Image

Credi: Finansiering svårare framöver

Ekonomi/Finansiering Catellas kreditbarometer Credi visar nu på ett trendbrott för finansieringsförutsättningarna. De senaste tre månaderna har varit fortsatt positiva men tillgången till finansiering ser inte ut att förbättras ytterligare de närmaste tre månaderna.
Publicerad den 24 Oktober 2014

I Catellas kreditbarometer Credi för oktober 2014 föll huvudindex med 9,7 enheter till 56,6 jämfört med juni 2014. I underliggande index bekräftas att både långivare och låntagare har sett ett förbättrat finansieringsklimat under de senaste tre månaderna, men även att tillgången på finansiering inte förväntas förbättras ytterligare de kommande tre månaderna.

Under oktober ansåg en majoritet av låntagare och långivare att tillgången till finansiering förbättrats under de senaste tre månaderna. Samtidigt visar Credis huvudindex en nedgång på 9,7 enheter. Både index över de senaste och förväntningar om de kommande tre månaderna föll från 72,8 till 63,1 respektive från 59,8 till 50,00.

Detta indikerar att långivare och låntagare har sett ett förbättrat finansieringsklimat under de senaste tre månaderna, men även att tillgången på finansiering inte förväntas förbättras ytterligare i närtid.

- Med ett fall på nästan 10 enheter har Credis huvudindex sjunkit avsevärt. Fallet beror främst på en viss oro enligt förväntningsindexet som indikerar att finansieringsklimatet inte förväntas fortsätta förbättras de kommande tre månaderna. Resultatet korrelerar med oktober månads generella marknadssentiment med både börsnedgång och signaler om försvagad syn på euroområdet, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

När det gäller noterade fastighetsbolag fortsatte trenden som pågått sedan 2013. Under andra kvartalet sjönk både kapitalbindnings- och räntebindningstiden, men räntebindningstiden är fortfarande över den genomsnittliga nivån för 2000–2014. De noterade bolagen ökade samtidigt sin belåningsgrad till cirka 60 procent, en ökning om 3,5 procentenheter jämfört med ett år tidigare.

- Den svenska fastighetsmarknaden har fortsatt gynnsamma finansieringsvillkor genom både traditionell bankfinansiering och en växande mängd finansieringsalternativ, exempelvis obligationer, säger Britt-Marie Nyman, projektledare på Catella.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Stor våg av nya asiatiska investerare att vänta 2021

Sverige I takt med ökade vaccinationstal mot Covid-19 och lättade reserestriktioner väntas transaktioner med internationella investerare öka i Sverige under 2021. Joachim Svedberg, Acting Head of Capital Markets på Colliers, berättar för Fastighetssverige vilka nya investerare som tar sikte på Sverige, vilka segment och städer de intresserar sig för.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY