Image
Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Logistea ökar förvaltningsresultatet

Bolag Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg hela 90 procent.


Niklas Zuckerman, vd, och Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, på Logistea.

Logistea tecknar samarbetsavtal med Freyr – tar viktigt steg i Svenljunga

Bolag Logistea, genom JV-bolaget Logistea Lockryd Park, har tecknat ett samarbetsavtal med den internationella battericellstillverkaren Freyr Battery Norway AS. Samarbetsavtalet avser utveckling av detaljplan och planprocess samt en option avseende förhyrning av fastigheten. Avtalet är ett viktigt nästa steg för etableringen av en battericellsproduktion i Lockryd i Svenljunga kommun.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Logistea mer än dubblar hyresintäkterna

Bolag Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat och mer än dubblade hyresintäkter under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


E-handeln minskar efter pandemiåren – men logistikaktörerna ser ljust på framtiden.

E-handeln minskar efter pandemiåren – men logistikaktörerna ser ljust på framtiden

Ekonomi/Finansiering Undantaget september månad har omsättningen i e-handeln minskat betydligt varje månad 2022, jämfört med samma månad 2021. En anledning till oro för överetablering bland de som ska lagra varorna, kan man tro. Eller?


Nyheterna som intresserade flest av Fastighetssveriges läsare under 2022

Sverige Ni är 40 000 som nås av våra nyhetsbrev. Det här var de mest lästa artiklarna på fastighetsverige.se under 2022.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Nordika ny storägare i Logistea i samband med transaktion

Transaktioner Logistea har ingått avtal om en strategisk transaktion med Nordika Fastigheter som inkluderar en kvittningsemission till Nordika om nära 1,5 miljoner A-aktier och drygt 17 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 12:75 kronor per aktie, motsvarande totalt 234,8 miljoner kronor. Nordika kommer efter emissionen att äga 13,2 procent av kapitalet och rösterna i Logistea och blir därmed bli bolagets tredje största ägare.


Niklas Zuckerman och Anders Nordvall.

Logistea förvärvar fastighet för 275 miljoner kronor

Transaktioner Logistea har förvärvat en fastighet i Alingsås med ett underliggande fastighetsvärde om 275 miljoner kronor. Affären finansieras genom banklån och egna medel.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Zuckerman ökar innehavet när Logistea tuffar på

Bolag Logistea var en av de stora vinnarna bland fastighetsbolagen på börsen under gårdagen då aktien steg med närmare sju procent. Marknaden gillade kvartalsrapporten och även vd:n Niklas Zuckerman känner tillförsikt även om tillväxten under det tredje kvartalet var betydligt lugnare än vanligt.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Logistea ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartal

Bolag Fastighetsbolaget Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Så ska Logistea slå sig fram i heta segmentet: "Mördande konkurrens"

Bolag Logisteas vd Niklas Zuckerman kommenterade bolagets väg framåt vad gäller tillväxt, finansiering, vakansläget och förvärv under Stockholm Corporate Finance senaste fastighetsseminarium som hölls under tisdagen.


Storägare säljer nästan hela innehavet i noterad snabbväxare

Bolag Trenäs Förvaltning har sålt cirka 2,9 miljoner B-aktier i fastighetsbolaget vars börsvärde mer än halverats hittills i år. Fastighetssverige berättar mer.


Niklas Zuckerman och Anders Nordvall.

Logistea köper dubbelt i Kumla

Transaktioner Logistea har förvärvat två fastigheter i Kumla. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 79,4 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 10 200 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till 5,61 miljoner kronor med en återstående kontraktslängd på tolv år.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Logistea: Fastighetsvärde på 4,2 miljarder

Bolag Logistea AB publicerade under fredagen sin rapport för andra kvartalet 2022.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Zuckerman: "Vi drar inte i någon handbroms"

Bolag Logistea fortsätter sin snabba tillväxtresa och har ökat på sitt fastighetsvärde med 52 procent sedan årsskiftet. För Fastighetssverige berättar vd:n Niklas Zuckerman mer om de fortsatta ambitionerna för året och hur man förbereder sig på utmaningarna man ställs inför på grund av det oroliga läget i omvärlden och ekonomin.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Kraftigt ökade hyresintäkter för Logistea

Bolag Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat och ökade hyresintäkter under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Substansvärdet ökade under perioden.


Logistea köper 14 fastigheter för 745 miljoner

Transaktioner Logistea har förvärvat 14 fastigheter motsvarande cirka 121 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om cirka 745 miljoner kronor. Årlig hyresintäkt uppgår till drygt 50 miljoner kronor med en genomsnittlig återstående hyrestid på drygt 13 år. Affären finansieras via en riktad emission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 miljoner kronor samt egna medel och banklån.


Jesper Carlsöö.

"En miljö som tilltalar mig enormt"

Bolag Logistea fortsätter hämta in rutinerade pjäser till sin storsatsning när Jesper Carlsöö kliver in ledningsgruppen. Han berättar för Fastighetssverige vad som lockade med Logistea, vad han ser bolagets utvecklas till och varför det blev Logistea istället för den tidigare pressmeddelade tjänsten på SLP.


Logistea rekryterar Jesper Carlsöö som projektutvecklings- och uthyrningschef

Bolag Logistea har rekryterat Jesper Carlsöö som projektutvecklings- och uthyrningschef samt medlem av koncernledningen. Han tillträder tjänsten omgående.


Succépremiär för SLP på börsen – blandad kompott för tidigare nykomlingar

Bolag SLP:s första handelsdag var under onsdagen och det blev succé för logistikbolaget – kursen rusade nästan 50 procent från teckningskursen 27 kronor. Med anledning av den positiva starten har Fastighetssverige gått igenom hur de andra fastighetsbolagen som noterades under 2021 har lyckats hittills på börsen, och för de flesta har kursen stött på motgång efter noteringen.


Niklas Zuckerman och Anders Nordvall.

Logistea tecknar avsiktsförklaring om förvärv på 770 miljoner

Transaktioner Logistea har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av 15 fastigheter motsvarande cirka 125 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om 770 miljoner kronor med en årlig hyresintäkt som uppgår till cirka 52 miljoner kronor. Logistea ska finansiera affären dels via en kvittningsemission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 miljoner kronor, genom eget kapital samt genom bankfinansiering.