Image
Daniel Hummel.

"Låg aktivitet på transaktionsmarknaden – men fortfarande mycket kapital som kommer fortsätta investera"

Bolag CBRE stärker sin rådgivningsverksamhet med Daniel Hummel som ny vd för den svenska verksamheten. För Fastighetssverige berättar han om nya tjänsten på CBRE, återkomsten till fastighetsbranschen och ger sin syn på transaktionsmarknaden 2024.


Daniel Hummel.

CBRE rekryterar ny vd för rådgivningsverksamheten i Sverige

Bolag CBRE har rekryterat Daniel Hummel som vd till CBRE Sweden AB för att leda rådgivningsverksamheten i Sverige. Han kommer närmast från Stockholm Corporate Finance.


”Jag är inte avskräckt”

Karriär Daniel Hummel lämnade Fastator efter bara ett år som vd. Det vill han göra nu – och det lärde han sig av tiden i fastighetsbranschen. ”Kul att jobba som vd”.


”Inte särskilt märkvärdigt”

Bolag Fastators styrelseordförande Björn Rosengren om varför vd:n Daniel Hummel får lämna sin vd-post efter bara ett år. ”Måste snabba på våra transaktioner.”

Vd:n lämnar Fastator – han ersätter

Bolag Daniel Hummel lämnar posten som vd i Aktiebolaget Fastator den 1 januari 2017. Styrelsen för Fastator har utsett hans tillförordnade efterträdare.


Vd:n lämnar Fastator – han ersätter

Bolag Daniel Hummel lämnar posten som vd i Aktiebolaget Fastator den 1 januari 2017. Styrelsen för Fastator har utsett hans tillförordnade efterträdare.


Ny CFO för Fastator

Karriär Fastator har anställt Svante Bengtsson som ny CFO i bolaget. Han kommer närmast från rollen som vd för Mistral Energi.


Fastators Portvakten mot satsning i Öresund

Bolag Fastator meddelade för en månad sedan att man förvärvar 50 procent av Portvakten i Ängelholm. Nu skjuter Fastator till ytterligare pengar för att stärka Portvaktens förvärvskapacitet.


Fastator investerar i fintechbolag

Bolag Fastator köper 25 procent av det finansiella teknikföretaget MDG, en digital plattform för hyresmarknaden.


Fastator avyttrar sitt innehav i Konland

Transaktioner Företaget realiserar en avkastning om 252 procent under innehavstiden – kapital frigörs för att investera i fastighetsrelaterade bolag.


Fastator fortsätter köpa bolag

Bolag Efter att tidigare i höst ha köpt Nordic PM köper Fastator nu ytterligare ett bolag. Man har tecknat avtal om att indirekt förvärva 50 procent av Portvakten Industrifastigheter AB till en köpeskilling om 13,4 miljoner kronor. Bolaget äger sex större industrifastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 26 000 kvadratmeter i Ängelholm.


Fastator emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Fastator har genomfört en obligationsemission om 250 miljoner kronor med en löptid om tre år. 


Nordic PM säljs till Fastator

Transaktioner 100 procent av aktierna i Nordic PM säljs till Fastator för 14 miljoner kronor.


Hemsös analyschef till Fastator

Karriär Fastator expanderar sin verksamhet och rekryterar Daniel Wong Katzman till bolagets investeringsteam.


Fastator växer inom student- och temporärboende

Transaktioner Fastator köper 50 procent av aktierna i en portfölj bestående av 725 studentlägenheter om totalt 24 654 kvadratmeter i Blekinge, Småland, Skåne och Västra Götaland.


Fastator säljer sista fastigheterna

Transaktioner Fastator säljer sitt sista direktägda fastighetsinnehav och blir därmed landets enda renodlade börsnoterade investmentbolag med inriktning på fastighetssektorn.


Fastator stärker substansvärdet

Bolag Fastators substansvärde uppgår i Q1-rapporten till 472,5 miljoner kronor (339,6), vilket motsvarar 33,57 kronor per aktie efter utspädning (28,30).


Fastators substansvärde 31 kronor

Bolag Fastator redovisar ett resultat för 2015 på 79,2 miljoner kronor (62,1).
Substansvärdet är 437,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 31 kronor per aktie.


Daniel Hummel ny vd för Fastator

Karriär Daniel Hummel kommer närmast från Swedbank där han de senaste två åren har varit Head of Strategy för Swedbank Markets.