Image
Ylva Sarby Westman.
Ylva Sarby Westman. Bild: Kungsleden.

JM köper byggrätter av Kungsleden i Västerås

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal med JM AB om att avyttra fastigheten Västerås Isolatorn 12 med blivande bostadsbyggrätter till ett pris före avdrag om 4 100 kronor per kvadratmeter BTA.
Publicerad den 28 Januari 2021
Annons
Image

Fastigheten omfattar i dag cirka 12 000 kvadratmeter vakanta industribyggnader. Kungsleden har framgångsrikt drivit en detaljplaneprocess för att omvandla fastigheten till ett attraktivt bostadsområde. Den nya detaljplanen som är ute för granskning medger omkring 36 000 kvm BTA bostäder samt 1 000 kvm BTA förskola. Köparen övertar ansvaret för marksanering samt rivning av befintliga industribyggnader. Priset efter samtliga avdrag uppgår till 102 Mkr. Frånträde av fastigheten äger rum vid lagakraftvunnen detaljplan, vilket bedöms ske i Q2 2021. Den positiva resultateffekten vid frånträde beräknas uppgå till 7 Mkr.

– Vi fortsätter att realisera den fina byggrättspotential som vi har i vår fastighetsportfölj och är glada för att JM nu tar över arbetet med att utveckla detta spännande område. För närvarande har Kungsleden drygt 280 000 kvm bostadsbyggrätter under framtagande som vi avser att avyttra i takt med att de närmar sig färdigställande, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO på Kungsleden.

– Fastigheten har ett attraktivt läge nära service och kommunikationer med gångavstånd till citykärnan. Som långsiktig bostadsbyggare i Västerås är JM glada att fortsätta utvecklingen av detta intressanta område, säger Per Johansson, regionchef JM region Öst.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Acrinova tar sig an Nasdaqs huvudlista

Bolag Nästa vecka flyttas Arcinova upp på Nasdaq Stockholm. Det är ett betyg på att företaget går rätt väg, menar vd:n Ulf Wallén som inte tycks oroad av den senaste tidens turbulenta aktiemarknad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige