Image
Logisteas enda fastighet, DSV:s terminal i Landskrona.
Logisteas enda fastighet, DSV:s terminal i Landskrona. Bild: Logistea

Logistea närmar sig försäljning – tecknar villkorat avtal med Blackstone

Transaktioner Logistea har ingått villkorat avtal om att avyttra samtliga aktier i sitt fastighetsägande dotterbolag Logistea PropCo AB till dotterbolag till fastighetsfond förvaltad av Blackstone. Köpeskillingen för aktierna baseras på ett överenskommet värde på fastigheten om 841 miljoner kronor. Avtalet är bland annat villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma i Logistea den 23 oktober 2020. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen.
Publicerad den 21 Oktober 2020

Som tidigare kommunicerats till marknaden tecknade Logistea, den 15 september 2020, en avsiktsförklaring med fastighetsfonder förvaltade av Blackstone om en potentiell avyttring av Bolagets logistikfastighet Landskrona Örja 1:20 till ett underliggande fastighetsvärde om 841 miljoner kronor. Parterna har nu ingått villkorat avtal avseende försäljningen. Försäljningen sker genom avyttring av samtliga aktier i det fastighetsägande dotterbolaget Logistea PropCo AB. Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 193,3 miljoner kronor. Därutöver kommer Logistea att erhålla återbetalning av koncernlån om 213,3 miljoner kronor. Totalt erhåller därmed Logistea 406,6 miljoner kronor.

Transaktionen förutsätter godkännande av Logisteas bolagsstämma. Styrelsen har kallat till en extra bolaggsstämma den 23 oktober 2020 för att sådant godkännande ska kunna erhållas.

Förutsatt att bolagsstämman godkänner transaktionen den 23 oktober 2020 i enlighet med de besltusförslag som framgår av kallelsen, beräknas transaktionen kunna slutföras under innevarande år.

Logisteas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att rösta för ett godkännande av transaktionen vid den extra bolagsstämman den 23 oktober 2020. Försäljningen har föregåtts av en bred och utförlig försäljningsprocess i vilken såväl svenska som internationella investerare har givits möjlighet att lämna bud. Det är styrelsens uppfattning att affären är marknadsmässig och att en försäljning av samtliga aktier i Logistea PropCo AB, och däremed indirekt fastigheten Landskrona Örja 1:20, är det bästa alternativet för Logistea och dess aktieägare.

Förutsatt att bolagsstämman beslutar godkänna transaktionen och denna slutförs, har Logistea för avsikt att verka för att bolagets tillgångar skiftas ut till aktieägarna och att Logistea avvecklas på för bolaget och aktieägarna mest fördelaktigt sätt. Styrelsen avser så snart som möjligt att återkomma med mer information om formerna och tidplanen för sådan avveckling av bolaget och utskiftning till aktieägarna.

Vid en beräkning av vad erhållen köpeskilling och återbetalning av koncernlån motsvarar i lösenpris per aktie måste hänsyn även tas till transaktions och avvecklingskostnader för bolaget.

Frågan om utskiftning och avveckling kommer inte att avhandlas på bolagsstämman den 23 oktober 2020 utan kommerr att underställas aktieägarnas för beslut vid framtida bolagsstämma.

Savills är rådgivare till Logistea i affären.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Partnertext

Så sätts rätt team med unikt rekryteringsarbete

Presenteras av Fastighetsägarna Service

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Skanska ruvar på nya bostäder och kontor i Västra Hamnen

Bygg/Arkitektur Bolaget vill riva delar av den befintliga bebyggelsen på platsen och utveckla kvarteret med bland annat ny bostads- och kontorsbebyggelse. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige