Image

Catella: Fortsatt kreditexpansion

Ekonomi/Finansiering Huvudindex för Catellas kreditbarometer Credi steg till 60,3 i februari 2015, från 56,6 i oktober 2014. Trenden med avmattning som pågått sedan oktober 2013 är därmed bruten och både långivare och låntagare är mer optimistiska än i oktober 2014.
Publicerad den 10 Mars 2015
Arvid Lindqvist blir analyschef på Catella. Bild: Catella.
Arvid Lindqvist blir analyschef på Catella.

Credis huvudindex och delindex har nu brutit sin nedåtgående trend trots att resultaten inhämtades strax innan Riksbanken annonserade sänkningen av reporäntan till -0,1 procent.

- För fastighetsägarna skedde en tydlig vändpunkt i februariundersökningen och optimismen om framtiden ökar. I tidigare undersökningar har marknadsaktörerna varit mer skeptiska till finansieringsklimatet kommande tre månaderna än vad som materialiserat sig i det verkliga utfallen, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

Credis delindex för fastighetsägare speglar både den allmänekonomiska utvecklingen och totalavkastningsutvecklingen på aktiemarknaden. Den starka börsutvecklingen i kombination med det extremt låga ränteläget och en allt starkare BNP-tillväxt har bidragit positivt till marknadssentimenten och talar för fortsatta förbättringar under 2015. Credis delindex för fastighetsägare samvarierar tydligt med såväl direktavkastningskraven som spridningen i direktavkastningskrav mellan fastigheter i primära och mer sekundära lägen.

- Den starka utvecklingen i kreditmarknadssentimenten talar för en fortsatt stark utveckling på fastighetsmarknaden under resten av 2015, med sjunkande direktavkastningskrav och fortsatt minskande skillnader i direktavkastningskraven mellan fastigheter i primär- och sekundärlägen, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

Även när det gäller noterade fastighetsbolag skedde ett trendbrott under fjärde kvartalet med lägre belåningsgrad och ökad kapitalbindningstid. Kreditmarginalerna fortsatte att minska medan andelen av skuldkapitalet som hämtats från alternativa källor var i princip oförändrat. Flera av de noterade bolagen har utnyttjat det låga ränteläget till att omstrukturera sin finansiering och öka kapitalbindnigstiden, en trend som förväntas fortsätta under resten av året.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Saxborn: "Castellums aktieägare sitter i en guldsits"

Bolag Castellum redovisade en oväntat stark nettouthyrning under avslutningen av 2020 och vd:n Henrik Saxborn tycker det vittnar om en stor motståndskraft på den nordiska kontorsmarknaden. För Fastighetssverige berättar han mer om bolagets starka bokslut, hur han ser på konkurrensen kring Entra och varför Castellums aktieägare är i ett guldläge oavsett om Entra-affären slutförs eller inte.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY