Image

Catella: Närmar vi oss toppen?

Ekonomi/Finansiering I juni föll huvudindex i Catellas kreditbarometer Credi med 5,8 enheter till 54,8 jämfört med 60,3 i februari. Både långivare och låntagare indikerar en fortsatt avmattning. Samtidigt förbättrades tillgången till finansiering under de senaste tre månaderna och förväntas vara oförändrad under de kommande tre månaderna.
Publicerad den 17 Juni 2015
Martin Malhotra. Bild: Catella
Martin Malhotra.

- Catellas kreditbarometer Credi indikerar i juni en inbromsning även om finansieringsklimatet fortsatte att förbättras under de senaste tre månaderna. Mot bakgrund av stigande långa räntor och ett mycket starkt utgångsläge är det inte överraskande att Credis huvudindex för de kommande tre månaderna står och balanserar mellan en förbättring eller en försämring, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

Credis delindex för nuvarande situation sjönk i juni med 8,9 indexpunkter till 58,6 jämfört med 67,5 i februari. Även delindex för utvecklingen de kommande tre månaderna minskade med 2,7 punkter till 50,3 jämfört med 53,0 i februari 2015. Skillnaden mellan de två delindexen för nuvarande situation och de kommande tre månaderna är den lägsta på två år. Även skillnaden mellan långivare och låntagare har minskat för första gången sedan mars 2014. Det indikerar en minskad osäkerhet om framtiden och att marknadens aktörer ser ett stabilt finansieringsklimat framför sig under de kommande tre månaderna.

- Den svenska aktiemarknaden är en tydlig ledande indikator för Credis delindex för fastighetsägare. Den sättning som har skett på aktiemarknaden under det andra kvartalet, i kombination med volatiliteten på obligationsmarknaderna, har sannolikt bidragit till de lägre nivåerna i index. Credi indikerar dock fortsatt kreditexpansion och den förväntat stärkta BNP-tillväxten talar för ett fortsatt starkt marknadssentiment under resten av 2015, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

Credis delindex för fastighetsägare samvarierar tydligt med såväl de genomsnittliga direktavkastningskraven på marknaden, som spridningen i direktavkastningskraven för genomförda affärer. Under det andra kvartalet har nedgången i Credi samvarierat med en ökning av både genomsnittet och spridningen i direktavkastningskraven.

Förändringarna kan huvudsakligen förklaras med att den höga riskviljan hos investerare och bristen på objekt i bästa läge har gjort att en stor andel av affärerna har skett i mer sekundära lägen med högre direktavkastningskrav. Det är en tydlig effekt av att marknaden närmar sig toppen av konjunkturcykeln, vilket även avmattningen i Credi indikerar.

- Fastighetsbolagens balansräkningar har fortsatt att växa och fastigheter finansieras med både preferensaktier och obligationer vid sidan av traditionella stamaktier och bankskuld. Sedan 2012 har de noterade fastighetsbolagen på Nasdaq OMX huvudlista emitterat preferensaktier för cirka tio miljarder kronor. I slutet av första kvartalet 2015 hade bolagen utestående obligationer för cirka 29 miljarder kronor. Detta innebär att bolagen, liksom under de senaste kvartalen, fortsatt att hämta ungefär en sjundedel av skuldkapitalet genom obligationer samt att preferensaktier blir en allt viktigare finansieringskälla, säger Martin Malhotra.

Bland de noterade fastighetsbolagen observerades en historiskt låg genomsnittsränta under första kvartalet 2015 om 3,1 procent. Även belåningsgraden sjönk och uppgick under samma kvartal till 54,8 procent, en nedgång om cirka en procent jämfört med sista kvartalet 2014. Kapitalbindningstiden och räntebindningstiden fortsatte öka under första kvartalet 2015 jämfört med föregående kvartal.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Stor våg av nya asiatiska investerare att vänta 2021

Sverige I takt med ökade vaccinationstal mot Covid-19 och lättade reserestriktioner väntas transaktioner med internationella investerare öka i Sverige under 2021. Joachim Svedberg, Acting Head of Capital Markets på Colliers, berättar för Fastighetssverige vilka nya investerare som tar sikte på Sverige, vilka segment och städer de intresserar sig för.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY