Image
Niklas Zuckerman fortsätter som vd även efter sammanslagningen med KMC Properties. Obs. Bilden är ett montage.

Så ska nya logistikjätten dra nytta av sin storlek: "Positionen stärks över hela linjen"

Bolag En "ny" aktör gör entré på de nordiska logistikmarknaderna när Logistea och KMC Properties går samman och bildar ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag under namnet Logistea. Niklas Zuckerman, vd för bolaget, berättar för Fastighetssverige om beslutet att slå samman bolagen, positionen det nya bolaget får på marknaden, fördelarna som kommer med att bli en tydligare nordisk aktör, och hur man ser på portföljen som nya Logistea kommer förfoga över.


Logistea och KMC Properties går samman

Transaktioner Logistea, noterat på Nasdaq Stockholm, och KMC Properties, noterat på Oslobörsen, har idag ingått ett avtal varigenom Logistea går samman med KMC Properties genom att förvärva all verksamhet i KMC Properties-koncernen med betalning genom nyemitterade aktier.


Transaktionen som annonserades i början av maj är nu klar.

Slättö säljer till Logistea

Transaktioner I maj meddelade Logistea att de hade för avsikt att köpa en fastighet i Åmål från Slättö. När transaktionen och tillträdet nu är klart så meddelas att fastighetsvärdet var 185 miljoner kronor.


Logistea köper i Åmål.

Logistea köper i Borås och Åmål

Transaktioner Logistea förvärvar två fastigheter i Åmål och Borås till ett fastighetsvärde om 237 miljoner kronor.


Edakanonen utanför före detta kanslihuset i Kristinehamn.

Logistea tecknar hyresavtal med Fortifikationsverket

Uthyrning Logistea AB har ingått nytt hyresavtal med Fortifikationsverket avseende 6 100 kvadratmeter lageryta inom fastigheten Norra Höja 3:3 i Kristinehamn. Hyresavtalet löper till och med 31 december 2029 och Fortifikationsverket tillträder de tidigare outhyrda ytorna den 1 maj 2024.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Logistea köper för 275 miljoner kronor

Transaktioner Logistea har den 22 mars tillträtt fastigheten Främby 1:33 i Falun. Fastigheten har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 275 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 42 500 kvadratmeter. NKT (Sweden) AB hyr samtliga ytor i fastigheten. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 24,2 miljoner kronor med en återstående kontraktslängd på cirka 13,5 år.


Niklas Zuckerman, vd, och Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, på Logistea.

Logistea förvärvar i Falun för 275 miljoner

Transaktioner Logistea har ingått avtal om förvärv av fastigheten Främby 1:33 i Falun. Fastigheten har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 275 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 42 500 kvadratmeter. NKT AB hyr samtliga ytor i fastigheten. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 24,2 miljoner kronor med en återstående kontraktslängd på cirka 13,5 år.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Zuckerman: "2023 har varit ett intensivt år"

Bolag Logisteas rapport, som kom i fredags, visade på att starkt förvaltningsresultat för året 2023. Niklas Zuckerman, bolagets vd, ser framför sig ett 2024 med en förbättrad transaktionsmarknad, en starkare obligationsmarknad och kraftigt sänkta räntor.


Logisteas CFO Philip Löfgren samt fastigheten Trollhättan Grundstenen 7 där Logistea tecknade ett nytt hyresavtal i oktober.

Logistea ökar intäkter, driftnetto och förvaltningsresultat

Bolag LLogistea ökade intäkter, driftnetto och förvaltningsresultat med över 40 procent var under 2023 – men resultatet per aktie stannade på noll. Parallellt med rapporten meddelar bolaget nya hållbarhetsmål.


Logistea köper 24 200 kvadratmeter av Ilija Batljan

Transaktioner Logistea har tillträtt tomträtten Busterud 1:161 i Karlstad och fastigheten Skiffern 2 i Nybro. Fastigheterna har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 188,8 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta om 24 200 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 14,2 miljoner kronor med en återstående genomsnittlig kontraktslängd om drygt nio år.


Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management köper fler aktier i Logistea.

Rutger Arnhult miljon-köper i Logistea

Ekonomi/Finansiering Fastighetsprofilen Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management köpte under torsdagen aktier för totalt runt 1,315 miljoner kronor i fastighetsbolaget Logistea.


Fastighetsvärdet för fastigheten uppgick till 340 miljoner kronor.

De köper av M2 i Kalmar

Transaktioner M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Kalmar Sigillet 1 i Kalmar, där hyresgästen Nordic Nest AB hyr samtliga ytor. Det underliggande överenskomna fastighetsvärdet för fastigheten uppgick till 340 miljoner kronor.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Ökade hyresintäkter för Logistea

Bolag Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna uppgick till 89 miljoner kronor (70), en ökning med 27,1 procent mot föregående år.


Det norska batteribolaget Freyr har valt att avsluta samarbetsavtalet med Logistea avseende utredning av en eventuell etablering av en batterifabrik i Svenljunga kommun.

Zuckerman om batterijättens plötsliga avhopp: "Tagna på sängen"

Bolag I lördags fick Logistea och Svenljunga kommun det plötsliga beskedet att den norska batterijätten Freyr väljer att avsluta samarbetsavtalet kring en eventuell etablering av en batterifabrik i Svenljunga. "Vi blev tagna på sängen", säger Logisteas vd Niklas Zuckerman till Fastighetssverige och berättar om Freyrs förklaring till det plötsliga beskedet, hur bolaget går vidare och vad de alltjämt ser för potential på den tilltänkta byggplatsen i Lockryd.


Sebastian Nydén, kommunchef Svenljunga.

Svenljungas reaktion: "Klart att kartan skrivs om"

Bygg/Arkitektur Svenljungas kommunchef Sebastian Nydén vill inte använda ordet chock när det gäller Freyrs beslut att avbryta planerna på en batterifabrik i kommunen, men han medger en stor förvåning. Samtidigt är han och kommunen fast beslutna att nyttja den attraktiva marken i Lockryd för andra ändamål och vet om att det finns stort intresse för etableringar, det berättar han bland annat för Fastighetssverige.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Freyr avbryter samarbete med Logistea om ny batterifabrik

Bolag Logistea har informerats av det norska batteribolaget Freyr att de avslutar arbetet med en eventuell etablering av batterifabrik i Svenljunga kommun. Samarbetsavtalet mellan Logistea och Freyr upphör därmed med omedelbar verkan.


Rutger Arnhult.

Arnhults bolag M2 fyller på i Logistea

Bolag Corem-vd:n Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management har köpt aktier i Logistea för drygt 2,4 miljoner kronor, det framgår av Finansinspektionens insynsregister.


Niklas Ekvall, vd för Fjärde AP-fonden.

Fjärde AP-fonden flaggar upp i Logistea

Bolag Fjärde AP-fonden har ökat sitt ägande i Logistea.


Niklas Zuckerman, vd, och Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, på Logistea.

Logistea tecknar nytt sjuårigt hyresavtal i Karlskoga

Uthyrning Logistea har tecknat ett nytt sjuårigt hyresavtal med 3P Logistic AB (Exacta) avseende lokal om 11 100 kvadratmeter för logistik på fastigheten Bofors 1:47 i Karlskoga.


Niklas Zuckerman, vd, och Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, på Logistea.

Logistea tecknar 20-årigt hyresavtal för anläggning i Alingsås

Uthyrning Logistea har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med NKT HV Cables AB avseende uppförande av en produktions- och testanläggning på fastigheten Bulten 1 i Alingsås. Investeringen uppgår till 160 miljoner kronor och byggnaden beräknas färdigställas under första halvåret 2025.