Image
Erik Dansbo.

Slättö köper samhällsfastigheter av Estea för tre miljarder

Transaktioner Slättö växer inom samhällsfastigheter genom förvärv av portfölj – som innefattar alla samtliga fastigheter i Estea Omsorgsfastigheter – från Estea om tre miljarder kronor. Köpeskillingen för fastigheterna erläggs huvudsakligen med nyemitterade aktier i Slättö Core+.


Estea säljer till Northern Horizon

Transaktioner Estea Omsorgsfastigheter avyttrar fastigheten Eketånga 6:658 i Halmstad där ett äldreboende är under uppförande. Affären sker i linje med värdering och köpare är fastighetsförvaltaren Northern Horizon.


Trollängen köper av Estea i Alingsås.

Trollängen köper av Estea Omsorgsfastigheter i Alingsås

Transaktioner Estea Omsorgsfastigheter säljer två fastigheter i Alingsås, innehållande vård- och rehabiliteringshemmet Mjörnviksholm. Köpare är Trollängen Bostad.


Joachim Carlsson blir CFO på Estea

Bolag Estea rekryterar Joachim Carlsson som CFO. Han har mer än elva års erfarenhet från finans- och fastighetsmarknaden och kommer närmast från rollen som Head of Arctic Real Estate Management Sweden på Arctic Securities.


Filip Bons Larsson.

Estea rekryterar Filip Bons Larsson som hållbarhetschef

Karriär Estea växer organisationen i linje med strategin att stärka erbjudandet genom fler fondprodukter och ett ökat fokus på institutionella investerare. På kort tid har flera nya medarbetare välkomnats. Senast i ledet är Filip Bons Larsson som tillträder den nyinrättade rollen som hållbarhetschef.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Positivt resultat för Estea

Bolag Estea redovisar ett resultat efter skatt för det första halvåret på 189,7 (3,1) miljoner kronor.


Från vänster: Lovisa Löwenborg, Her House Foundation, Anna Smith, Estea, Jonas Andersson, Slättö, Helena Baude, Gullers, Erik Lemaitre, K2A samt moderator Olga Persson, Unizon

"Kvinnor lever på flykt i Sverige i dag"

Sverige Her House Foundation ser ett ökat intresse från fastighetsbolag att hjälpa våldsutsatta kvinnor genom att ge förtur till bostäder.


Carl Beck-Friis.

Estea köper äldreboende i Halmstad

Transaktioner Estea Omsorgsfastigheter har köpt fastigheten Eketånga 6:658 i Halmstad, där ett äldreboende ska uppföras. Tillträde beräknas ske den 2 maj 2022 och projektet beräknas vara färdigt under tredje kvartalet 2023.


Oatly-grundarnas bolag Aventure flyttar in i Forskaren i Lund

Uthyrning Estea har tecknat ett nytt hyresavtal med det forskningsbaserade livsmedelsbolaget Aventure, startat av Oatlys grundare, avseende kontors- och laboratorielokaler i Esteas life science-hub Forskaren i Lund. Avtalet löper på knappt tio år och innebär att Aventure fördubblar sin yta till 1 400 kvadratmeter.


Gustaf Segerborg.

Randviken säljer fem fastigheter och förvärvar en

Transaktioner Randviken Fastigheter har i två separata transaktioner ingått bindande avtal om att avyttra fem fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 86 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Det överenskomna fastighetsvärdet överstiger de senaste externvärderingarna med åtta procent. Randviken har även, genom det nybildade JV-bolaget Verfast AB, förvärvat en fastighet i Skellefteå för 26 miljoner kronor.


Johan Eriksson, vd Estea.

Så ska Estea ta fart efter profilvärvningen

Bolag Johan Eriksson, vd på Estea, berättar för Fastighetssverige om den nya strategin, jakten på internationellt kapital och rekryteringen av den forne studiekamraten Magnus Nordholm.


Estea rekryterar Henrik Zetterström som CFO.

Han blir ny CFO på Estea

Karriär Estea rekryterar Henrik Zetterström som CFO med tillträde i februari. Han kommer senast från rollen som CFO på M2 Asset Management.


Magnus Nordholm.

Här är Magnus Nordholms nya uppdrag

Karriär Magnus Nordholm lämnade nyligen Heimstaden efter 14 år. Nu står det klart att han blir delägare i Estea.


Johan Eriksson, vd Estea.

Estea Omsorgsfastigheter köper i Göteborg genom JV

Transaktioner Estea Omsorgsfastigheter ingår avtal om förvärv av fastigheten Sannegården 26:1 i Göteborg genom ett joint venture med Reliwe AB.


Johan Eriksson.

Estea genomför en publik emission

Bolag Estea Omsorgsfastigheter genomför en publik emission av nya fondandelar under bolagets kapitalandelslån för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter. Bolaget vill ta in 157,5 miljoner kronor.


Johanna Sterner.

Estea rekryterar Johanna Sterner som finansieringsansvarig

Karriär Estea rekryterar Johanna Sterner som finansieringsansvarig. Hon har över 15 års erfarenhet från fastighets- och finansbranschen, varav tio år på Swedbank, senast som kundansvarig mot svenska fastighetsbolag. Dessförinnan har hon arbetat på PWC Corporate Finance Real Estate och på Hypo Real Estate International.


Johan Eriksson.

Estea växer sig allt starkare

Bolag Estea levererar en stark Q2-rapport där bland annat hyresintäkterna har tredubblats jämfört med motsvarande period 2020.


Carl Beck-Friis.

Estea förvärvar samhällsfastigheter i Mälardalen

Transaktioner Estea har förvärvat ett antal LSS- och skolfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 187 miljoner kronor. Säljare är Slättö Value Add I AB och tillträde beräknas ske i början av juli.


Carl Beck-Friis.

Estea köper äldreboende i Alingsås

Transaktioner Estea Omsorgsfastigheter har förvärvat fastigheten Ingared 5:49 i Ingared i södra Alingsås kommun till ett underliggande fastighetsvärde om 107,5 miljoner kronor.


Johan Eriksson.

Estea Omsorg köper i Onsala

Transaktioner Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB, har i en off market-affär förvärvat ett äldreboende och en förskola i Onsala, strax söder om Kungsbacka, till ett underliggande fastighetsvärde om 97,5 miljoner kronor innan avdrag för latent skatt.