Image

Catella: Försämrade finansieringsvillkor framöver

Ekonomi/Finansiering I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer Credi föll huvudindex med 12,7 enheter till 43,9. Både delindexet för nuvarande situation och för kommande period föll kraftigt och det visar att de banker och fastighetsägare som ingår i barometern både har upplevt och förväntar sig försämrade finansieringsvillkor på fastighetsmarknaden för den kommande tremånadersperioden.
Publicerad den 16 December 2015
Martin Malhotra. Bild: Catella
Martin Malhotra.

- Sedan i somras har kapitalmarknaderna varit mer oroliga och vi har sett färre emissioner av aktier och obligationer än under första halvåret i år. Jämfört med de volatila kapitalmarknaderna har tillgången till bankfinansiering varit stabil under tredje kvartalet även om förra kvartalets Credi visade tecken på avmattning. Nu visar Credi att även tillgången till bankfinansiering har försämrats, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

Nedgången i huvudindex drivs av en betydande minskning i delindex för nuvarande situation, vilket sjönk med 20,9 indexpunkter till 42,3. En nedgång observerades även avseende det framåtblickande delindexet som på ett liknade sätt sjönk under vändningspunkten 50,0.

- Vi ser framför allt två faktorer som driver avmattningen i finansieringsklimatet. Dels minskad aptit från investerarna på kapitalmarknaden och dels säsongseffekter där bankerna har lånat ut mycket till fastighetssektorn under året och att viktningen mot sektorn därmed har blivit hög, säger Martin Malhotra.

Credis huvudindex visade ett betydande fall på 12,7 indexpunkter i decemberupplagan av kreditbarometern till 43,9 från 56,6. Det är första gången sedan Credis start i september 2012 som båda komponenterna i huvudindexet understiger vändningspunkten 50,0. Decembers Credi markerar också en förändring från tidigare undersökningar där delindex för nuvarande situation (42,3) är lägre än delindex för kommande tre månader (45,5).

- Sen i somras har även riskviljan hos investerarna minskat. Detta är främst en följd av oron för en försvagad global konjunktur och förväntningar om att Fed ska genomföra räntehöjningar. Ser man till det fjärde kvartalet och utvecklingen i Sverige så är den i linje med de förändringar som skett globalt på finansmarknaden sedan i somras, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

I linje med underliggande marknadsräntor sjönk återigen genomsnittsräntan för de noterade fastighetsbolagen under tredje kvartalet 2015 till 2,7 procent. Korrelationen är hög mellan genomsnittsräntan för de noterade bolagen på Nasdaq OMX Nordic Main Market och den implicita direktavkastningen på bolagens fastigheter. Den implicita direktavkastningen har sedan 2009 sjunkit från cirka 6 procent till dagens cirka 4,5 procent.

- Sedan augusti har det varit få emissioner av preferensaktier och marknadsyielderna har justerats uppåt. Även om en viss korrigering av de noterade fastighetsbolagens stamaktier har skett under hösten och aktierna handlas fortsatt till en hög nivå sett till bokförda värden, säger Martin Malhotra.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Stor våg av nya asiatiska investerare att vänta 2021

Sverige I takt med ökade vaccinationstal mot Covid-19 och lättade reserestriktioner väntas transaktioner med internationella investerare öka i Sverige under 2021. Joachim Svedberg, Acting Head of Capital Markets på Colliers, berättar för Fastighetssverige vilka nya investerare som tar sikte på Sverige, vilka segment och städer de intresserar sig för.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY