Image
På Skanstorget i Göteborg finns många träd, varav en del barrträd.

Stadsplanering: Barrträd ska rädda städernas dåliga luft

Energi/miljö Luften i många svenska städer behöver bli bättre och en lösning är att öka vegetationen. Nu ska ny forskning ta reda på vilka träd som fungerar bäst för att ta upp föroreningar, och hur de bör placeras.
– Barrträd är väldigt intressanta, de har förmågan att ta upp både metaller och partiklar och är gröna året om, säger Malin Gustafsson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.


Byggbranschen minskade sina utsläpp mest under 2022, visar ny statistik från SCB.

Växthusgasutsläppen minskar mest i byggbranchen

Energi/miljö Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi minskar med 3 procent år 2022 jämfört med året innan, till 49 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Under samma period ökar BNP med 2,5 procent. Därför minskar ekonomins växthusgasintensitet med 5 procent under året 2022. Mest minskar utsläppen i hushållen och byggbranschen.


Översvämning i Ystad 2021.

Ny forskning: Byggprojekt kan öka risk för översvämning

Energi/miljö Grönområden och skogsområden är effektiva skydd mot översvämningar och att avverka skog i ett område kan leda till översvämningar i ett annat. Men kommuner väljer att avverka när det ska byggas nytt – trots ökade risker för höga vattenflöden.
– Ekosystemtjänsternas gränser matchar inte våra institutionella gränser, säger Åsa Gren vid Högskolan i Gävle.


Lotta Werner Flyborg, vd för Sweden Green Building Council, som hanterarar de flesta miljöcertifieringarna i Sverige.

Här är miljöcertifieringen som ökar mest – och den som ska skrotas

Energi/miljö Trots tuffa tider på bygg- och fastighetsmarknaden är intresset för miljöcertifieringar stort. Över en tredjedel av byggherrarna tror att andelen miljöcertifierade byggprojekt och fastigheter kommer att öka under 2024, enligt en undersökning från Byggfakta.


Skorstenar som spyr ut rök.

Smarta affärsmodeller behövs för återvinning av överskottsvärme

Energi/miljö Inom EU slösas varje år mängder av energi bort genom att outnyttjade värmeflöden inte tas omhand. En fjärdedel av uppvärmningsbehovet som skulle kunna återvinnas från datahallar, industrier och andra anläggningar. Men för att det ska ske behöver det finnas ekonomi och strukturer. Nu startar tre stora EU-satsningar där IVL:s kunskap kring affärsmodeller har en nyckelroll.


– Alla fastighetsägare besitter möjligheter att producera förnybar energi, logistikfastighetsägare i synnerhet, säger Johan Franzén på Catena till Fastighetssverige.

Egen elproduktion kan minska sårbarheten vid energipriskast

Energi/miljö Just nu byggs solcellsanläggningar med två megawatts kapacitet fördelat på fyra fastigheter i fastighetsbolaget Catenas norrländska bestånd. Senaste projektet handlar om en anläggning på 900 kilowatt på en logistikfastighet i Umeå, som beräknas vara i drift sommaren 2024.
– Det breddar vårt erbjudande och vi kan dessutom bidra med överkapacitet och flexibilitet till samhällets energiförsörjning, säger Johan Franzén, affärs- och fastighetschef, till Fastighetssverige.


Lek på kontor kan vara hälsofrämjande.

Så kan fastighetsbranschen vinna på innovation och hälsa

Energi/miljö Fastighetsbranschen behöver anpassa sig till dagens och framtidens utmaningar, bland annat genom att integrera hälsokoncept i sina fastigheter. Det här menar Fredrik Karlsson, vd och grundare av Twitch Health, som i en artikel beskriver hur hälsocertifierade byggnader kan generera betydligt högre hyresintäkter jämfört med icke-certifierade motsvarigheter.


ESG-arbetet kan utmanas framöver.

Annika Winsth om utmaningarna med ESG: "Inte bara hunky dory"

Energi/miljö PWC släppte nyligen sin 21:a rapport om trenderna som kommer påverka fastighetsbranschen framåt. En av siffrorna som sticker ut är att nio av tio av svarande i undersökningen trodde att 2050 skulle ESG vara den viktigaste frågan för branschen. Men det finns risker med det ESG-arbetet menade den expertpanel som PWC bjudit in när rapporten presenterades.


Evertherm Outdoor-systemet, exempelbild.

Heimstadens energilösning: Spillvatten i Skellefteå

Energi/miljö Återvinning av spillvärme kan minska behovet av köpt energi och utsläppet av växthusgaser. Nu installerar Heimstaden en ny energilösning i en av sina fastigheter. Energi som annars skulle gått förlorad plockas upp när värme från spillvatten återanvänds.


Det finns pengar att tjäna på driftkostnad – inte bara genom att man får ner energiförbrukningen, menar Peter Lindström.

Systematiskt energiarbete ökar fastighetsvärdet

Energi/miljö Höga energipriser och ökade finansieringskostnader möts bäst med ett systematiskt energiarbete och nya smarta energilösningar. Det menar Peter Lindström, affärsomådeschef för energi och automation på Axcell Fastighetspartner, som hävdar att en förbättrad energiprestanda, förutom att vara bra för klimatet, också ökar fastighetsvärdet.
– Byggnader är ju väldigt komplexa klimatsystem.


IVL:s studie visar att det inte finns några enkla lösningar för att skapa incitament för cirkularitet i komplexa och globala värdekedjor.

