Image

Fastator har fastighetsvärde om en dryg miljard

Bolag Fastators niomånadersrapport visar att bolagets innehav har ett underliggande fastighetsvärde om 1 800 miljoner kronor, varav Fastators andel uppgår till 1 025 miljoner kronor.
Publicerad den 26 November 2015

Niomånadersperiodens resultat före skatt uppgick till 53,9 miljoner kronor (35,8).

Rörelseresultat/resultatandelar från innehaven uppgick 56,3 miljoner kronor (35,7).

Resultat per aktie efter utspädning 3,83 kronor (0,74).

Avkastning på eget kapital 22 procent (-).

Substansvärdet uppgick till 339,5 miljoner kronor vilket motsvarar 26,25 kronor per aktie.

Den 1 december tillträder Daniel Hummel som ny vd.

Erika Kveldstad, tillförordnad vd, skriver i vd-ordet:
- Fastator är det första renodlade fastighetsinvestmentbolaget på börsen i Sverige. Vi är övertygade om att vår affärsmodell kommer att gynnas av den publika miljön och fortsätta att generera tillväxt och attraktiv avkastning till våra aktieägare. Tillgång till kapitalmarknaden kommer förutom att skapa fler affärsmöjligheter på sikt också verka för en bred ägarbas, vilket gynnar likviditeten i aktien.

- Denna delårsrapport är en första redogörelse och bekräftelse på hur den sammanslagna verksamheten i det publika Fastator ser ut, och visar på en positiv finansiell utveckling under året. Bolaget redovisar resultat från innehaven om 56,3 miljoner kronor under perioden med ett resultat före skatt om 53,9 miljoner kronor. Det senaste kvartalets huvudfokus har varit noteringsarbete samt förändrings- och utvecklingsarbete i Fastator.

- Fastators organisation har haft ett högt arbetstempo i kvartalet inte minst med arbetet att ta fram Fastators första finansiella externa delårsrapportering, utvärdering av Rehacts verksamhet och anpassning av bolagets processer och rutiner för en publik miljö. På transaktionssidan har vi arbetat aktivt med ett antal nya potentiella investeringar. Vi har ett bra utgångsläge och tillsammans med våra drivna och kompetenta kollegor känner vi oss rustade för en spännande framtid i en publik miljö. Under första halvåret förvärvade innehaven två fastigheter och Fastator investerade via bolagsförvärv med en ny partner två fastigheter i centrala Stockholm. Vid kvartalets utgång har innehaven huvudsakligen investeringar inom segmenten samhällsfastigheter och utvecklingsfastigheter – två marknadssegment som vi anser har långsiktig potential. Fastators innehav har totala investeringar till ett underliggande fastighetsvärde om 1 800 miljoner kronor, varav vår andel uppgår till 1 025 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige