Image
Johan Eriksson, vd för Estea.
Johan Eriksson, vd för Estea. Bild: Estea

Positivt resultat för Estea

Bolag Estea redovisar ett resultat efter skatt för det första halvåret på 189,7 (3,1) miljoner kronor.
Publicerad den 13 Augusti 2022

Perioden i sammandrag:
Hyresintäkterna för perioden uppgick till 77,0 (45,6) MSEK.
Driftnettot uppgick till 57,6 (34,6) MSEK.
Förvaltningsresultatet var 0,2 (-0,9) MSEK.
Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 55,3 (40,0) MSEK.
Omvärdering av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med 152,0 (-21,9) MSEK.
Periodens resultat efter skatt var 189,7 (3,1) MSEK, varav -1,4 (-) belöper på innehav utan bestämmande inflytande.
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -5,3 (1,4) MSEK.
Under perioden uppgick investeringar i nya och befintliga fastigheter till 168,4 (802,4) MSEK.
Förvaltningsfastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 3 216,8 (2 230,8) MSEK.
NAV-värdet som belöper på kapitalandelslån serie A uppgick vid periodens slut till 111,5 (108,2) procent. NAV-värdet baseras på fastigheternas redovisade värden.
De kommersiella hyresavtalen har en genomsnittlig hyresduration (WAULT) om 9,5 (9,9) år.

– För Estea Omsorgsfastigheter har perioden inneburit ett intensivt arbete med dels den finansiella verksamheten, dels förvaltningsverksamheten. Vad gäller den finansiella verksamheten har villkor för viss bankfinansiering omförhandlats med syftet att stabilisera kassaflödet och säkerställa en långsiktig förutsägbarhet i fondens likviditet. Vad gäller förvaltningsverksamheten har ett omfattande avtal gällande förvaltningsadministration och fastighetsskötsel ingåtts. I förlängningen ska det nya avtalet effektivisera processer och öka finansiellt resultat, öka hyresgästernas upplevda kundnytta samt motverka fördyrande förvaltningsmässiga åtgärder, skriver vd:n Johan Eriksson bland annat i delårsrapporten.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Botryggs utmanande läge – pausar tre projekt i storstäderna

Bygg/Arkitektur På grund av det rådande marknadsläget har Botrygg tagit beslut om att pausa nyproduktion i Göteborg och Stockholm. För Fastighetssverige berättar vd:n Adam Cocozza om bakgrunden till beslutet, de utmanande faktorerna som tynger verksamheten och vad som krävs för att projektstarterna ska kunna komma igång igen under 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige