Image

Estea storsäljer

Transaktioner Estea säljer via två olika investeringsfonder fem stycken fastigheter till en internationell aktör. Transaktionssumman för försäljningarna uppgår till 710 miljoner kronor.
Publicerad den 10 Mars 2017
Johan Eriksson. Bild: Estea.
Johan Eriksson.

Estea säljer via sin investeringsfond, Estea Logistic Properties 5 AB, fyra fastigheter till en internationell aktör. Överenskommet fastighetsvärde vid försäljningen för fastigheterna Broby 1:5, Broby 1:6, Grönsta 2:49 samt Telfern 2 uppgår till 617 miljoner kronor före avdrag för latent skatt och övriga transaktionsomkostnader.

Investeringskommittén och styrelsen i Estea AB har beslutat avyttra delar av de fastigheter som ingår i den av Estea AB förvaltade Investeringsfonden Estea Logistic Properties 5 AB. Fastigheterna i Investeringsfonden har delats upp i två separata portföljer, vilket har skett i nära samarbete med externa fastighetsrådgivare. Syftet är att skapa en strukturerad försäljningsprocess med målsättning att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn tagen till pris, möjlig köpare och affärsstruktur.
Försäljningsprocessen av resterande fastigheter i portföljen fortlöper enligt plan och mer information om eventuella försäljningar och resultaten härav kommer att kommuniceras så snart försäljningsprocessen kommit längre.

Samtidigt säljer man, via investerinsfonden Estea Sverigefastigheter 3, fastigheten Hedenstorp 2:16 i Jönköping för 93 miljoner kronor. I samband med försäljning utreder Estea förutsättningarna för en nyemission om 150 miljoner kronor.

– Försäljningen av fastigheten är av strategisk karaktär vilket innebär att vi frigör investeringsutrymme och därmed möjliggör omallokering i fastighetsportföljen. Genom ett eventuellt genomförande av nyemission om 150 miljoner kronor skapas ett investeringsutrymme om cirka 500-700 miljoner kronor. Vår ambition är att inom kort presentera hur förutsättningarna för nyemission och eventuella förvärvsmöjligheter därefter ser ut. Vår målsättning är, likt tidigare, att de fastigheter som vi äger och aktivt förvaltar över tid skall kunna skapa en stabil och attraktiv avkastning på investerat kapital, säger Esteas vd Johan Eriksson.
 
Fastighetsrådgivare för säljaren har varit CBRE och Wistrand Advokatbyrå har agerat legalt ombud i båda affärerna.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

CBRE Sweden på Branschguiden

På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrådgivning som gör det möjligt för våra kunder att blomstra – i hela världen.

CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA. Företaget har runt 80 000 anställda och fler än 450 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.

CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning inom – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, förvaltning, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med res...

Läs mer om CBRE Sweden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Fler vill ha tyst på kontoret

Stora Kontorsdagen Göteborg 25 procent av svenska kontorsarbetare meddelar att de saknar utrymmen för tyst och fokuserat arbete på sin arbetsplats. Det visar en Demoskopundersökning beställd av Mer Arkitekter. Bristen på denna typ av arbetsplatser leder till stress och sjukfrånvaro. Utformningen och användandet av arbetsplatser har nu blivit en folkhälsofråga.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige