Image
Detaljplanen för 300 bostäder i Skärholmen har vunnit laga kraft.

Grönt ljus för 300 Riksbyggen-bostäder i Skärholmen

Bostäder Stockholms kommunfullmäktige har godkänt detaljplanen för Riksbyggens kommande bostadsrätter i projektet Söderholmen, Skärholmen. Riksbyggen planerar att bygga bostadsrätter i fyra etapper med cirka 70 lägenheter i varje etapp. Säljstart för den första etappen planeras kunna ske under 2023.


Linköping.

Enad front mot bostadsförmedling i Linköping

Bostäder Vänsterpartiet i Linköping vill inrätta en kommunal bostadsförmedling för att fördela lediga bostäder i staden. Förslaget har dock stött på ett närmast enat motstånd från kommunens egna bostadsbolag såväl som privata aktörer.


Robert Boije.

SBAB: Låga bostadsräntor i många år – även vid risk för finansiell turbulens

Bostäder Bostadsräntorna förblir låga under lång tid framöver. Strukturella faktorer som bidrar till fortsatt låga realräntor och en mycket expansiv penningpolitik i kölvattnet av coronakrisen samt den redan innan coronakrisen låga inflationen talar för det. Inte ens om coronakrisen skulle bli utdragen i tid med risk för begynnande finansiell turbulens och stigande riskpremier, finns starka skäl att tro att bostadsräntorna skulle öka särskilt mycket. Detta menar SBAB i sin nya Boräntenytt.


Boverkets Hans-Åke Palmgren.

Boverket: Byggandet bromsar in i coronapandemins spår

Bostäder Boverkets nya prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44 500 bostäder påbörjas inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2021 faller takten till 41 500 bostäder enligt prognosen. Men hur stor minskningen blir är fortfarande mycket osäkert.


Bostadspriserna steg brett i maj.

Valueguard: Uppgång på bostadsmarknaden i maj

Bostäder De svenska bostadspriserna steg med 2,2 procent i maj, enligt Valueguard.


Elin Fabre.

Elin Fabre: Bostadsmarknaden fungerar inte

Bostäder Hållbarhetsexperten Elin Fabre ger sin syn på stadsmiljöfrågor, butiksdöden och bostadsmarknaden i en intervju med Fastighetssverige.


Vänsterpartiets förslag om att ett kommunalt byggbolag ska inrättas under Framtiden Byggutveckling har stött på brett politiskt motstånd.

Bakslag för V-förslag om kommunalt byggbolag

Bostäder Vänsterpartiet i Göteborg vill att det kommunala bostadsbolaget Framtiden ska bli ett utförande byggbolag, som kan pressa priserna som allmännyttan får betala för nyproduktion och på så sätt hålla hyrorna lägre. Men förslaget har stött på brett motstånd. Fastighetssverige berättar mer.


Fridnäs tennisbanor kan bli platsen för en ny skola och nya bostäder i Västerås.

Här kan tennisbanor bli plats för skola och bostäder

Bygg/Arkitektur Fredagen den 29 maj har fastighetsnämnden i Västerås ett extrainsatt möte under morgonen med anledning av ett förslag om byggnation av en ny skola som planeras på en plats där det idag ligger tennisbanor. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Robert Boije.

SBAB: Balans för hyresrätter – fortsatt underskott på villor

Bostäder Det råder balans mellan efterfrågan och utbudet på nya bostadsrätter i Sveriges tre storstadslän och i de flesta regionstäderna. I de regionstäder och kommuner där utbudet av nya bostadsrätter de senaste åren varit större än efterfrågan går trenden mot balans. Det förklaras troligen av den betydligt lägre byggtakten sedan toppåret 2017. Underskottet på nyproducerade villor i många områden består. Det kan delvis förklara varför villapriserna påverkats mindre negativt av coronakrisen än bostadsrätterna. Detta enligt SBAB Booli Housing Market Index.


Hans Lind.

Professorn: Så här mycket kommer bostadspriserna att falla

Bostäder Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, beskriver läget på bostadsmarknaden och på den kommersiella marknaden i en intervju med Fastighetssverige. Hans syn på coronakrisen avviker från den många andra har.


Corona och BRF – fördubbling av sena betalningar från lokalhyresgäster

Bostäder Coronakrisen har drabbat en del av bostadsrättsföreningarnas lokalhyresgäster hårt, med kraftig ökning av sena betalningar som följd. Samtidigt tänker föreningarna mer med hjärtat än plånboken för att stödja sina lokalhyresgäster, enligt förvaltaren Nabos undersökning.


Arturo Arques.

Tre av fyra tror på lägre bostadspriser

Bostäder Men de uppger samtidigt att det inte är något de oroar sig för.


Bostadspriserna föll brett i april.

Bred och tydlig nedgång på bostadsmarknaden i april

Bostäder Bostadspriserna föll, enligt Valueguard, med 2,0 procent i april. Mest föll bostadspriserna.


Joachim Svedberg.

Colliers: Då når transaktionsmarknaden sin botten

Bolag Så här driver de den dagliga verksamheten när efterfrågan faller till följd av corona. Colliers beskriver också i en intervju med Fastighetssverige vilka segment de tror mest på.


Uppsala View.

Slutsålt i Uppsalas högsta bostadshus

Bostäder Veidekke Eiendoms bostadsprojekt Uppsala View är slutsålt. Med sina cirka 52 meter är det stadens högsta bostadshus. Huset inrymmer 80 lägenheter och nu har samtliga bostäder i projektet sålts. De nya bostäderna började byggas i juni 2017 och de sista köparna flyttar in under sommaren 2020.


Olof Andersson, vd för Trianon.

"Det finns inga stora volymer till salu"

Bolag Entreprenörsföretaget Trianon trotsar coronan och ökar vinst och intäkter kraftigt. Nu avslöjar företaget sin framgångsformel för Fastighetssverige.


Patrik Emanuelsson, i bakgrunden Fregatten 4 på Lidingö.

Så här ska Heba bli större

Bolag Företaget arbetar med tre olika verktyg för att växa. Hebas vd Patrik Emanuelsson berättar också mer om storsatsningen inom äldreboenden och samhällsbyggnader för Fastighetssverige.


Västra Sjöstaden i Trelleborg.

Ny stadsdel ska knyta Trelleborg närmare havet

Bostäder Kanozi Arkitekter har fått i uppdrag att omvandla ett industriområde i Trelleborg till en ny stadsdel med uppåt 1 500 bostäder, caféer, restauranger och handel. Dessutom anläggs en 600 meter lång sandstrand längs med hela stadsdelens sträckning.


Kvarteret Stadsgården kommer att rama in en trivsam, delvis inglasad innergård.

Byggstart för Halmstads nya stadsdel

Bostäder Nu bygger AF Gruppen de första bostäderna i kvarteret Stadsgården i Halmstads nya, centrala stadsdel Västra Förstaden. De nya hemmen planeras vara inflyttningsklara andra kvartalet 2022.


Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att coronakrisen har fått en tydlig effekt på bostadsmarknaden med minskad efterfrågan, främst i storstäderna.

Mäklarpanelen: Corona dämpar efterfrågan på bostadsmarknaden

Bostäder Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att coronakrisen har fått en tydlig effekt på bostadsmarknaden med minskad efterfrågan, främst i storstäderna. Det är återigen köparnas marknad i hela landet. Det är en snabb förändring men kanske inte lika dramatiskt som många förväntat sig, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.