Image

Catellas Credi: Framtiden fortsatt ljus

Ekonomi/Finansiering Catellas kreditbarometer Credi för juni 2014 indikerar en fortsatt expansiv fastighetsfinansieringsmarknad även om index föll 1,4 enheter till 66,3. En majoritet av både låntagare och långivare anser att tillgången till finansiering förbättrats under det senaste kvartalet och kommer att fortsätta att förbättras under kommande kvartal.
Publicerad den 5 Juni 2014
Niclas Forsman och Daniel Anderbring. Bild: Catella
Niclas Forsman och Daniel Anderbring.

Credis huvudindex gick från 67,7 i mars till 66,3 i juni, men befinner sig fortfarande klart över de 50 som indikerar förbättrad tillgång till finansiering och mer generösa lånevillkor. Index över förväntningarna på det kommande kvartalet var i princip oförändrat, från 59,7 till 59,8, medan index över utvecklingen under föregående tre månader föll från 75,6 till 72,8.

- Trots att Credis huvudindex försvagats något under 2014 så visar undersökningen fortfarande att finansieringsmarknaden är stark. Alla delindex är över 50 och det innebär att marknadens aktörer upplever och förväntar sig fortsatt förbättrade lånevillkor. Förväntningen på en positiv utveckling av kreditmarknaden stöds av ett ökat antal affärer med belånade aktörer och större storlek på de fastighetstransaktioner med belåning som genomförts under 2014, säger Daniel Anderbring, partner på Catellas fastighetsrådgivning.

Bland de noterade fastighetsbolagen ökade belåningsgraden under första kvartalet 2014 samtidigt som snitträntekostnaden sjönk, vilket driver lönsamhet och bidrar till ökad transaktionsaktivitet. Trenden med ett ökat inslag av alternativa finansieringsformer är fortsatt stark. Under de senaste tolv månaderna steg andelen av de noterade fastighetsbolagens totala räntebärande skulder som utgörs av obligationer från 10 till 15 procent.

- Säkerställda och icke-säkerställda obligationer utgör en stadigt ökande del av de noterade fastighetsbolagens totala räntebärande skulder och vi bedömer att denna trend fortsätter. Hittills under 2014 har obligationer till ett värde av åtta miljarder kronor emitterats av de bolag som ingår i undersökningen. Klövern och Hemfosa har under året gjort enskilda emissioner på över en miljard kronor, vilket visar på marknadens nuvarande styrka, säger Niclas Forsman, kapitalmarknadsanalytiker på Catella.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Stor våg av nya asiatiska investerare att vänta 2021

Sverige I takt med ökade vaccinationstal mot Covid-19 och lättade reserestriktioner väntas transaktioner med internationella investerare öka i Sverige under 2021. Joachim Svedberg, Acting Head of Capital Markets på Colliers, berättar för Fastighetssverige vilka nya investerare som tar sikte på Sverige, vilka segment och städer de intresserar sig för.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY