadsrättsförening på Södermalm.


Mats Norberg, VD för Swerock Norden.

Swerock vill se ökat klimatsamarbete i branschen

Energi/miljö År 2030 ska bygg- och anläggningsbranschen ha halverat de klimatpåverkande utsläppen. Swerock, liksom alla bolag med verksamhet inom branschen, behöver tänka nytt.
– Vår bransch är en stor del av problemet. Därför vill vi vara en aktiv del av lösningen. För att uppnå både branschens och Swerocks miljömål behövs nya samarbeten mellan aktörer i hela värdekedjan, säger Mats Norberg, VD för Swerock Norden.