Image
Johanna Sterner.

Estea rekryterar Johanna Sterner som finansieringsansvarig

Karriär Estea rekryterar Johanna Sterner som finansieringsansvarig. Hon har över 15 års erfarenhet från fastighets- och finansbranschen, varav tio år på Swedbank, senast som kundansvarig mot svenska fastighetsbolag. Dessförinnan har hon arbetat på PWC Corporate Finance Real Estate och på Hypo Real Estate International.


Johan Eriksson.

Estea växer sig allt starkare

Bolag Estea levererar en stark Q2-rapport där bland annat hyresintäkterna har tredubblats jämfört med motsvarande period 2020.


Carl Beck-Friis.

Estea förvärvar samhällsfastigheter i Mälardalen

Transaktioner Estea har förvärvat ett antal LSS- och skolfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 187 miljoner kronor. Säljare är Slättö Value Add I AB och tillträde beräknas ske i början av juli.


Carl Beck-Friis.

Estea köper äldreboende i Alingsås

Transaktioner Estea Omsorgsfastigheter har förvärvat fastigheten Ingared 5:49 i Ingared i södra Alingsås kommun till ett underliggande fastighetsvärde om 107,5 miljoner kronor.


Johan Eriksson.

Estea Omsorg köper i Onsala

Transaktioner Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB, har i en off market-affär förvärvat ett äldreboende och en förskola i Onsala, strax söder om Kungsbacka, till ett underliggande fastighetsvärde om 97,5 miljoner kronor innan avdrag för latent skatt.


Johan Eriksson.

Estea förvärvar vårdfastighet i Åkersberga

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB, har i en sale and leaseback-affär förvärvat fastigheten Smedby 19:291, tre kilometer norr om Åkersberga centrum, till ett underliggande fastighetsvärde om 186 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske den 1 juni 2021.


Johan Eriksson.

Allmänna Arvsfonden investerar 250 miljoner i Estea Omsorg

Bolag Estea Omsorgsfastigheter ger ut en ny fondandelsklass med inriktning på institutionella investerare och välkomnar samtidigt Allmänna Arvsfonden som investerar 250 miljoner kronor i fonden.


Per Torpare.

Esteas emission: Får in 84 miljoner

Bolag Teckningsperioden för nya andelar i Estea Omsorgsfastigheter är nu avslutad. Emissionen tillförde fonden cirka 84 miljoner kronor i nytecknade andelar fördelat på drygt 1 400 investerare.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Estea genomför publik emission om maximalt 206 miljoner

Bolag Estea Omsorgsfastigheter genomför en publik emission av nya fondandelar för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter.


Per Torpare.

"Vi ska upp i en portfölj över fem miljarder"

Transaktioner Estea fortsätter vara expansiva på marknaden. I samband med nya storförvärvet vid Karolinska berättar Per Torpare, Head of Capital Markets, för Fastighetssverige om målsättningen för fonden, var man tittar på förvärv och hur han ser på konkurrensen inom det heta samhällsfastighetssegmentet.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Estea köper i Flemingsberg

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB, har förvärvat en vårdfastighet i Flemingsberg till ett underliggande fastighetsvärde om 408 miljoner kronor. Förvärvet görs genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna beräknas uppgå till cirka 296 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske den 15 februari 2021.


Willhem.

Willhem säljer fem fastigheter i Borås

Transaktioner Willhem har ingått avtal om försäljning av fem samhällsfastigheter i Borås. Överenskommet fastighetsvärde är 221,5 miljoner kronor och köpare är Estea Omsorgsfastigheter.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Estea köper för 415 miljoner

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter, har förvärvat fem fastigheter belägna i södra och mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 415 miljoner kronor. Tillträde kommer att ske i etapper med start i december 2020.


Marie Bucht, vd för Novi Real Estate.

Estea väljer Novi Real Estate som förvaltningspartner

Bolag Novi Real Estate har tecknat ett förvaltningsavtal med Estea avseende delar av fastighetsportföljen i Sverige. Upphandlingen har skett i konkurrens, med stort fokus på att hitta en förvaltningspartner som matchar Esteas höga krav på kvalitet, affärsmässighet och lokal närvaro för ett fastighetsbestånd i ständig förändring.


Stinamosaik

Nyfosa köper Estea 3-fastigheter för 2,5 miljarder

Transaktioner Nyfosa har förvärvat samtliga fastigheter och projekt i Estea Sverigefastigheter 3 AB till ett värde om cirka 2,5 miljarder kronor. Estea kommer att avveckla fonden efter frånträdet. Estea 3:s kapitalandelsbevis steg med 19 procent sedan nyheten presenterades på fredagen.


Per Torpare.

"Det är ett väldigt bra flöde av affärer"

Bolag Estea Omsorgsfastigheter är en fond som startades 2019 och är en alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i vård- och omsorgsboenden för äldreomsorg. Esteas försäljningschef Per Torpare berättar för Fastighetssverige hur affärsläget ser ut. Så här stora är behoven i branschen: "Betydande underskott."


Johan Eriksson, vd för Estea.

Estea köper av Hemsö i Västerhaninge

Transaktioner Estea Sverigefastigheter 3 har köpt fastigheten Ribby 1:451 i Västerhaninge av Hemsö till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 69 miljoner kronor.


Johan Eriksson, vd för Estea.

"Det går att se en prisjustering i marknaden"

Bolag Estea ska växa vidare rejält inom två viktiga områden av marknaden. I en intervju med Fastighetssverige beskriver företagets vd Johan Eriksson planerna, påverkan från corona och hur affärsläget ser ut nu.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Estea tecknar avtal med Region Stockholm och Folktandvården

Uthyrning Esteas helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 har tecknat två nya sjuåriga hyresavtal i fastigheten Möllan 1. Hyresgästerna är Region Stockholm och Folktandvården.


Karlstad.

Arwidsro säljer till Estea

Transaktioner Arwidsros renodling av fastighetsbeståndet fortsätter. Nu säljer man fastigheten Björnen 12 i centrala Karlstad till Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB.