Image

Fastator säljer sista fastigheterna

Transaktioner Fastator säljer sitt sista direktägda fastighetsinnehav och blir därmed landets enda renodlade börsnoterade investmentbolag med inriktning på fastighetssektorn.
Publicerad den 16 Juni 2016

I och med försäljningen fullbordar därmed Fastator omvandlingen till ett renodlat investmentbolag. Köper gör Amasten. Det handlar om industri- och logistikfastigheterna Axeln 7 och 8 i Åstorp och det underliggande fastighetsvärdet är 50,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning om 654 procent för aktieägarna under innehavsperioden.

Fastator har sedan börsintroduktionen på Nasdaq First North Stockholm i september 2015 utvecklat affärsverksamheten för att skapa ett expansivt investmentbolag inom fastighetssektorn. Den 15 juni 2016 avyttras den sista kvarvarande direktägda fastigheten i det till Fastator helägda Konkret Fastighetsutveckling i Sverige AB.

– Genom försäljningen kan vi nu stolt konstatera att Fastator är Sveriges enda renodlade börsnoterade investmentbolag med inriktning på fastighetssektorn. Värdeutvecklingen på innehavet är mycket tillfredsställande och avyttringen av fastigheten i Åstorp stärker vår förvärvskapacitet i de lokala och entreprenörsdrivna fastighetsprojekt vi planerar att investera inom i den nära framtiden, säger vd Daniel Hummel.

Fastator förvärvade fastigheterna i Åstorp under tredje kvartalet 2014 och innehavet har inneburit en omfattande värdeutveckling för bolagets aktieägare. Säljuppdraget hanterades av Cushman & Wakefield.


David Dahlgren är vd för Amasten:
– De två kommersiella fastigheterna har ett långt hyresavtal med en stark hyresgäst till 2029 och kompletterar det befintliga förvaltningsbeståndet runt Helsingborg mycket väl. I stor utsträckning liknar investeringen en bostadsinvestering med låg risk och ytterst stabilt kassaflöde. Det befintliga bostadsbeståndet i region Syd drar fördel av denna diversifiering och vi uppnår högre direktavkastning i regionen genom att addera dessa fastigheter. Fastigheterna har en bedömd direktavkastning om 7,3 procent som kan jämföras med 5,1 procent direktavkastning i Q1 för Amastens totala bestånd. Genom att utöka beståndet i region Syd och lyfta kassaflödet får vi bättre möjligheter att utveckla hela regionen ytterligare inom det löpande kassaflödet, säger han.

Betalning har erlagts genom lån och kontant betalning.

Fastigheterna Axeln 7 & 8 omfattar 8 344 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 3,5 miljoner kronor per år. Samtlig area hyrs av Eson Pac Sweden AB, ett emballage- och förpackningsbolag, och har en återstående löptid om 13 år. Beståndets yta uppdelas på 77 procent lager- och tillverkningslokaler samt 23 procent kontorslokaler. Nuvarande beläggningsgraden uppgår till 100 procent och direktavkastningen bedöms uppgå till 7,3 procent efter avdrag för latent skatt.

Befintliga lån har tagits över och motsvarar en belåningsgrad om cirka 54 procent mot aktuell marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till totalt cirka 19,4 miljoner kronor och ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 4,0 miljoner kronor.
Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet och Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet 2016 som publiceras den 19 augusti.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Carl Janglin beskriver turbulensen på OP: "Tvingades krympa för att överleva"

Bolag Oscar Properties avgående vd Carl Janglin berättar för Fastighetssverige varför han lämnar bolaget, hur pressen har varit de senaste månaderna och varför den korta tiden på bolaget inte blev som han hade tänkt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige