Image

Nordic PM säljs till Fastator

Transaktioner Nordic PM säljs till Fastator. 100 procent av aktierna säljs för 14 miljoner kronor. Utöver den inledande summan finns möjlighet till en tilläggsköpeskilling på sex miljoner om tre år beroende på Nordic PM:s resultat.
Publicerad den 26 Augusti 2016

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Nordic PM uppgår till 14 miljoner kronor och erläggs kontant av Fastator. En tilläggsköpeskilling om sex miljoner kronor kan komma att betalas ut tre år efter tillträdet beroende på Nordic PM:s resultat under treårsperioden. Säljaren av aktierna i Nordic PM har utfäst sig att hembjuda aktierna till en utomstående part inför en försäljning. Överlåtelsen är därför villkorad av att den utomstående parten inte önskar förvärva aktierna på motsvarande villkor som Fastator. Om hembudet accepteras går överlåtelsen av aktierna till Fastator åter.

Joakim Orthén fortsätter som vd för Nordic PM och tar samtidigt plats i Fastators ledningsgrupp, där han kommer att driva synergierna mellan förvaltningstjänsterna och innehavsbolagen.

Nordic PM förvaltar i dag 125 fastigheter från Luleå till Malmö med en sammanlagd yta om 1 100 000 kvadratmeter. Bolaget har en bred kundportfölj av ledande fastighetsbolag. Bland kunderna återfinns bland andra det av Fastator delägda Offentliga Hus i Norden.

– Det är mycket tillfredsställande att det bolag som jag var med och grundade för nio år sedan har utvecklats så att vår verksamhet lyckats attrahera en aktör som Fastator. Det är en spännande resa som vi genomfört och jag ser fram emot att fortsätta denna tillsammans med våra nya ägare. Jag ser mycket positivt på Nordic PM:s framtid och gläds åt de möjligheter till synergier och breddning av kompetens som detta medför, vilket kommer att ge Nordic PM än bättre förutsättningar att kunna fortsätta erbjuda kvalificerade tjänster till fastighetsbranschen, säger Joakim Orthén.

– De tjänster som Nordic PM erbjuder kommer att bidra till att öka konkurrenskraften för våra övriga innehavsbolag. Vi ser stora synergimöjligheter mellan Nordic PM och våra innehav inom Fastator. För Fastators aktieägare innebär förvärvet av bolaget dessutom en möjlighet att ta del av den starka tillväxten inom tjänster och service relaterat till fastighetssektorn. Fastighetsförvaltning är idag en fragmenterad marknad där stora effektivitetsvinster kan uppnås genom en ökad konsolidering mot större enheter, säger Fastators vd Daniel Hummel.

Fastighetsförvaltning är en viktig tjänst i alla Fastators innehav. Genom förvärvet av Nordic PM säkerställer Fastator möjligheterna att kunna erbjuda en effektivt prissatt ekonomisk och teknisk förvaltningstjänst i hela Fastatorsfären. Förvärvet innebär dessutom att Fastator tar steget in i en växande tjänste- och servicemarknad inom fastighetssektorn och etablerar en plattform för vidare tillväxt inom detta område.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige