Image
Fastighetskvinnan
Vi möter vd:arna Biljana Pehrsson, Johanna Skogestig, Ulrika Hallengren och Ylva Sarby Westman i ett inspirerande talkshow-samtal på Fastighetskvinnan den 5 september.

Fastighetskvinnan: Talkshow – kvinnorna i toppen

Fastighetskvinnan Den 5 september är det dags för Fastighetskvinnan – ett av årets allra främsta inspirationsseminarier – på Grand Hôtel i Stockholm. Under dagen möter vi några av branschens tyngsta kvinnliga vd:ar i ett inspirerande talkshow-format.


Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

Neobos strategi framåt: Först avyttring – sedan förvärv

Bolag Fastighetsbolaget Neobo fortsätter minska sina vakanser och öka sin uthyrningsgrad. Däremot redovisar bolaget ett betydligt lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolagets vd, Ylva Sarby Westman, säger till Fastighetssverige:
– Vi måste arbeta med alla rader i resultaträkningen om vi ska lyckas.


Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

Neobos första år: "Intensivt och utmanande"

Bolag Trots framsteg så dras SBB-avknoppningen Neobo med en vakansgrad i bostadsbeståndet långt över genomsnittet. En viss del tillskrivs kommersiella ytor. Med Riksbankens besked om en möjlig sänkning av räntan och ökande hyresintäkter så ser vd Ylva Sarby Westman ljust på att bolaget innan årets slut kommer kunna flytta in på Nasdaqs Stockholms huvudlista.


Vakansgraden minskar för Neobo

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Neobo, en avknoppning från SBB, redovisar hyresintäkter på 230 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (204).


Neobo säljer drygt en tredjedel av beståndet i Eskilstuna.

Neobo avyttrar fastighetsportfölj i Eskilstuna

Transaktioner Neobo Fastigheter AB avyttrar sex bostadsfastigheter i Eskilstuna till ett underliggande fastighetsvärde om 113 miljoner kronor, vilket är i nivå med den senaste externvärderingen som genomfördes vid årsskiftet.


Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

Neobo dras med eftersläpande SBB-kostnader

Bolag Med fortsatt relativt hör vakansgrad och med en organisation till viss del fortsatt påverkas av kostnader efter snart ett år som fristående bolag så finns rester kvar i SBB-avknoppningen Neobo menar vd Ylva Sarby Westman.


Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

Neobo lägger hoppet till hyresförhandlingarna

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Neobo, en avknoppning från SBB, redovisar hyresintäkter på 224 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2023 (213). Hyreshöjningarna har inte fullt ut kompenserat för våra ökade kostnader men vi ser positivt på kommande hyresförhandling, skriver vd:n.


Neobos vd Ylva Sarby Westman.

Neobo ser möjligheter med höga vakanser i hyresbeståndet

Bolag SBB-avknoppningen Neobo påverkas fortfarande av den bild som nu finns av SBB på marknaden. Det berättar vd Ylva Sarby Westman på ett fastighetsseminarium arrangerat av Stockholm Corporate Finance. Samtidigt måste man lägga krut på marknadsföringen, vilket hon menar är en av förklaringarna till att bolaget har en vakans i hyresbeståndet på 6,5 procent, när snittet i övrigt är under en procent.


Ylva Sarby Westman, vd Neobo.

Ylva Sarby Westman: "Det finns ingen quick fix"

Bolag Under onsdagsmorgonen presenterade Neobos delårsrapport för andra kvartalet, en rapport som bland annat visar på ett minskat förvaltningsresultat, från 58 miljoner till 46, vilket enligt Neobo framför allt beror på högre finansieringskostnader. Ylva Sarby Westman, vd på Neobo, fick besvara en del tunga frågor under morgonens presentation.


Ylva Sarby Westman, vd för SBB avknoppningen Neobo.

Neobo minskar förvaltningsresultatet med en femtedel

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Neobo redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.


Neobos vd Ylva Sarby Westman.

Efter kurshalveringen: Så ska Neobo övertyga marknaden

Bolag SBB:s bostads-avknoppning Neobo har fått se sin aktiekurs halveras sedan noteringen den 10 februari, från 16 kronor ner till runt 8 kronor. Under onsdagen lämnade bolaget sin första kvartalsrapport sedan separeringen från SBB och Fastighetssverige fick en intervju med bolagets vd Ylva Sarby Westman. Hon berättar bland annat om de kommande åtgärderna för att stärka bolaget, synen på transaktonsmarknaden och hur man ska lyckas övertyga marknaden om bolagets styrkor.


