Image

Catella: Klar förbättring på kreditmarknaden

Bolag Catellas indikator Credi (Catella Real Estate Debt Indicator) för december visar på en ökad tillgång till krediter samt krympande kreditmarginaler för fastighetsfinansiering under de senaste tre månaderna. Detta innebär en klar förbättring jämfört med september då marknadens aktörer förväntade sig att finansieringsvillkoren skulle försämras något under de kommande tre månader.
Publicerad den 7 December 2012
Niclas Forsman och Daniel Anderbring. Bild: Catella. Bild: Catella
Niclas Forsman och Daniel Anderbring. Bild: Catella.

Sedan september har Catella sett flera tecken på en förbättring av kreditmarknaden. Finansieringskostnaderna för de större svenska fastighetslångivarna har fortsatt att krympa, vilket speglas av fallande CDS-spreadar. I nyligen genomförda transaktioner, samt pågående förhandlingar, har erbjudna kreditvillkor förbättrats något, och lånebelopp har ökat i primetransaktioner.

– Vi anser att resultaten från Credi, i kombination med rådande marknadsläge, pekar på att vi kommer att få se en förbättring för de svenska börsnoterade fastighetsbolagen vad gäller kreditvillkor samt tillgång till lånefinansiering under 2013. Detta innebär ökad aktivitet på transaktionsmarknaden, säger Daniel Anderbring, analytiker på Catella.

De förbättrade kreditvillkoren tas även upp i bolagens resultatpresentationer för tredje kvartalet. Credis indexdel, som följer den svenska börsnoterade fastighetssektorn, visar en fortsatt ökning av genomsnittlig räntebindning för tredje kvartalet 2012. Nivån för tredje kvartalet är den högsta sedan starten första kvartalet 2000. Genomsnittlig räntekostnad för den noterade sektorn låg kvar kring 4 procent i tredje kvartalet 2012.

Utvecklingen av debtfonder som inriktar sig på Norden följer trenden i Storbritannien och på kontinenten. På den svenska marknaden är dock alternativ finansiering fortfarande främst förknippad med företagsobligationer och preferensaktier.

– Den befintliga utstående volymen av obligationer för den svenska börsnoterade fastighetssektorn har nästan tredubblats på årsbasis. Vi anser att trenden att nyttja alternativa finansieringskällor kommer att hålla i sig under 2013, säger Niclas Forsman, kapitalmarknadsanalytiker på Catella.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Per Berggren: Olämpligt med Arnhult som ordförande

Bolag Per Berggren utmanar Rutger Arnhult om ordförandeposten i Castellum på bolagsstämman den 25 mars. Här ger han sin syn på situationen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY