Image
Jacob Bruzelius och Arvid Lindqvist.

Credi: Kreditmarginalerna ökar för fastighetsbolagen

Ekonomi/Finansiering Bankernas syn på fastighetssektorn försämrades då kreditmarginalerna ökade medan aktiemarknaden för fastighetsrelaterade aktier utvecklades starkt till följd av positiva vaccinresultat, rapporterar Catella i sin Credi-rapport.


Här är de branscher som drabbas hårdast av andra konkursvågen

Bolag Kreditupplysningsföretaget Creditsafe räknar med en andra konkursvåg efter sommaren. Företagets vd Henrik Jacobsson ger en lägesbeskrivning för Fastighetssverige. Här är de branscher som är i farozonen framöver.


Stenvalvet, med Magnus Edlund som vd och Mario Pagliaro som CFO, tilldelas en investment grade rating av Nordic Credit Rating.

Stenvalvet får investment grade rating

Ekonomi/Finansiering Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) tilldelar Stenvalvet en BBB+ (N-1+) rating med stable outlook. I sin analys understryker NCR Stenvalvets långsiktighet och fastighetsportföljens differentiering och låga riskprofil.


Fed och ECB kommer diktera villkoren för svenska fastighetsmarknaden  en tid framöver.

Lindqvist: Fastighetsmarknaden i händerna på de stora centralbankerna

Ekonomi/Finansiering Därför befinner sig fastighetsmarknaden i ett gynnsamt läge läge och då börjar det svaja. Arvid Lindqvist, analyschef på Catella, delar med sig om de senaste trenderna och ger sin prognos för 2019.


Martin Malhotra och Arvid Lindqvist.

Credi: Förbättrad kreditmarknad och stigande optimism bland fastighetsbolagen

Ekonomi/Finansiering I marsupplagan av Catellas kreditbarometer Credi ökar huvudindex från 48,6 till 50,3, vilket indikerar en något förbättrad kreditmarknad. Fastighetsbolagen har en fortsatt positiv syn på marknaden, samtidigt som räntorna fallit till en ny rekordlåg nivå.


Credi: Obligationsmarknaden mattas av

Ekonomi/Finansiering I oktoberupplagan av Catellas kreditbarometer Credi minskar huvudindex från 54,3 till 49,6, efter tre raka kvartal med förbättrade kreditvillkor. Fastighetsbolagen är fortsatt positiva, medan bankernas syn på kreditmarknaden har försämrats. Samtidigt visar obligationsmarknaden tydliga tecken på att mattas av.


Credi: Positiv syn på kreditmarknaden

Ekonomi/Finansiering I juliupplagan av Catellas kreditbarometer Credi ökar huvudindex från 50,5 till 54,3, vilket är dess högsta nivå sedan september 2015. Såväl fastighetsbolagen som bankerna ser positivt på kreditmarknadens utveckling, samtidigt som obligationernas andel av marknaden börjar stabiliseras.


Skanska miljardsäljer i London

Transaktioner Skanska har sålt The Monument Building i London för cirka 1,3 miljarder kronor till Credit Suisse's Real Estate Fund International.


Catella: Närmar vi oss toppen?

Ekonomi/Finansiering I juni föll huvudindex i Catellas kreditbarometer Credi med 5,8 enheter till 54,8 jämfört med 60,3 i februari. Både långivare och låntagare indikerar en fortsatt avmattning. Samtidigt förbättrades tillgången till finansiering under de senaste tre månaderna och förväntas vara oförändrad under de kommande tre månaderna.


Newsec hyr ut i Frösunda

Uthyrning Newsec har på uppdrag av Credit Suisse tecknat ett sexårigt hyresavtal med Länsförsäkringar Stockholm, som därmed flyttar sitt huvudkontor till Telegrafgatan i Frösunda.


Credi: Finansiering svårare framöver

Ekonomi/Finansiering Catellas kreditbarometer Credi visar nu på ett trendbrott för finansieringsförutsättningarna. De senaste tre månaderna har varit fortsatt positiva men tillgången till finansiering ser inte ut att förbättras ytterligare de närmaste tre månaderna.


Catellas Credi: Framtiden fortsatt ljus

Ekonomi/Finansiering Catellas kreditbarometer Credi för juni 2014 indikerar en fortsatt expansiv fastighetsfinansieringsmarknad även om index föll 1,4 enheter till 66,3. En majoritet av både låntagare och långivare anser att tillgången till finansiering förbättrats under det senaste kvartalet och kommer att fortsätta att förbättras under kommande kvartal.


Alecta köper Hasselbladshuset

Transaktioner Alecta köper Hasselbladshuset i Göteborg av Credit Suisse, som säljer efter sju års ägande.


Catella: Växande riskaptit

Ekonomi/Finansiering Catellas kreditbarometer Credi för tredje kvartalet 2013 visar att kreditmarknadssentimentet steg igen jämfört med föregående kvartal. Credis huvudindex ökade med 4,4 punkter till den högsta noteringen hittills på 69,3 och den positiva trenden återspeglas både i index för nuvarande läget och framtidsförväntningar.


Credi: Finansieringsmarknaden lättar allt mer

Ekonomi/Finansiering Catellas kreditbarometer Credi steg under andra kvartalet till den högsta noteringen sedan starten 2012. Sentimentindikatorn steg från 55,9 under första kvartalet till 64,9 under andra kvartalet. Resultatet baseras på en enkätundersökning genomförd i juni.


Catella: Förbättrat låneklimat på fastighetsmarknaden

Sverige Catellas kreditbarometer Credi för första kvartalet 2013 visar tydligt att utsikterna för lånefinansiering av fastigheter förbättras. Därmed bekräftas den svaga indikation om förbättrade förhållanden som presenterades i Credi för fjärde kvartalet 2012.
Credis huvudindikator, där ett index över 50 indikerar en förbättrad tillgång på lånefinansiering, för mars 2013 stiger från 50,1 till 55,9.


Catella: Klar förbättring på kreditmarknaden

Bolag Catellas indikator Credi (Catella Real Estate Debt Indicator) för december visar på en ökad tillgång till krediter samt krympande kreditmarginaler för fastighetsfinansiering under de senaste tre månaderna. Detta innebär en klar förbättring jämfört med september då marknadens aktörer förväntade sig att finansieringsvillkoren skulle försämras något under de kommande tre månader.


Oljefonden köper i Schweiz...

Transaktioner Norska Oljefonden investerar över sju miljarder kronor i sitt första fastighetsköp i Schweiz.


Catella lanserar finansieringsindikator – här är resultaten i första rapporten

Bolag I syfte att belysa trender och förändringar inom fastighetsfinansiering lanserar Catella i dag Credi – Catella Real Estate Debt Indicator. Credi indikerar läget på den svenska fastighetslånemarknaden. Resultaten i den allra första rapporten vittnar om ett stabilt läge med en svag förväntan om en försämrad kreditsituation.