Image
Logisteas enda fastighet, DSV:s terminal i Landskrona.
Logisteas enda fastighet, DSV:s terminal i Landskrona. Bild: Logistea

Logistea: Tidsplan för avslutning av bolaget

Bolag I oktober ingick Logistea ett villkorat avtal med Blackstone om bolagets enda fastighet, DSV:s terminal i Landskrona. Planen är att slutföra försäljningen den 30 november. Logisteas aktieägare kan se fram emot ett lösenbelopp om 131 kronor per aktie plus en utdelning om 1,88 kronor.
Publicerad den 24 November 2020

Tidsplanen framåt:
• Extra bolagsstämma den 4 december 2020 beslutar om att ändra räkenskapsår.
• Logistea färdigställer årsredovisningen avseende räkenskapsperioden från den 1 juli 2020 till den 31 december 2020.
• Logistea offentliggör årsredovisningen och kallar till årsstämma, vilket beräknas kunna ske i månadsskiftet januari/februari 2021, varefter årsstämman beräknas kunna avhållas i månadsskiftet februari/mars 2021.
• Förutsatt beslut på årsstämman kommer huvuddelen, över 95 procent, av nettoförsäljningslikviden att kunna skiftas ut till aktieägarna genom inlösen av aktier inom ramen för det s.k. automatiska inlösenförfarandet. Detta beräknas kunna ske under mars/april 2021.
• Sista handelsdagen på First North bedöms bli i mars/april 2021, i direkt anslutning till att inlösenförfarandet av aktier genomförts.
• Resterande del av likviden kommer att skiftas ut till aktieägarna genom den frivilliga likvidationen, som beräknas vara klar under andra halvan av år 2021.

Baserat på nuvarande antal aktier i Logistea och på idag känd kunskap bedömer styrelsen att lösenbeloppet per Logistea-aktie kommer att uppgå till cirka 131,00 kr per aktie. Därtill kommer att Logistea kommer att lämna aktieutdelning om 1,88 kronor per aktie den 15 januari 2021 i enlighet med årsstämmans beslut.

Logistea stängde på måndagen på 128 kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Så sätts rätt team med unikt rekryteringsarbete

Presenteras av Fastighetsägarna Service

Senast från Fastighetssverige Plus

Hetaste rekryteringarna under första kvartalet

Karriär Fastighetssverige har synat branschens hetaste rekryteringar under första kvartalet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige