Image
Sara Vesterlund, Daniel Anderbring och Thomas Persson.

"Väntar mig en stor uppgång i Q4"

Bolag Efter ett turbulent andra kvartal där många transaktioner avbröts syns tecken på en ökad aktivitet på marknaden enligt rådgivningsbyrån JLL:s analyser.


Sara Vesterlund, Daniel Anderbring och Thomas Persson.

JLL rekryterar stjärntrio

Bolag JLL vässar laget med några av Sveriges tyngsta transaktionsrådgivare. Thomas Persson tillträder som Head of Capital Markets Nordics. Han kommer närmaste från rollen som Chef Affärsgenerering, Magnolia Bostad, tidigare Cushman & Wakefield och Catella.
Daniel Anderbring går in som Head of Capital Markets Sweden, med Sara Vesterlund som Deputy Head. Båda kommer närmast från samma positioner på Cushman & Wakefield.


Ulf Brandes.

Cushman & Wakefield rekryterar från CBRE

Karriär Cushman & Wakefield rekryterar Ulf Brandes till Capital Markets. I sin roll som International Partner kommer Brandes bland annat att fokusera på att identifiera och genomföra affärer samt att ytterligare utveckla företagets transaktionsverksamhet.


"Det är en positiv våg som rullar"

Karriär För Fastighetssverige berättar Daniel Anderbring, ny Head of Capital Markets varför internationella investerare har fått upp ögonen för Sverige på allvar och hur det kan leda till en positiv spiral på marknaden.


Han blir ny Capital Markets-chef på Cushman & Wakefield

Bolag Cushman & Wakefield har utsett Daniel Anderbring till ny Head of Capital Markets. Han hade tidigare rollen som Head of Research i bolaget.


Fortsatt hög omsättning – ökat internationellt intresse

Sverige Transaktionsvolymen för första kvartalet uppgår till 28,5 miljarder kronor, vilket är drygt fem miljarder kronor högre än samma period 2015 och den näst högsta volymen under ett första kvartal de senaste tio åren – detta enligt Cushman & Wakefield.


Newsflash

Hit rekryteras
Catella-medarbetarna

Karriär För två veckor sedan rapporterade Catella att fem medarbetare lämnar bolaget, bland andra toppkrafterna Thomas Persson, Anders Nordvall och Niklas Zuckerman. Nu är det klart att de samtliga går till en konkurrent.


Fem lämnar Catella – Johan Ericsson ny chef för fastighetsrådgivning

Bolag Fem medarbetare på fastighetsrådgivningen på Catella – bland andra chefen Anders Nordvall – lämnar bolaget.
Grundaren Johan Ericsson har utsetts till tillförordnad chef.


Catellas Credi: Framtiden fortsatt ljus

Ekonomi/Finansiering Catellas kreditbarometer Credi för juni 2014 indikerar en fortsatt expansiv fastighetsfinansieringsmarknad även om index föll 1,4 enheter till 66,3. En majoritet av både låntagare och långivare anser att tillgången till finansiering förbättrats under det senaste kvartalet och kommer att fortsätta att förbättras under kommande kvartal.


Credi: Sjunkande index från höga nivåer

Ekonomi/Finansiering Catellas kreditbarometer Credi för mars 2014 visar att huvudindexet sjönk med 1,6 enheter till 67,7. Trots nedgången visar huvudindexets nivå, klart över jämviktstalet 50, fortfarande på ett starkt nuläge och en positiv trend för låntagarna på den svenska fastighetsmarknaden.


Catella rådgivare för 50 miljarder under 2013

Transaktioner Catella har varit rådgivare i fastighetstransaktioner till ett värde av 50 miljarder kronor under 2013, varav 20 miljarder kronor rör den svenska marknaden.


Catella: Växande riskaptit

Ekonomi/Finansiering Catellas kreditbarometer Credi för tredje kvartalet 2013 visar att kreditmarknadssentimentet steg igen jämfört med föregående kvartal. Credis huvudindex ökade med 4,4 punkter till den högsta noteringen hittills på 69,3 och den positiva trenden återspeglas både i index för nuvarande läget och framtidsförväntningar.


Credi: Finansieringsmarknaden lättar allt mer

Ekonomi/Finansiering Catellas kreditbarometer Credi steg under andra kvartalet till den högsta noteringen sedan starten 2012. Sentimentindikatorn steg från 55,9 under första kvartalet till 64,9 under andra kvartalet. Resultatet baseras på en enkätundersökning genomförd i juni.


Catella: Klar förbättring på kreditmarknaden

Bolag Catellas indikator Credi (Catella Real Estate Debt Indicator) för december visar på en ökad tillgång till krediter samt krympande kreditmarginaler för fastighetsfinansiering under de senaste tre månaderna. Detta innebär en klar förbättring jämfört med september då marknadens aktörer förväntade sig att finansieringsvillkoren skulle försämras något under de kommande tre månader.


Svagt på fastighetslånemarknaden trots förbättring för bankerna

Sverige Det är fortsatt låga förväntningar hos aktörerna på den svenska fastighetslånemarknaden. Det visar den nya upplagan av Catellas indikator Credi (Catella Real Estate Debt Indicator).


Catella lanserar finansieringsindikator – här är resultaten i första rapporten

Bolag I syfte att belysa trender och förändringar inom fastighetsfinansiering lanserar Catella i dag Credi – Catella Real Estate Debt Indicator. Credi indikerar läget på den svenska fastighetslånemarknaden. Resultaten i den allra första rapporten vittnar om ett stabilt läge med en svag förväntan om en försämrad kreditsituation.