IVL: Kombination av styrmedel behövs för att göra byggsektorn cirkulär

Energi/miljö Nationalekonomer vid forskningsinstitutet IVL (Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning) och Svenska Miljöinstitutet har i en studie för Nordiska ministerrådet analyserat hur miljöskatter kan främja byggbranschens övergång till en cirkulär ekonomi i Norden.
– Det behövs så pass höga skattenivåer att det inte är realistiskt att genomföra. I stället behövs en kombination av styrmedel och investeringar, säger Flintull Annica Eriksson, nationalekonom och projektledare på IVL.


Fastigheten Grusbacken 2 i Helsingborg.

Castellum fyller på med ytterligare batterilager

Energi/miljö Batterilagret som ansluts på en av Castellums fastighet har en kapacitet på 430 kW i effekt och 430 kWh i energi samt en vikt på cirka sex ton. Satsningen är ett led i den effektstrategi som Castellum tagit fram tillsammans med fem svenska energibolag. Syftet är att byggnader ska bli en aktiv del i energisystemet genom att bidra med egenproducerad el till det lokala elnätet när det uppstår flaskhalsar.


Mattias Weinhandl.

NHL-stjärnan Mattias Weinhandl investerar i solceller

Energi/miljö Före detta NHL-stjärnan Mattias Weinhandl investerar i bolaget Raymond och tar, i och med det, steget in i solenergibranschen. Raymond, som arbetar med solcellslösningar och prefabricerade solcellstak, befinner sig i en tillväxtfas när nu hockeyspelaren ansluter sig.


Fastighetsägarna GFR inleder samarbete med Chargenode.

Fastighetsägarna GFR och Chargenode inleder samarbete kring elbilsladdning.

Energi/miljö Chargenode och Fastighetsägarna GFR kommer att samarbeta angående elbilsladdning i en stor del av mellersta och södra Sverige.


Chefer jobbar oftare på kontoret för att spara el än övriga anställda, visar undersökningen.

Chefer jobbar på kontoret för att spara el hemma

Energi/miljö En undersökning som elhandelsbolaget Nordic Green Energy låtit göra visar att var tredje chef väljer att arbeta från kontoret för att spara el hemma. Det är dubbelt så många som övriga medarbetare. För Fastighetssverige kommenterar Nordic Green Energys affärsområdeschef Björn Visell resultatet.


Elnätbolagen ligger efter när det gäller hantering av storskaliga solcellsinstallationer på lagerbyggnader, menar Jon Malmsten på Logicenters.

Energiexperten: "Elreglerna för krångliga"

Energi/miljö Industribyggnader och lagerlokaler har ofta väldigt stora takytor. Ytor som skulle kunna täckas med exempelvis solceller för att producera el till både den egna anläggningen och till försäljning. Men här sätter elbolagen – och en infrastruktur som inte hängt med – käppar i hjulen. I alla fall om man får tro Jon Malmsten, energiexpert på Logicenters. För Fastighetssverige luftar han sin kritik mot elnätbolagens otydliga och krångliga regler.


Mats Niklasson, projektutvecklingschef Castellum. Mattias Gustafson, vd Kålltorps bygg. Robin Skantze, chef projektgenomförande Vasakronan. Johanna Hult Rentsch, vd Platzer Fastigheter.

Göteborgsjättar startar gemensamt återbruk

Energi/miljö I partnerskap med Castellum, Vasakronan och Platzer öppnar Kålltorp Bygg en återbrukshub, Kålltorp Rebygg, för att främja hållbart byggande. Hubben är placerad i Castellums lokaler på Victor Hasselblads gata i Högsbo och planeras vara i bruk i januari 2024.


Mattias Johansson.

Nya regler ska leda till action inom hållbarhet

Energi/miljö Att en affär är hållbar blir en allt viktigare konkurrensfördel för både kunder och investerare. Nu kommer ett nytt lagförslag för att öka jämförbarheten inom EU: Corporate Sustainability Due Diligence Directive.
– Förslaget är inte riktigt klart än, men när det vinner laga kraft så utökar det ansvaret för undersökningar bakåt i värdekedjan. Det här är en viktig regel som påverkar även fastighetsbranschen, säger Mattias Johansson, partner och auktoriserad revisor på KPMG.


Kristin Berg, vd på Mestro.

Klimatneutrala fastigheter inte längre en utopi

Energi/miljö Det pratas vitt och brett om hållbara fastigheter, ESG-certifiering och klimatmål i fastighetsbranschen. Men hur ska branschen egentligen göra för att få sina fastigheter helt klimatneutrala? Går det över huvud taget? Och vad kostar det?
– Självklart går det, säger Kristin Berg, vd för Mestro, som är ett av de företag som försöker hjälpa fastighetsjättarna in på rätt spår. För sparar man energi sparar man nämligen också pengar.


Jacob Birkeland, press och public affairs chef på Skanska, håller i mikrofonen på seminariet ”Developing a scaleable and transferable pipeline of investable projects” tillsammans med borgmästare, representanter från EU och finansvärlden. I korthet diskuterades hur smart design av stadslösningar kan utvecklas med bättre samarbete mellan aktörer från det offentliga, privata och aktörer inom finans.

Skanska om klimattoppmötet: "Vi är vid en skärningspunkt"

Energi/miljö Byggjätten Skanska har skickat en delegation på fyra personer till klimattoppmötet COP 28 i Dubai. Den svenska paviljongen ligger i den blå zonen inne på det massiva området – och är också den zon som förhandlingarna hålls i.
– Det ger oss en unik möjlighet att träffa beslutsfattare, säger Jacob Birkeland, press- och public affairs-chef på Skanska.