Neobos vd Ylva Sarby Westman.

Neobos börsvärde halverat sedan noteringen

Bolag SBB:s avknoppning Neobo har fått en väldigt tuff start på börsen sedan noteringen den 10 februari, börskursen har mer än halverats ner till 7,88 kronor. Under onsdagen släppte bolaget sin Q1-rapport och där redovisade man ett lägre förvaltningsresultat och ett substansvärde som sjunkit från 71,13 till 52,12 kronor.


Henrik Saxborn var vd i Castellum fram till oktober 2021, han efterträddes av Biljana Pehrsson som bara var vd i 33 dagar innan hon ersattes av Rutger Arnhult. Ylva Sarby Westman var vice vd och CFO under Biljana Pehrssons tid i bolaget.

Så mycket kostade ledningsförändringarna för Castellum

Bolag Castellum letar just nu efter sin tredje vd efter det att Henrik Saxborns efterträdare Biljana Pehrsson och Rutger Arnhult lämnade posten i början respektive slutet av 2022. Bolaget har gått igenom ett antal förändringar på de ledande stolarna det senaste året och utifrån årsredovisningen som släpptes på tisdagen kan Fastighetssverige berätta hur mycket mer bolaget betalade ut till sina vd:ar och vice vd under 2022 jämfört med det lugnare 2021.


Ylva Sarby Westman är vd för Neobo.

Börsras för Neobo: "Ska visa att vi förtjänar högre värdering"

Bolag Neobo hade en tuff rapportdag på börsen och aktien tappade närmare tio procent, totalt 18 procent back sedan noteringen för bara två veckor sedan. Vd:n Ylva Sarby Westman berättar för Fastighetssverige att det handlar om att leverera resultat framöver för att visa aktiemarknaden att bolaget förtjänar en högre värdering. Här utvecklar hon kring hur det ska gå till.


Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

Neobo minskade förvaltningsresultatet i sin första rapport

Bolag Nyligen noterade Neobo redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning. Intäkterna ökade med 5,7 procent.


Neobo blir namnet på det bostadsbolag som avknoppas från SBB. Ylva Sarby Westman är sedan tidigare klar som vd för det nya bolaget.

Börsens nya bostadsbolag blir Neobo: "Föll sig naturligt"

Bolag Börsens största bolag inriktat på bostadsfastigheter har fått namnet Neobo och kommer att noteras någon gång i februari 2023. Den 30 december avknoppas bolaget helt ifrån SBB och blir då ett fristående bolag som satsar mot ett intensivt 2023. Men på vilket sätt? Ja, det berättar bolagets vd Ylva Sarby Westman mer om för Fastighetssverige.


Ylva Sarby Westman.

Klart: SBB:s avknoppning blir Neobo Fastigheter – då kan notering ske

Bolag Extra bolagsstämma i Amasten Fastighets AB har idag beslutat att byta företagsnamn till Neobo Fastigheter AB. Styrelsen i SBB har beslutat att fastställa avstämningsdagen för utdelningen till den 28 december 2022.


Ylva Sarby Westman, vd för det bostadsbolag som kommer att bildas som en avknoppning från SBB.

Stämmodag för SBB:s avknoppning – så blir bolagets utformning

Bolag Idag presenteras namnet på SBB:s avknoppade bostadsbolag, och samtidigt en något mer specifik tidsplan för noteringen som är planerad under det första kvartalet 2023. Dessförinnan hålls under förmiddagen idag en extra bolagsstämma där ett beslut väntas tas om att dela ut samtliga SBB:s aktier i det nya bostadsbolaget till SBB:s A- och B-aktieägare. Fastighetssverige berättar mer om det nya bolagets utformning och hur SBB påverkas av uppdelningen.


Jan-Erik Höjvall.

Tunga namn tar plats i Amastens nya styrelse

Bolag En rad tunga profiler tar plats när en ny styrelse utses för Amasten. Jan-Erik Höjvall blir ordförande.


Amastens lagbygge fortsätter – Malin Axland blir chefsjurist

Bolag Efter att Ylva Sarby Westman utsetts till vd och Maria Strandberg till CFO stärker Amasten sitt team med ytterligare en tidigare Kungsleden-profil när Malin Axland utses till chefsjurist.