Image

Credi: Obligationsmarknaden mattas av

Ekonomi/Finansiering I oktoberupplagan av Catellas kreditbarometer Credi minskar huvudindex från 54,3 till 49,6, efter tre raka kvartal med förbättrade kreditvillkor. Fastighetsbolagen är fortsatt positiva, medan bankernas syn på kreditmarknaden har försämrats. Samtidigt visar obligationsmarknaden tydliga tecken på att mattas av.
Publicerad den 3 Oktober 2018
Martin Malhotra. Bild: Catella
Martin Malhotra. Arvid Lindqvist. Bild: Catella
Arvid Lindqvist.

– Årets tredje Credi-enkät visar på en stabilisering i synen på kreditmarknaden, efter tre kvartal med påtagligt förbättrade kreditvillkor. Bankernas optimistiska syn i enkäten från i somras har skiftat till en mer pessimistisk syn på kreditmarknaden, medan fastighetsbolagen är fortsatt positiva. Senaste kvartalet har kreditmarginaler minskat och löptider ökat, men framöver tror marknaden på höjda kreditmarginaler och minskad tillgång till skuldfinansiering. Nuläget är dock gott och den genomsnittliga räntekostnaden för fastighetsbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista har nu krupit ned till 2,1 procent – en ny lägstanivå, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

– Låga marknadsräntor och tighta räntemarginaler har möjliggjort för fastighetsbolagen att vara konkurrenskraftiga i budgivningsprocesserna. Vi befinner oss dock i slutfasen av den ekonomiska cykeln och framöver kommer vi sannolikt att se högre styrräntor från centralbankerna och minskade stödköp av värdepapper. För fastighetsbolagen kan det här innebära något högre marknadsräntor, men framförallt högre räntemarginaler för bolag med högre risk i sina affärsmodeller, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

– Den stabilisering vi ser på kreditmarknaden överlag ser vi även på obligationsmarknaden. Förra året såg vi en rekordökning av företagsobligationer hos fastighetsbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista, där den utestående volymen ökade med 80 procent från 51 miljarder kronor till 91 miljarder kronor. Nu ser vi att obligationernas andel av räntebärande skuld ligger kvar kring 25-procentsstrecket för andra kvartalet i rad, samtidigt som volymen endast ökar med 4 procent, avslutar Martin Malhotra.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir SBB:s storsatsning på äldreboenden: "Ska förvärva mer i Norden"

Bolag SBB sätter nytt ambitiöst mål för sina äldreboenden: dubbla volymen inom två år. För att leda den utvecklingen utses Magnus Edlund till chef för affärsutveckling av äldreboenden. För Fastighetssverige berättar han om sin nya tjänst, den ambitiösa målsättningen, var man tittar på förvärv och möjligheterna att kliva in på nya marknader.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY