Image

Fastator fortsätter köpa bolag

Bolag Efter att tidigare i höst ha köpt Nordic PM köper Fastator nu ytterligare ett bolag. Man har tecknat avtal om att indirekt förvärva 50 procent av Portvakten Industrifastigheter AB till en köpeskilling om 13,4 miljoner kronor. Bolaget äger sex större industrifastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 26 000 kvadratmeter i Ängelholm. Resterande aktier kontrolleras av Per-Axel Bengtsson, som förblir vd och delägare i Portvakten Industrifastigheter.
Publicerad den 4 Oktober 2016

Förvärvet går i linje med Fastators strategi att ingå partnerskap med starka entreprenörer på lokala marknader. Genom förvärvet tillförs Portvakten Industrifastigheter en stark finansiell och strategisk partner som tillsammans med den ursprungliga entreprenören kommer att utveckla verksamheten.

Fastators nyförvärvade förvaltningsbolag, Nordic PM, kommer att överta den ekonomiska och tekniska förvaltningen i bolaget.

Beståndets uthyrningsgrad är 91 procent och innebär för Portvakten Industrifastigheter både ett löpande kassaflöde från befintliga hyresgäster och en plattform för att kunna ta del av de tillväxtmöjligheter som finns i regionen.

Förvärvet finansieras genom likvida medel samt emission av en preferensaktie om 34 miljoner kronor vilken tecknas av Fastator till en årlig utdelning om 10,5 procent. Tillträde beräknas ske den 1 november 2016, förutsatt att villkoren för förvärvet uppfylls.

– Portvakten är en stark aktör i Öresundsregionen, en del av Sverige där vi just nu ser kraftig tillväxt både när det gäller befolkning, företagsetableringar och investeringar. Genom förvärvet ger vi Fastators aktieägare möjlighet att ta del av både värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden i en expansiv region samt den tillväxtpotential som finns i bolaget, säger Fastators vd Daniel Hummel.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige