Image
Johan Eriksson.
Johan Eriksson. Bild: Estea

Estea genomför en publik emission

Bolag Estea Omsorgsfastigheter genomför en publik emission av nya fondandelar under bolagets kapitalandelslån för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter. Bolaget vill ta in 157,5 miljoner kronor.
Publicerad den 24 November 2021

Bolaget investeringar i vård- och omsorgsboenden på attraktiva lägen i tillväxtregioner, universitetsstäder och regionhuvudstäder. Hyresgästerna är huvudsakligen väletablerade omsorgsaktörer och kommuner. Fonden förvaltas av Estea AB som har tillstånd sedan 2015 från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Syftet med erbjudandet är att via ett ökat investeringsutrymme ge fonden en konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv.

Erbjudandekursen uppgår till 105 procent och minsta teckningsbelopp är en fondandel a 10 500 kronor med ett tillägg om 76,67 kr per fondandel motsvarande upplupen ränta per likviddagen. Tecknat belopp kan komma att reduceras vid överteckning. Courtage utgår ej.

En investering enligt erbjudandet ger en avkastning bestående av dels en fastställd ränta om 4 procent årligen på nominellt belopp med kvartalsvis utbetalning. Dels en vinstdelning motsvarande 100 procent av fondens resultat upp till 6 procents årlig avkastning på fondandelarnas nominella belopp (inklusive ränta), samt (ii) 75 procent av fondens resultat som överstiger 6 procents årlig avkastning på fondandelarnas nominella belopp (inklusive ränta).

Under erbjudandet emitteras nya Fondandelar till ett värde om maximalt 157,5 MSEK, med möjlighet för fonden att, beroende på efterfrågan, utöka erbjudandet med ytterligare nya fondandelar till ett värde om 157,5 MSEK, totalt 315 MSEK.

Bolaget har erhållit teckningsåtagande från flera externa investerare, däribland den institutionella investeraren von Euler & Partners, att till samma pris och villkor som övriga investerare, teckna totalt 7 248 Nya Fondandelar under erbjudandet. Teckningsåtagandet utgör 48,0 procent av Erbjudandet och om utökningsoptionen utnyttjas till fullo utgör teckningsåtagandet 24,0 procent av erbjudandet.

– Vi hoppas att många investerare ska attraheras av den här möjligheten. Vi tror att Estea Omsorgsfastigheter kan passa väl in i portföljer oavsett om man som investerare lockas av det stabila kassaflödet och den förutsägbara utdelningen, eller en investering som har låg påverkan från konjunktursvängningar, säger Johan Eriksson, vd, Estea AB.

– Vår portfölj står sig väl i ett förändrat konjunkturläge eftersom behovet och underskottet av vård- och omsorgsbostäder är så omfattande. Långa hyresavtal med inflationsskyddade intäkter och försiktig belåning av fastigheterna, ger oss även positiva effekter och skydd mot såväl högre räntor som högre inflation, säger Johan Eriksson.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Batljan: "Vi kommer aldrig släppa JM"

Bolag Den 20 juni köpte SBB 20 procent av kapitalet i JM och under hösten har börsjätten fyllt på ännu mer och äger nu 27 procent av aktierna. Det har spekulerats om SBB kan komma att lägga ett bud på hela bolaget men kring det ämnet är Ilija Batljan som väntat fåordig. SSB-vd:n ser i alla fall JM som en långsiktigt investering för sitt snabbväxande bolag, det berättade han bland annat under ett event som Aktiespararna ordnade under tisdagen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY