Image
Erik Dansbo.

Slättö köper samhällsfastigheter av Estea för tre miljarder

Transaktioner Slättö växer inom samhällsfastigheter genom förvärv av portfölj – som innefattar alla samtliga fastigheter i Estea Omsorgsfastigheter – från Estea om tre miljarder kronor. Köpeskillingen för fastigheterna erläggs huvudsakligen med nyemitterade aktier i Slättö Core+.


Trollängen köper av Estea i Alingsås.

Trollängen köper av Estea Omsorgsfastigheter i Alingsås

Transaktioner Estea Omsorgsfastigheter säljer två fastigheter i Alingsås, innehållande vård- och rehabiliteringshemmet Mjörnviksholm. Köpare är Trollängen Bostad.


Joachim Carlsson blir CFO på Estea

Bolag Estea rekryterar Joachim Carlsson som CFO. Han har mer än elva års erfarenhet från finans- och fastighetsmarknaden och kommer närmast från rollen som Head of Arctic Real Estate Management Sweden på Arctic Securities.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Positivt resultat för Estea

Bolag Estea redovisar ett resultat efter skatt för det första halvåret på 189,7 (3,1) miljoner kronor.


Johan Eriksson, vd Estea.

Så ska Estea ta fart efter profilvärvningen

Bolag Johan Eriksson, vd på Estea, berättar för Fastighetssverige om den nya strategin, jakten på internationellt kapital och rekryteringen av den forne studiekamraten Magnus Nordholm.


Estea rekryterar Henrik Zetterström som CFO.

Han blir ny CFO på Estea

Karriär Estea rekryterar Henrik Zetterström som CFO med tillträde i februari. Han kommer senast från rollen som CFO på M2 Asset Management.


Johan Eriksson.

Estea genomför en publik emission

Bolag Estea Omsorgsfastigheter genomför en publik emission av nya fondandelar under bolagets kapitalandelslån för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter. Bolaget vill ta in 157,5 miljoner kronor.


Johan Eriksson.

Estea växer sig allt starkare

Bolag Estea levererar en stark Q2-rapport där bland annat hyresintäkterna har tredubblats jämfört med motsvarande period 2020.


Johan Eriksson.

Estea Omsorg köper i Onsala

Transaktioner Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB, har i en off market-affär förvärvat ett äldreboende och en förskola i Onsala, strax söder om Kungsbacka, till ett underliggande fastighetsvärde om 97,5 miljoner kronor innan avdrag för latent skatt.


Johan Eriksson.

Allmänna Arvsfonden investerar 250 miljoner i Estea Omsorg

Bolag Estea Omsorgsfastigheter ger ut en ny fondandelsklass med inriktning på institutionella investerare och välkomnar samtidigt Allmänna Arvsfonden som investerar 250 miljoner kronor i fonden.


Johan Eriksson (till vänster) har lämnat koncernchefsposten på Ernst Rosén och ersatts av Johan Rosén.

Koncernchefsbyte på Ernst Rosén

Bolag Johan Eriksson som tillträdde som koncernchef i maj har en ny roll.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Estea genomför publik emission om maximalt 206 miljoner

Bolag Estea Omsorgsfastigheter genomför en publik emission av nya fondandelar för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Estea köper i Flemingsberg

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB, har förvärvat en vårdfastighet i Flemingsberg till ett underliggande fastighetsvärde om 408 miljoner kronor. Förvärvet görs genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna beräknas uppgå till cirka 296 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske den 15 februari 2021.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Estea köper för 415 miljoner

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter, har förvärvat fem fastigheter belägna i södra och mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 415 miljoner kronor. Tillträde kommer att ske i etapper med start i december 2020.


Stinamosaik

Nyfosa köper Estea 3-fastigheter för 2,5 miljarder

Transaktioner Nyfosa har förvärvat samtliga fastigheter och projekt i Estea Sverigefastigheter 3 AB till ett värde om cirka 2,5 miljarder kronor. Estea kommer att avveckla fonden efter frånträdet. Estea 3:s kapitalandelsbevis steg med 19 procent sedan nyheten presenterades på fredagen.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Estea köper av Hemsö i Västerhaninge

Transaktioner Estea Sverigefastigheter 3 har köpt fastigheten Ribby 1:451 i Västerhaninge av Hemsö till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 69 miljoner kronor.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Estea tecknar avtal med Region Stockholm och Folktandvården

Uthyrning Esteas helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 har tecknat två nya sjuåriga hyresavtal i fastigheten Möllan 1. Hyresgästerna är Region Stockholm och Folktandvården.


Ernst Rosen organiserar om.

Ernst Rosén skapar ny organisation för koncernutveckling

Bolag Ernst Rosén har beslutat att göra en betydande omstrukturering i ledningen. Syftet är att bli en mer expansiv kraft vad gäller projektutveckling, affärsutveckling och innovation


Marta Laurell.

Estea rekryterar Marta Laurell från Morris Law

Bolag Estea rekryterar Marta Laurell som bolagsjurist. Hon kommer senast från Morris Law, där hon sedan tre år varit juridisk rådgivare till svenska och utländska företag med huvudsaklig inriktning på M&A. Dessförinnan var hon bland annat verksam som rådgivare i fastighetsfrågor på advokatbyrån Bird & Bird.


Anna Smith.

Estea rekryterar Anna Smith från Novi

Bolag Estea rekryterar Anna Smith som Portfolio Manager. Hon kommer senast från Novi Real Estate, där hon under drygt två år ingått i företagsledningen som ansvarig för bolagets affärsutveckling. Hon är även varit operativt ansvarig för den dagliga förvaltningen av Novis utländska uppdragsgivares fastighetsportföljer. Anna Smith har tidigare bland annat arbetat på Nordea som Senior Business Developer och på Ernst & Young som managementkonsult.